torsdag den 18. maj 2023

Lige i røven

Engang imellem oplever man, at det hele bare spiller max, at man rammer den lige i røven, som Faxe sagde efter hans drømmehug i EM-finalen i 1992.

Sådan en dag var i går!

For anden dag i træk stod den på kold vestenvind efter en længere periode med højtryk og vind fra østlige retninger. Således var vinden oppe på 10 m/s og mere i stødene. Derfor kørte jeg efter at have afleveret børn ud i Lille Vildmose i håb om returtræk sydpå.

"I østenvind, søg mod vest og i vestenvind, søg mod øst", er en god grundtanke at følge, hvis man vil se sjove fugle.

Efter et lynhutigt tjek af Birkesø, kørte jeg op til knækket på Grønvej for at tjekke eventuelle vadere inden varmeflimmerets indtog. Ingen vadere, men med det samme åbenbarede den flotteste Hvidvingede Terne sig for mig. Fuglen sås flyve rundt og fouragere det næste kvarters tid, inden jeg kørte mod videre mod nord til Hegnsvej for at se rovfugle. Da jeg returnerede kl. 10, var ternen væk og blev ikke set igen, såvidt jeg er informeret.

Efter at have stået blot ca. et kvarters penge på Hegnsvej og spejdet mod nord nærmest uden at have set nogle rovfugle, fik jeg i håndkikkert øje på en lidt større rovfugl langt mod nord over Høstemark Skov. Jeg fandt hurtigt fuglen i skop og kunne med det samme se, at det var en kredsende skrigeørn, da fuglen var kompakt med brede hængende vinger. Efter lidt kredsen, gled ørnen nu hurtigt mod syd afbrudt af enkelte kredssekvenser, hvor det lykkedes mig at få nogle dokuskud. Herefter fortsatte fuglen hurtigt i glid videre mod syd. Hele seancen varede vel en fem minutters tid. Jeg nåede at notere mig en lille ørn (skønsmæssigt som fiskeørn) med kuplede, ret korte, brede vinger, lysebrune dækfjer på overvingen i kontrast til mørkere saddel samt hvide baser på de inderste håndsvingfjer. Undersiden fik jeg aldrig set ordentligt grundet lyset. Fuglens flossede hale så jeg først på fotos efter hjemkomst.

Super fedt, omend til en vis grad ventet efter op til måske fem forskellige fugle i Skagen i ugerne op til.

Det er anden gang jeg selv finder arten, første gang var 14/5 sidste år samme sted. Læs desuden om artens status i NJ pr 2016 i dette indlæg.

Lille Skrigeørn, 3K+, Lille Vildmose, 17/5-2023.

Senere stødte Hans Pinstrup til, og det blev til gode obs af en af de lokale Kongeørne, cirka fem Havørne, traner, et par Røde Glenter samt ikke mindst fem Hvide Storke, som bare kom bankende mod syd i stor højde. Kl. 11 vendte jeg snuden mod Aalborg og arbejde ganske tilfreds med dagens udbytte.

Hvid Stork, 5 sydtrækkende, Lille Vildmose, 17/5-2023.

mandag den 24. april 2023

Sneppeklire!

Sidste weekend var jeg til SU-møde i Blåvand. På vejen hjem slog jeg et smut forbi Nymindegab for at se den langtidsstationære Halsbåndstroldand. Derefter stod den på lidt mere birding op langs kysten - jeg konfererede med både Ole Amstrup og Sebastian Klein om, hvor der var bedst. Jeg fik et råd om prøve Harboøre Tange, men efterhånden gik det op for mig, at det kunne jeg ikke nå, hvorfor jeg kørte direkte op til Okkerbassinerne i nordenden af Vest Stadil Fjord.

Straks jeg ankom, stod det klart, at der var mange svømmeænder, som jeg brugte en lille times tid på at tjekke. Kort tid inden min planlagte afgang fra lokaliteten fik jeg øje på en vader, som stod nær nogle Dobbeltbekkasiner i modlys bag noget lysesiv på en lille holm.

I den tro, at jeg så på endnu en bekkasin, undrede jeg mig over, at jeg ikke kunne se andre striber end øjenbrynsstriben på fuglen. Jeg skiftede position, så fuglen stod fri af vegetationen, og kunne nu konstatere, at det vitterligt var en sneppeklire, som jeg stod og kiggede på.

Derefter gik det slag i slag med at få dokumenteret fuglen, få artsbestemt den til Langnæbbet samt ikke mindst ringe rundt og prale. Fuglen sås til i hvert fald ved 19-20-tiden og blev set af ca. 15 personer bl.a. Erik Enevoldsen, Ulf Eschou Møller, Stig Kjærgård Rasmussen, Philip Elbek, Mads Bjake Salling og Joakim Matthiesen samt senere desuden Ole Amstrup.

Bestemmelsen til Langnæbbet Sneppeklire blev væsentligst baseret på følgende:

  • Flanketegningen, som mindede om Stor Kobbersneppe med lange, sorte tværbånd og hvide bræmmer på kobberfarvet baggrund. Kortnæbbet har mere plettede flanker ala Tredækker.
  • Farvet underside ned til bag benene.
  • Tegningen i under undervingen med utegnede små dækfjer og generelt mindre kaftige tegninger især i axillarerne - se her: https://subalpinebirding.com/blog/strongunderwing-pattern-in-dowitchersstrong
  • Overgumpen med bredere sorte end hvide tegninger.
  • Mængden af lyse bræmmer på skapularerne.

Kaldet blev ikke hørt af mig og såvidt vides ej heller af andre. Fundet er det 20. for Danmark og en tangering af det tidligste forårsfund.

Hold da kæft hvor er jeg sej!

Fra venstre mod højre: Erik Enevoldsen, Ulf Eschou Møller, Mads Bjake Salling, Stig Kjærgård Rasmussen, Joakim Matthiesen og Philip Elbek (mestendels skjult).
På vej fra Blåvand til Vest Stadil Fjord smuttede jeg forbi og så den flotte Halsbåndstroldandrik. Kun anden gang jeg ser denne art - på datoen præcist 23 år efter den første nær Silkeborg.

Halsbåndstroldand, han, Nymindestrømmen, 16/4-2023.

Både lørdag og søndag morgen var jeg ude og birde om morgenen i Blåvand. Det gav følgende lidt sjovere fugle: Sorthalset Lappedykker på havet ved Hvidbjerg Strand, tre Kaspiske Måger, to Sortryggede Hvide Vipstjerter, lidt Ringdrosler og en Grønspætte.

Sortrygget Hvid Vipstert, hun?, Hvidbjerg Camping, 16/10-2023.

På vej ned til Blåvand gjorde jeg stop ved Skjern Enge, hvor der bl.a. lå en sjælden hybridand i form af en han Krik- X Pibeand. Derer måske kun 5-10 fund af hybridkomboen i DK, jeg kan så prale med at dette er min tredje!

søndag den 22. januar 2023

Diverse juli-okt 2022

Som jeg indledte det forrige blogindlæg, så sent bedre end aldrig. I det nedenstående følger lidt fotos og video af de mest spændende fugle, som jeg har set i juli-oktober i indeværende år.

Juli: Måneden gik næsten udelukkende med vadefugleobs især i Bygholm Vejle og Ulvedybet samt en enkelt tur til Agger Tange i arbejdsregi. Både Ulvedybet og Bygholm var gode i starten af måneden, og mens vadefladerne ligeså stille forsvandt fra Bygholm forblev dybet utrolig godt dog med stor afstand til fuglene. En enkelt tur til Hirtshals sidst på måneden gav et par Kaspiske Måger og en underligt afvigende Sølvmåge.

August: Også i denne måned havde jeg monitering i Thy og kom derfor flere gange forbi både Vejlerne og Agger Tange. Det gav godt med Rovterner på Bygholm (op til seks fugle) samt en Stribet Ryle i Vestsøen på Bygholm fundet af Henrik Læssøe (jeg havde tjekket lokaliteten få timer inden :-/).

Desuden bød måneden på en skuffende havobs ved Hanstholm 6/8 samt i alt fem Tredækkere. En særdeles produktiv tur til Ulvedybet en af de allersidste dage af måneden gav både Aftenfalk og Pomeransfugl.

På ovenstående video høres kaldet fra Stribet Ryle.

Tredækker, Debelenge, Ryå, 11/8-2022.

Dobbelt op på Tredækker, Nørreådalen ved Tapdrup, Viborg, 25/8-2022. I alt så jeg hvad der nok var fire forskellige Tredækkere i Nørreådalen i forbindelse med feltarbejde ultimo august.

Aftenfalk, 1K, Pumpehuset, Ulvedybet, 28/8-2022.

 
Pomeransfugl, Gjølvej, Ulvedybet, 28/8-2022.
 

September: Overskrifterne denne måned var Steppehøg og Rødpiber i Ulvedybet samt en Amerikansk Sortand fundet af Ragnar Smith ved Hirtshals Havn.

Kaspisk Måge, 1K, Hirtshals Øststrand, 5/9-2022.


 

Se desuden indlæg om Blåstjert ultimo september her.

Oktober: Måneden bød bl.a. på en enkelt havobs en legendarisk mini-weekend tur til Agger, en Isabellastenpikker fundet af PHK ved Tranum et tamt felttræf. 


Sorthovedet Måge, 1K, Korsø, Thy, 6/10-2022.

I weekenden skulle jeg til arrangementet Heavy Agger, hvor jeg sammen med ligesindede skulle birde og hygge. Blæsevejret gjorde, at jeg udskød min ankomst til lørdag eftermiddag, hvor jeg så til gengæld fik rigtig travlt med at komme afsted, idet der var blevet fundet en Gul Sanger af Jan Drachman i sommerhusområdet på Agger. Det lykkedes ikke på førstedagen at se fuglen, men om søndagen fremviste den sig flot for horder af twitchere, mig selv inkluderet. At Morten Jenrich og Arne Urvang så ovenikøbet pillede en Schwarz Løvsanger ud af nettene gjorde bare weekenden mere vanvittig.

Gul Sanger, 1K, Agger, 9/10-2022.


Schwarz' Løvsanger, Agger Tange, 9/10-2022.
Gul Sanger - twitchere, Agger, 8/10-2022.

Team Heavy Agger fejrer Gul Sanger.

Gul Sanger-finderen Jan Drachman foreviger Schwarz' Løvsanger-twitchere.

Schwarz' Løvsanger-twitchere.

Morten Jenrich Hansen holder Schwarz' Løvsanger.I forbindelse med felttræf i Blåvand havde vi sammen med SSL og familie lejet sommerhus hele ugen. Ugen var fuglemæssigt en skuffelse med alt for megen vind og ingen mulighed for tid i felten på de mere stille dage grundet børnefødselsdage. 

Fin placering i første række ved Hvidbjerg Strand.

Der kunne havobses fra 1. sal. På trods af en del tid investeret gav det ingenting, og der lå heller ikke rigtig nogen havdykænder ud for sommerhuset.

Hvidbrynet Løvsanger, Hvidbjerg Strand, 19/10-2022. Tavs fugl spillet frem med mobgang.

Rødhalset Gås, Hvidbjerg Strand, 20/10-2022. Kom trækkende i ensom majestæt og blev først meldt fra Kallemærsk Hede.

Rødtoppet Fuglekonge, Hvidbjerg Strand, 20/10-2022. Spillet frem med mobgang.

Sibirisk Gransanger, Hvidbjerg Strand, 21/10-2022. Tavs fugl spillet frem med mobgang.

SSL udpeger pletvagtel. Ny "se-art" for SSL og vist også for mange andre felttræfdeltagere. Blot den anden jeg ser, den første var i august/september 2000 ved Lyngdrup Bæk syd for Hjallerup, hvor en fugl kunne ses i over en måned i en lille mose.
 

Plettet Rørvagtel, 1K, Grønningen, Blåvand, 21/10-2022. Vel et af de seneste fund af arten i DK.


Resten af oktober bød på enkelte småture i Vendsyssel samt masser af Silkehaler i Aalborg samt ganske overraskende en Hvidsisken i Hasseris.

Sibirisk Gransanger, Hou, 23/10-2022. Tavs fugl spillet frem med mobgang.

Hvidsisken, Hasseris, 30/10-2022. Set i en lille flok flammea blot 200 meter fra matriklen under en tur til parken med svigerfamilien fra Kbh. i forbindelse med børnefødselsdag. I øvrigt den eneste flok af gråsisken, som jeg fik tjekket i 2022.

Tajgasædgås x 2 med Kortnæbbede Gæs, Lerup Klit, Tranum, 31/10-2022. Det er ikke ubetinget let at finde denne art udenfor de vante lokaliteter i fx Lille Vildmose, Tjele-området og Thy. Samme dag gav desuden en sen Stenpikker, Store Korsnæb, 3 Enkeltbekkasiner og nogle Bjergpibere i Tranum-området.

November og december bød samlet på højst fem timers fuglekig af små 1-2 timers ture i det nordjyske og gav følgeligt heller intet udbytte.

fredag den 7. oktober 2022

Diverse april-juni 2022

Bedre sent end aldrig er vist overskriften for denne blogpost. I det nedenstående følger lidt fotos og video af de mest spændende fugle, som jeg har set i april-juni i indeværende år.
Rødtoppet Fuglekonge, han syngende, Bisnapkrat, Hals, 20/4-2022. Set i forbindelse med, at jeg afleverede min ældste søn, Emil, på hyttetur. Første gang jeg har arten på lokaliteten, som ligner et klassisk ynglested. På trods heraf kunne fuglen ikke genfindes ved senere lejligheder.

 

 

Hvidnæbbet Lom, ad. sodr. trk. NØ, Hirtshals Fyr, 1/5-2022. Kom efter blot et kvarters penges obs. Den første adamsii jeg ser i mange år.
 

Pomeransfugle, Ulvedybet, 7/5-2022. Fundet af HHN få dage forinden på det klassiske sted nord for pumpehuset.

Det meste af maj druknede i koldt, klart vestenvindsvejr og få spændende fugle til følge. Lørdag 14/5 tog jeg bestik af situationen og tog i Lille Vildmose sammen med KBC i håb om, at nogle rovbasser landede på østysten i den stærke vestenvind. Det skulle vise sig at være et godt sats, idet en Lille Skrigeørn lige pludselig hang i området nord for Hegnsvej, hvor den langsomt trak mod nordvest op mod vinden. Ny og længe ventet ædelart for undertegnede. Derudover sås lidt vadere, to Hvide Storke, årets første Hvepsevåger, lidt Lærkefalke og et par Røde Glenter.

Hvide Storke, Birkesø, Lille Vildmose, 14/5-2022.


Dagen efter om søndagen, tog jeg til Frederikshavn, hvor et par timers morgenobs på havnen gav hele 3 nordtrækkende Islommer og dertil endnu en storlom, som jo nok også var en Islom, men sås for dårligt.


 

Den 18/5 var der endelig østenvind og varme, hvorfor jeg tog en velfortjent fridag og blev samlet op af Erik Dylmer klokken lort, hvorefter vi satte kursen mod Skagen. Dagen skuffede ikke med bl.a. Sort Stork, Pomeransfugl, Islommer, 3 Aftenfalke, 5 Piroler, 15 Biædere, 2 Hedehøge og ca. 2000 Gule Vipper.

Pirol, Grenen, Skagen, 18/5-2022. Én af dagens 10 Piroler, hvoraf Erik og jeg så de 5.
Hedehøg, Buttervej, Skagen, 18/5-2022.

Et par besøg i Lille Vildmose gav bl.a. min blot anden selvfundne Hvidbrystede Præstekrave nogensinde på en meget uventet lokalitet.

Sort Glente, Lille Vildmose, 20/5-2022. Én af to fugle i mosen denne dag.


Hamerkop, Aalborg, 25/5-2022. Arten var undsluppet fra Aalborg ZOO og var blevet fundet af John Brask.

Nilgæs, Hvornum, 31/5-2022.

Første weekend i juni Skagen 5-6/6 2022 bød på mange gode fugle, dog ingen af de helt sjældne selv om vejret og tidspunktet tilsagde det.

 
Sort Stork, 3K+, Grenen, Skagen, 5/6-2022.

 

Sortstrubet Lom, 3K+ sodr., Grenen, Skagen, 6/6-2022.


Vandstær, 1K, Buttervej, Skagen, 6/6-2022. Stod i vejkanten og så meget forvirret ud. Forsvandt uset, da jeg steg ud af bilen. Hvor mon fuglen er klækket?

Slutningen af juni bød på nogle arbejdsture i og omkring Vejlerne, hvilket medførte en sjælden og kærkommen mulighed for at kigge længere væk end en halv times kørsel fra Aalborg.

Lille Gulben, Arup Vejle, 20/6-2022. Fundet af HHN primo juni. Den fjerde Lille Gulben, jeg ser siden 2019. Samme dag sås to Rovterner på Bygholm Vejle.


 

Endelig opholdte der sig i slutningen af juni nogle meget store koncentrationer af melanittaer ved Hou på Vendsyssels østkyst. Den 23/6 talte jeg ikke mindre end 2600 Fløjlsænder set fra én position lige syd for Hou samt 3100 set fra én position ca. 4 km længere mod syd, hvoraf en del dog kom flyvende til fra nord og kunne være gengangere. Sikkert var det, at der var mange og tallet er et af des største antal af arten i sommermånederne i Danmark, hvis ikke det største antal nogensinde. På trods af en ihærdig indsats lykkedes det hverken at finde Sibirisk eller Amerikansk Fløjlsand eller Brilleand i flokken :-(

 

Natravn, Hals Mose, 26/6-2022. Første obs af arten på lokaliteten. Der er dog nok flere par i området.