tirsdag den 1. marts 2011

Måger - nu i Skagen

Søndag 27/2 var min min far og jeg på Skagen, hvor størstedelen af tiden blev brugt i havnen. På vej derop fra Hjallerup loggede vi to Lapværlinger og en Sortkrage sammen med Sanglærker og Bomlærker ved Fredsborg nord for Jerup. Samme sted hørte jeg også en Bjerglærke, så dem var der nok også nogle af, men flokken nåede ikke at blive ordentlig tjekket inden de fløj længere ud i engene. Inden da nåede de to Lapværlinger dog at fremvise sig på fornemste vis klods op ad hovedvejen.


Vi nåede frem til Skagen Havn, hvor vi hurtigt fandt den sædvanlige unge Gråmåge stående på kajkanten ved det østligste bassin. Fuglen så fint i ti minutters tid, hvorefter den fløj ud mod østmolen for ikke at blive set af os mere den dag.

Herefter fik vi selskab af RoC og kortvarigt John P. RoC´en kørte derefter med rundt. Der var divergerende meninger om tilgangen til at kigge måger på havnen, hvor min far og jeg nok mest var tilhænger af bilobs.
 
RoC på den nye vestlige del af havnen med udsigt til Damsted Klit og Kongevillaen eller hvad den nu hedder...

RoC fandt åbenbart i sidste uge en Gråmåge overflyvende på havnen, hvorfor hans nye mantra var udelukkende at tjekke flyvende måger og primært kigge op under mågekig. På trods heraf lykkedes det ham simultant med mig at råbe op på en ung Kaspisk Måge, som vi begge fik øje på ud af øjenkrogen fra den kørende bil. Fuglen var ret stedfast på hjørnet ved fiskemelsfabrikken og er nok genganger med fuglen samme sted i nov.-dec. Den smukke unge Kaspiske sås på kort afstand i flere omgange stående på pæle og på vejen 10 meter foran os. Desværre led mine kamerabatterier af kuldetræthed, hvorfor jeg ikke fik så mange fotos af fuglen, som den indbød til.
 
 

Udover de to sjove måger bød havnen på en Spættet Sæl, mange Sølvmåger, 70 Ederfugle, 12 Snespurve og en Tejst.
Roc udpeger den Kaspiske. Vurder selv om han peger rigtigt..

RoC efterspurgte under vores færd på havnen flere indlæg med et humoristisk islæt på pågældende blog. Det kan godt være, at antallet af sjove indslag på BirdingNJ og tidligere Århusbirder har været for nedadgående, men efter at have funderet over dette kritikpunkt, er jeg kommet frem til, at Rolf nok ikke helt er klar over hvor meget energi, det rent faktisk kræver konstant at skulle være et sjovt og underholdende indslag...
Lad mig sige det sådan: Jeg har brugt de første 30 år af mit liv på at være (hysterisk) morsom! Nu skal de næste 30 bruges på seriøse gøremål og alvorlige emner såsom retarderede og avancerede argentatus Sølvmåger, acroer på Færøerne, kørselsfradrag, træk indendøre samt bekymringer om betalingsbalancen og udlandsgæld. Så vil jeg ved min 60 års fødselsdag gøre status, og se om humoren og undertegnede kan finde hinanden igen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar