lørdag den 7. juli 2018

Min far finder Terekklire!

Starten af juli er som bekendt prime time for sjældne vadere, hvilket fx SeK har belyst indgående i sin "Store Stygge Statistik II".
Af samme grund ringede jeg efter endt arbejdsdag til min far for at høre, om han ville med mig og Emil på tur til Lille Vildmose for at finde Terekklire. En art, som "Set i bakspejlet-funktionen" på Netfugl ville være et godt bud på en sjælden vader, datoen taget i betragtning. Jeg når dog overhovedet ikke at få proklameret mine planer for ham, idet han som det første udbryder "Jeg tror lige jeg har set en Terekklire".
Jeg får spurgt ind til fundet - hvor, hvornår og hvad han havde set på fuglen. Vi afbryder samtalen, men ringer sammen få minutter senere, hvor han har genfundet fuglen, som står midt i vestsøen på Bygholmengen sammen med bl.a. Almindelige Ryler. Jeg melder fundet ud, men mens min far står og kæmper med at fotografere kræet forsvinder den for ham, for aldrig at blive set igen. Det viser sig heldigvis, at hans forehavende var lykkedes, hvilket kan ses af nedenstående foto og video.Fundet udgør det tiende nordjyske fund og det første siden 2005. Ganske pudsigt var det sidste nordjyske fund af arten faktisk fra samme dato og stort set samme lokalitet: 5/7-2005, Bygholmengen mellem vestsøen og østsøen. Endnu mere pudsigt er det, at det var mig, der fandt denne fugl. Også dengang var det en kort fornøjelse, idet denne fugl sås sammenlagt måske ca. halvanden time.

tirsdag den 19. juni 2018

Hvidrygget Ryle i Perlen!

Efter længere tids stilstand på bloggen kommer her et indlæg med afsæt i gårsdagens Hvidryggede Ryle i Ulvedybet.

Efter endt arbejdsdag og aftensmad kørte jeg sammen med min ældste søn Emil til Vadum, hvor vi samlede min far op, hvorefter kursen blev sat mod Ulvedybet. Første stop på Gjølvej gav ikke andet end en masse blæst og ungefähr 500 Krikænder, som var svære at tjekke. Dernæst stod den på bjergbestigning og hygge på Bjerget.
Herefter nåede vi Perlen, hvor vi fik slået skoperne op og kunne være i læ af berlingoen. Første vader i skopet var en sovende Almindelig Ryle, men ca. 20 meter vest for denne stod endnu en Alm. Ryle sammen med en lysmavet ryle af ca. samme størrelse. Efter et par sekunders forvisning om, at det ikke bare var en Almindelig uden bugplet, var dommen klar:
HVIDRYGGET RYLE !
Jeg fik fremstammet "der står en Hvidrygget Ryle, he he, tror jeg nok". Efter 5-10 sekunders panik fik jeg sat telefonen til at filme vha. adapteren gennem skopet, mens jeg fandt fuglen til min far i hans skop. I nedenstående video kan den lettere stressede samtale opleves.Hurtigt herefter blev PHK og Lars Grøn adviseret, mens et par andre ikke tog telefonen. I løbet af den næste halvanden times tid fik følgende personer set fuglen ud over min far og jeg (samt muligvis Emil😕): PHK, Brian Kristensen, Lars Grøn, Peter Hartoft, Conny Jensen, Lars Paaby, Søren Kristoffersen og Søren Knorr.

Hvidrygget Ryle har længe været et af mine største huller på DK-listen, således kun overgået af Brun Løvsanger mht. antallet af personer, der har krydset arten på Netfugls DK-liste. Flere har gennem årene undret sig over, at jeg aldrig har fået set Hvidrygget i DK, men jeg har stædigt holdt fast i, at jeg ikke ville twitche den, da jeg regnede med selv at finde arten i DK engang. Således står der følgende som afsluttende bemærkning under min netfugl-profil: "Mit næste projekt er at finde min egen Hvidryggede Ryle i DK (helst ved Gerå) - en art jeg aldrig nogensinde har set."

Derfor var følelsen i går i høj grad en følelse af forløsning, og nu må målsætningen ændres til Alaskaryle.

Det eneste tidligere nordjyske fund af Hvidrygget Ryle er 1/7-2000, Nordstrandssøen, Skagen. Fundet i Ulvedybet er det 23ende danske fund og det første siden 2011.

Nedenfor følger en række videocrops/dogmevideoer af fuglen:
En ekstra krølle på historien er, at jeg i forbindelse med et heftigt uvejr 22/6-2012 var meget tæt på at melde Hvidrygget Ryle ud fra Perlen, idet jeg fandt en ryle, som jeg ikke rigtig kunne få til at passe på andet end denne art. PHK var initielt enig i bestemmelsen, men manede fornuftigt til besindighed, og da regnen stoppede, og fuglen kom lidt tættere på, åbenbarede en flot Sortgrå Ryle sig. En fuldstændig uventet obs og en meget lærerig oplevelse!

Nedenunder ses fotos af tililende birdere fra i går.
Fra venstre mod højre: PHK, MoN, BKR og Emil.

Fra venstre mod højre: BKR, PHJ, CJ, SKS, LPA og SKS's bofælle.

Fra venstre mod højre: LPa, SKr, PHJ, CJ og Lars Grøn.

Ud over benævnte ryle var der få vadere i Perlen, nævnes kan: Alm. Ryle 3, Islandsk Ryle 1, Stor Præstekrave 10-15, Hvidklire 5-10, Brushane 1, Storspove 15 og ikke mindst to flotte Islandske Store Kobbersnepper.

onsdag den 23. august 2017

Feltarbejde og Tredækkere

Pt står den på feltarbejde ved Halkær Sø, hvor jeg kortlægger habitatnatur. I går gav det pote i form af to Tredækkere, som jeg lettede fra en meget våd eng sydøst for selve søen. Samme område gav desuden minimum 150 Dobbeltbekkasiner. De to Tredækkere lettede som sagt fra et meget vådt område, som jeg på forhånd ville have afskrevet som Tredækker-habitat, men den megen vand denne sommer har gjort det meget fugtigt stort set overalt.
Tredækker, fugl nr. 1, Halkær Sø, 22/8-2017.

Tredækker, fugl nr. 2, Halkær Sø, 22/8-2017

Området, hvorfra de to Tredækkere lettede.

Dobbeltbekkasiner på våd uhøstet mark, Halkær Sø, 17/8-2017.Ud over Tredækkerne har de forgangne uge givet flere obs af Fiskeørn og unge Gøge, der sidder og tigger. Dertil en Broget Fluesnapper og en Havørn samt masser af Ravne, som ses eller høres konstant i området. Derudover har feltarbejdet givet flere spændende ikke-ornitologiske oplevelser, se nedenstående.
Moserandøje, Halkær Sø, 22/8-2017.

Nældesommerfugl, Kastbjerg Ådal, august 2017. Mindst 15 eksemplarer af denne flotte sommerfugl sås, da jeg primo juli var nede i Kastbjerg Ådal en enkelt dag.

Super fint rigkær/kildevæld med rigtig mange gode arter såsom piberensermos, tørvemosser, tranebær, soldug, gøgeurter, skede-star mv. Halkær Sø, 22/8-2017.

Piberensermos, Halkær Sø, 22/8-2017.

lørdag den 28. januar 2017

Sibjern reprise og flere Hvidsiskener

Det gode vejr i går ansporede mig til at tage en halv fridag. Første stop på turen var Sønder/Nørre Lyngby, hvor jeg tænkte, at de store flade, højtliggende markarealer ville være et godt sted at finde en Hvidkindet Værling. Det viste sig at være en god idé, idet jeg fik tjekket mindst 150 Gulspurve, der holdt til ved et par gårde og i nogle læhegn. Desuden en del Bomlærker, én Sanglærke, fem Engpibere, 6 Agerhøns, 55 Bramgæs og en masse Sølvmåger. Dernæst fortsatte turen i adstadigt tempo nordpå mod Hirtshals. Det lykkedes mig trods langsom gennemkørsel af landskabet ikke at finde yderligere Gulspurve-flokke eller gråsisken-flokke for den sags skyld.
Ved middagstid nåede jeg Hirtshals, hvor fik årstarts- og januarkrydset den Sibiriske Jernspurv, som fremviste sig fra sin allerbedste side, og endda sad og subsang.

På vej tilbage til Aalborg kørte jeg en lille tur i området ved transportcentret uden for byen for at se, om jeg ikke lige kunne finde et par Hvidsiskener. Et område med elletræer mellem jernbanen og transportcentret så godt ud, og da jeg gik derned ad fra Safirvej kunne jeg høre kald fra Stillits fra ellesumpen. Det viste sig, at der var både Stillitser, Grønsiskener samt en flok gråsisken, som indeholdt ca. 150 Store, minimum fire Lille Gråsiskener og minimum seks hunfarvede Hvidsiskener.
Området er markeret på nedenstående kort.

I det nedenstående følger en række fotos af Hvidsiskener mm.
Hvidsiskener (HS), Lille Gråsiskener (LG), Store Gråsiskener (SG) og Grønsiskener (GS) i toppen af gran og omkringflyvende, Terpet, Hirtshals, 27/10-2017.


Tre Hvidsiskener med Stor Gråsisken, Grønirisk og Grønsisken, Terpet, Hirtshals, 27/1-2017.


Hvidsisken (til højre) med Store Gråsiskener, Terpet, Hirtshals, 27/1-2017.


Hvidsisken, Terpet, Hirtshals, 27/1-2017.


Hvidsisken med Lille Gråsisken ovenover, Terpet, Hirtshals, 27/1-2017.


Hvidsisken med Grønsisken, Terpet, Hirtshals, 27/1-2017.


Lille Gråsisken, Grønsisken og Stor Gråsisken, Terpet, Hirtshals, 27/10-2017. I baggrunden ses endnu en Lille Gråsisken, som er uskarp.


Blå Kærhøg, 3K+ han, Terpet, Hirtshals, 27/10-2017. En flot fugl, der kom drønende over området.

torsdag den 26. januar 2017

Hvidsiskener i januar

Siden nytår har jeg set 11-14 forskellige Hvidsiskener i det nordjyske. Alle fuglene har været hunfarvede fugle. Stort set hver flok Stor Gråsisken, det har været muligt at tjekke nogenlunde har indeholdt Hvidsisken. Desuden er det i samme tidsrum blevet til ca. 15 Lille Gråsisken. Ud af disse er det kun en fugl var en hunfarvet fugl i Nørre Tranders 4/1 og to fugle i et virvar af gråsiskener ved Bouet 14/1, som det ikke lykkedes mig at fotodokumentere.

4/1: Denne dag havde jeg et arbejdsærinde i Hjørring, og på vej hjem fra ærindet standsede jeg ved en lille beplantning med en del elletræer i Bagterp i den allersydøstligste ende af byen. Her lod mindst to Hvidsiskener sig se mellem 60 Store og minimum to Lille Gråsisken. Faktisk var den første tjekkede gråsisken-type en flot let-bestemmelig Hvidsisken. Fuglene blev set af en del i de efterfølgende dage, og på CHJ's billede af en Hvidsisken ligner det klart en anden fugl, end de to som jeg fik fotos af.
Hvidsisken, hunfarvet, Bagterp, 4/1-2017. Let at bestemme i felten på kombinationen af svagere flanketegninger, lille næb og meget lys overside sammenlignet med Stor Gråsisken.

Hvidsisken, hunfarvet, Bagterp, 4/1-2017. Svær at pille ud i den lave eftermiddagssol, hvor det typisk kan være meget svært at erkende rygfarven ordentligt.

Hvidsisken, hunfarvet, Bagterp, 4/1-2017. Kun set meget kort, da den fløj op fra en grøft. Kunne være samme fugl, som på billedet ovenover.

5/1: Dagen efter kørte jeg i anledning af snedækket en tur op til Store Vildmose for at lede efter Hvidkindet Værling. To steder standsede jeg ved ansamlinger af elletræer og begge gange sad der fugle lige over mit hoved. Begge gange var første gråsisken-type, som jeg fik kikkert på igen en flot Hvidsisken! Ved Sandels Fenner sås mindst én fugl mellem 15 Stor Gråsisken, og ved Damfenner sås én fugl mellem 20 Store.
Hvidsisken, hunfarvet, Sandels Fenner, Store Vildmose, 5/1-2017.18/1: En hurtig smuttur fra kontoret til Fakta endte med at give en rigtig flot Hvidsisken, som holdt til sammen med 30 Stillitser og 12 Stor Gråsisken. Fuglen var meget lys og kunne erkendes med det blotte øje på ca. 30 meters afstand, når den sad i flokken på marken. Flokken fouragerede mest på en mark, men også på et ruderat-areal.
Hvidsisken, Alfred Nobels Vej, Aalborg Universitet, 18/1-2017.

16+19+20/1: Bundgårdsparken, som ligger mellem Universitetsboulevarden og Humlebakken, har ved tre korte besøg i den forgangne uge kastet mindst tre men potentielt op til seks forskellige Hvidsiskener af sig. Fredag 20/1 sås og fotograferedes mindst tre forskellige fugle i en flok på 60 Store Gråsiskener.

Hvidsisken, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 16/1-2017.


Hvidsiskener, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 18/1-2017. Hvorvidt det er to forskellige fugle, der ses på videoerne denne dag kan ikke afgøres.


Hvidsisken, 1K, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 16/1-2017. Let genkendeligt individ grundet individspecifikke tegninger i hsf på højre vinge og mellemste tertial i ventre vinge. Bemærk den meget store forskel i fuglens oversidefarve i sollys (øverste fotos) og skygge (nederste fotos). I skygge lyste denne fugl gevaldigt op mellem Store Gråsiskener og kunne pilles ud med det blotte øje.


Hvidsisken, 1K, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 16/1-2017. Også et meget lyst individ, der kunne kendes fra ovenstående fugl på manglende individspecifikke tegninger i dens vinger.


Hvidsisken, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 16/1-2017. Et mere stribet individ, som skilte sig ud fra de to andre Hvidsiskener, men stadig var let at pille ud på grundfarven mellem Store Gråsiskener, når den hoppede rundt på jorden i skygge.

tirsdag den 24. januar 2017

Juleferie på Fyn

Hermed et meget forsinket indlæg vedrørende juleferien, som blev tilbragt hos svigerfamilien på Fyn fra 23-28/12. Dagen efter stormen Urd tog jeg til Nordfyn i håb om at se nogle Sodfarvede Skråper, Store Stormsvaler og lignende. Jeg ankom til Flyvesandet ca. 10.30, og kunne hurtigt erfare, at havet var rimelig dødt på nær lidt Alke, Ederfugle og Sortænder, færre Havlitter, Fløjlsænder og Gråstrubede Lappedykkere samt enkelte Tejster og Lomvier. THH og SKI, der var placeret ved Trelde Næs, kunne berette om samme situation. Kl. kom en stor lom trækkende mod vest ca. 500 m ude, og hurtigt kunne jeg bestemme fuglen til en vinterdragts Islom grundet store fødder, kraftig hals og markant hak ind i det sorte på halsen.
Fuglen blev meldt til THH og SKI, som tog i mod fuglen kl. 12.19. Dagen efter blev nok samme fugl fundet rastende ved Fredericia, hvor det kunne fastslås, at det var en ældre fugl.


Islom er decideret sjælden i lokalafdelingen DOF-Fyn og således ikke årlig. Eneste anden obs i DOFbasen fra DOF-Fyn siden 2010 er 15/5-2015, Dovns Klint.
Til sidst i obsperioden begyndte der at komme lidt Rider, men hverken skråper, kjover eller stormsvaler lod sig se. Lomtotalen blev sølle tre fugle - to Rødlommer og én Islom!
Klokken 12.30 afbrød jeg obsen og kørte hjem til kone, børn og svigefamilie i Korup.


lørdag den 21. januar 2017

Sølvhejre ved Vodskov

Lørdag 7/1 kørte jeg en tur med Emil på bagsædet til Hjallerup for at mødes med min far og få noget frisk luft. På vej til Hjallerup fik jeg øje på en hvid klat i nogle træer på østsiden af motorvejen lidt nord for Vodskov. Jeg fandt et passende sted at parkere, og fik smækket skop på og kunne konstatere, at der sad en fin fin Sølvhejre. Fundet er blot mit andet af arten i SØ-Vendsyssel, efter det første var fra Aså i december 2014. Fundet er endvidere det første i Nordjylland siden 3/12-2016 i Ulvedybet.
 

Derefter gik turen gennem Bolle Enge for at ende i Hals Mose, som bød på Duehøg, Ravne, Vandrefalke, 60 utjekkede Store Gråsiskener samt diverse skovarter som Halemejser, Sumpmejser, Spætmejser og Træløber.

fredag den 16. december 2016

Sisken galore

De store beplantninger med elletræer ved Bouet er blandt de bedste områder til siskener i nærheden af Aalborg. Søndag eftermiddag besøgte jeg lokaliteten og lokaliserede efter lidt tid en kæmpeflok Stor Gråsisken, som indeholdt skønsmæssigt 800 fugle. Gennem den næste halvanden time tjekkede jeg flokken grundigt, men arbejdsbetingelserne var svære, da flokken, som slige flokke oftest er, var meget urolig.
Kort over området ved Bouet. Flokken blev set i området markeret med lyserødt.

Gennem obstiden lokaliserede jeg jævnligt Hvidsiskerner, nok én for hver ca. 30-50 Stor Gråsisken, men at holde styr på antallet var en stort set umulig opgave. På et tidspunkt så jeg dog to udfarvede hanner af Hvidsisken sidde sammen, og lidt senere tre forskellige hunfarvede fugle sidde i samme træ. Sidenhen så jeg en meget lys, næsten hvidlig, hunfarvet fugl et par gange (evt. to forskellige fugle), som var ny i forhold til de tre første, lidt mere diskret tegnede, hunfarvede fugle. Endvidere sås endnu en han, men udfra dragtdetaljer i vingen kan denne afgøres som værende identisk som en af de to hanner, der sås indledningsvist. Altså i hvert fald seks forskellige Hvidsiskener, men ganske givet mange flere, måske helt op til 20-30 fugle.

To 2K+ hanner Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016.


Meget lys hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016.

Meget lys hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. Samme hunfarvede, meget lyse Hvidsisken på de to ovenstående videoer. Umiddelbart synes der at være forskel på tegningen i de store dækfjer på den forrige fugl, men jeg er ikke sikker på, at forskellen ikke skyldes forskel i detaljeringsgrad.2K+ han Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. Én af de samme som på den øverste video. Meget diskret rosa toning på fuglen.

To hunfarvede Hvidsiskener, Bouet, 11/12-2016.

Collage med hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. En ikke voldsomt lys fugl, men bemærk lidt lysere overside, svage flankestriber og hvid overgump.

Collage med hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. En mellemlys fugl.

Stor Gråsisken/Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. Mange hvide overgumpe ses på fotoet, men det er meget svært at blive helt sikker på arten ud fra dette og lignende fotos, som jeg fik af flokken. Enkelte sikre og flere mulige Hvidsiskener er markeret med lyserødt.

Dagen efter, mandag morgen, opsøgte jeg igen lokaliteten, denne gang sammen med min far. I løbet af den næste times tid så vi i hvert fald syv forskellige Hvidsiskener, men igen nok nogle flere i en flok af Stor Gråsisken, som nu var decimeret til ca. 500. Endvidere sås i modsætning til dagen før også to Lille Gråsisken i flokken.

Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. En ikke voldsomt lys fugl, men bemærk lidt lysere overside, svage flankestriber og hvid overgump. Næbbet er til gengæld ikke meget lille, hvilket oftest, men ikke altid er tilfældet hos Hvidsisken.


Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. En ekstremt flot og meget lys cremefarvet fugl, der virkelig adskiller sig fra Stor Gråsisken.


Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. Også en meget lys fugl, der er let at pille ud.Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. En tredje meget lys, hunfarvet fugl, der kan kendes fra de ovenstående på hhv. anden flanketegning og slidte tertialer (modsat friske på fuglen ovenover).


Collage af hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. Kunne ikke sammenlignes med Stor Gråsisken, men umiddelbart også en ret lys fugl.


2K+ han Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. Én ny fugl i forhold til de to hanner dagen før, idet denne har mindre flankestribning end den ene og anderledes tertialteging end den anden fugl.


To hunfarvede Hvidsiskener (centralt) til sammenligning med Store Gråsiskener, Bouet, 12/12-2016. Bemærk størrelsesforskellen.


Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. Også en ret lys fugl med flankestribning, som dog stadig er relativt svag sammenlignet med typiske Stor Gråsisken.


Putativ hunfarvet Hvidsisken (markeret med lyserød pil) mellem klassiske Stor Gråsisken, Bouet, 12/12-2016. Jeg tænker Hvidsisken, men er ikke sikker (har kunne dette og et andet uskarpt foto, begge fotos skudt mod en flok, jeg ikke tjekkede i håndkikkert, men bare skød fotos af).

I det nedenstående følger nogle få fotos af de mange Stor Gråsisken i flokken.
2K+ han Stor Gråsisken, Bouet, 12/12-2016.


Hunfarvet Stor Gråsisken, Bouet, 12/12-2016.


Hunfarvet Stor Gråsisken, Bouet, 12/12-2016.


Store Gråsiskener, Bouet, 12/12-2016. Eventuelt ses en enkelt Lille Gråsisken stikke hovedet op midt i venstre side af fotoet. Fuglen sås ikke live, men blev først opdaget hjemme ved skærmen. Jeg er ikke helt sikker på artstilhørsforholdet, men hælder mod Lille Gråsisken, som jeg desuden så og bestemte to af i felten samme dag.