tirsdag den 24. januar 2017

Juleferie på Fyn

Hermed et meget forsinket indlæg vedrørende juleferien, som blev tilbragt hos svigerfamilien på Fyn fra 23-28/12. Dagen efter stormen Urd tog jeg til Nordfyn i håb om at se nogle Sodfarvede Skråper, Store Stormsvaler og lignende. Jeg ankom til Flyvesandet ca. 10.30, og kunne hurtigt erfare, at havet var rimelig dødt på nær lidt Alke, Ederfugle og Sortænder, færre Havlitter, Fløjlsænder og Gråstrubede Lappedykkere samt enkelte Tejster og Lomvier. THH og SKI, der var placeret ved Trelde Næs, kunne berette om samme situation. Kl. kom en stor lom trækkende mod vest ca. 500 m ude, og hurtigt kunne jeg bestemme fuglen til en vinterdragts Islom grundet store fødder, kraftig hals og markant hak ind i det sorte på halsen.
Fuglen blev meldt til THH og SKI, som tog i mod fuglen kl. 12.19. Dagen efter blev nok samme fugl fundet rastende ved Fredericia, hvor det kunne fastslås, at det var en ældre fugl.


Islom er decideret sjælden i lokalafdelingen DOF-Fyn og således ikke årlig. Eneste anden obs i DOF-Fyn siden 2010 er 15/5-2015, Dovns Klint.
Til sidst i obsperioden begyndte der at komme lidt Rider, men hverken skråper, kjover eller stormsvaler lod sig se. Lomtotalen blev sølle tre fugle - to Rødlommer og én Islom!
Klokken 12.30 afbrød jeg obsen og kørte hjem til kone, børn og svigefamilie i Korup.


lørdag den 21. januar 2017

Sølvhejre ved Vodskov

Lørdag 7/1 kørte jeg en tur med Emil på bagsædet til Hjallerup for at mødes med min far og få noget frisk luft. På vej til Hjallerup fik jeg øje på en hvid klat i nogle træer på østsiden af motorvejen lidt nord for Vodskov. Jeg fandt et passende sted at parkere, og fik smækket skop på og kunne konstatere, at der sad en fin fin Sølvhejre. Fundet er blot mit andet af arten i SØ-Vendsyssel, efter det første var fra Aså i december 2014. Fundet er endvidere det første i Nordjylland siden 3/12-2016 i Ulvedybet.
 

Derefter gik turen gennem Bolle Enge for at ende i Hals Mose, som bød på Duehøg, Ravne, Vandrefalke, 60 utjekkede Store Gråsiskener samt diverse skovarter som Halemejser, Sumpmejser, Spætmejser og Træløber.

fredag den 16. december 2016

Sisken galore

De store beplantninger med elletræer ved Bouet er blandt de bedste områder til siskener i nærheden af Aalborg. Søndag eftermiddag besøgte jeg lokaliteten og lokaliserede efter lidt tid en kæmpeflok Stor Gråsisken, som indeholdt skønsmæssigt 800 fugle. Gennem den næste halvanden time tjekkede jeg flokken grundigt, men arbejdsbetingelserne var svære, da flokken, som slige flokke oftest er, var meget urolig.
Kort over området ved Bouet. Flokken blev set i området markeret med lyserødt.

Gennem obstiden lokaliserede jeg jævnligt Hvidsiskerner, nok én for hver ca. 30-50 Stor Gråsisken, men at holde styr på antallet var en stort set umulig opgave. På et tidspunkt så jeg dog to udfarvede hanner af Hvidsisken sidde sammen, og lidt senere tre forskellige hunfarvede fugle sidde i samme træ. Sidenhen så jeg en meget lys, næsten hvidlig, hunfarvet fugl et par gange (evt. to forskellige fugle), som var ny i forhold til de tre første, lidt mere diskret tegnede, hunfarvede fugle. Endvidere sås endnu en han, men udfra dragtdetaljer i vingen kan denne afgøres som værende identisk som en af de to hanner, der sås indledningsvist. Altså i hvert fald seks forskellige Hvidsiskener, men ganske givet mange flere, måske helt op til 20-30 fugle.

To 2K+ hanner Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016.


Meget lys hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016.

Meget lys hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. Samme hunfarvede, meget lyse Hvidsisken på de to ovenstående videoer. Umiddelbart synes der at være forskel på tegningen i de store dækfjer på den forrige fugl, men jeg er ikke sikker på, at forskellen ikke skyldes forskel i detaljeringsgrad.2K+ han Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. Én af de samme som på den øverste video. Meget diskret rosa toning på fuglen.

To hunfarvede Hvidsiskener, Bouet, 11/12-2016.

Collage med hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. En ikke voldsomt lys fugl, men bemærk lidt lysere overside, svage flankestriber og hvid overgump.

Collage med hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. En mellemlys fugl.

Stor Gråsisken/Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. Mange hvide overgumpe ses på fotoet, men det er meget svært at blive helt sikker på arten ud fra dette og lignende fotos, som jeg fik af flokken. Enkelte sikre og flere mulige Hvidsiskener er markeret med lyserødt.

Dagen efter, mandag morgen, opsøgte jeg igen lokaliteten, denne gang sammen med min far. I løbet af den næste times tid så vi i hvert fald syv forskellige Hvidsiskener, men igen nok nogle flere i en flok af Stor Gråsisken, som nu var decimeret til ca. 500. Endvidere sås i modsætning til dagen før også to Lille Gråsisken i flokken.

Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. En ikke voldsomt lys fugl, men bemærk lidt lysere overside, svage flankestriber og hvid overgump. Næbbet er til gengæld ikke meget lille, hvilket oftest, men ikke altid er tilfældet hos Hvidsisken.


Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. En ekstremt flot og meget lys cremefarvet fugl, der virkelig adskiller sig fra Stor Gråsisken.


Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. Også en meget lys fugl, der er let at pille ud.Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. En tredje meget lys, hunfarvet fugl, der kan kendes fra de ovenstående på hhv. anden flanketegning og slidte tertialer (modsat friske på fuglen ovenover).


Collage af hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. Kunne ikke sammenlignes med Stor Gråsisken, men umiddelbart også en ret lys fugl.


2K+ han Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. Én ny fugl i forhold til de to hanner dagen før, idet denne har mindre flankestribning end den ene og anderledes tertialteging end den anden fugl.


To hunfarvede Hvidsiskener (centralt) til sammenligning med Store Gråsiskener, Bouet, 12/12-2016. Bemærk størrelsesforskellen.


Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. Også en ret lys fugl med flankestribning, som dog stadig er relativt svag sammenlignet med typiske Stor Gråsisken.


Putativ hunfarvet Hvidsisken (markeret med lyserød pil) mellem klassiske Stor Gråsisken, Bouet, 12/12-2016. Jeg tænker Hvidsisken, men er ikke sikker (har kunne dette og et andet uskarpt foto, begge fotos skudt mod en flok, jeg ikke tjekkede i håndkikkert, men bare skød fotos af).

I det nedenstående følger nogle få fotos af de mange Stor Gråsisken i flokken.
2K+ han Stor Gråsisken, Bouet, 12/12-2016.


Hunfarvet Stor Gråsisken, Bouet, 12/12-2016.


Hunfarvet Stor Gråsisken, Bouet, 12/12-2016.


Store Gråsiskener, Bouet, 12/12-2016. Eventuelt ses en enkelt Lille Gråsisken stikke hovedet op midt i venstre side af fotoet. Fuglen sås ikke live, men blev først opdaget hjemme ved skærmen. Jeg er ikke helt sikker på artstilhørsforholdet, men hælder mod Lille Gråsisken, som jeg desuden så og bestemte to af i felten samme dag.

fredag den 2. december 2016

Lokal birding

I dag fandt jeg sammen med min kollega Morten Larsen endnu en Hvidsisken ved vores arbejdsplads, da vi gik en lille tur til det lokale ellebeplantning efter frokost. Hvidsiskenen, som var ny art art for Morten, var endda en flot udfarvet han, som sås fouragere sammen med ca. 20 Stillitser og 45 Store Gråsisken i toppen af elletræer. Flokken var meget vims og svær at tjekke ordentligt, men det lykkedes mig flere gange at finde hannen. Det er den fjerde Hvidsisken, som jeg ser ved min arbejdsplads, de andre var i vinteren 2013/14.
 
 
Hvidsisken, 2K+ han, Aalborg Universitet Aalborg Ø, 2/12-2016.

Derudover følger et par fotos af andre siskener ved Uni i den sidste tid.
Stor Gråsisken, 2K+ han, Aalborg Universitet Aalborg Ø, 24/11-2016.


Lille Gråsisken, hunfarvet, Aalborg Universitet Aalborg Ø, 24/11-2016.


Stor Gråsisken, 2K+ han, Aalborg Universitet Aalborg Ø, 2/12-2016.

 Ellers er det blevet til et par stop ved Østerå ved Østre Allé. Her har jeg set den sædvanlige Vandstær, men 22/11 var der tillige en Skægmejse, hvilket måske er første gang, så tæt på Aalborg Centrum. 16/11 sås desuden en Munk samme sted.
Vandstær, Østerå ved Østre Allé, 22/11-2016.


 Skægmejse, Østerå ved Østre Allé, 22/11-2016.

søndag den 20. november 2016

Flere af de hvide

En del af dagen i dag blev brugt på en rundtur i Østvendsyssel på en række klassiske steder for større ansamlinger af Gulspurve, der kunne tjekkes igennem for Hvidkindet Værling. Det gav dog ganske skuffende under 50 Gulspurve. På hjemturen gik ruten gennem Bolle/Try Enge, hvor to Store Tornskader, to Fjeldvåger og ikke mindst min første Duehøg i rigtig lang tid sørgede for spændingen.
 
 Duehøg, Try Enge, Hjallerup, 25/11-2016.

I et sidste forsøg på at finde noget sjældent svingede jeg inden om Bouet ved Nørresundby. Her er der traditionelt større flokke af Stor Gråsisken i invasionsår, og lokaliteten har enkelte gange givet Hvidsisken. Efter lidt tid fandt jeg en flok blandede siskener på små 100 fugle. Ude fra vejen kunne jeg gennem træerne tjekke 5-10 gråsisken-typer. Herudaf var der øjensynligt flere meget lyse fugle uden særlig meget flankestribning og således gode Hvidsisken-kandidater, men fuglene sås dårligt gennem træerne kun med håndkikkert. Jeg skød nogle dokuskud, inden fuglene vimsede videre til næste træ. Umiddelbart vil jeg vurdere, at der kunne være tale om to hunfarvede og en 2K+ han Hvidsisken, men fotos er for uskarpe til at afgøre det med sikkerhed.
Muligvis tre Hvidsiskener, Bouet,  Nørresundby, 25/11-2016.

Herefter vandrede jeg ind i beplantningen, men de første mange fugle jeg tjekkede lignede alle klassiske Store Gråsiskener. Efter lidt tid fandt jeg en meget lys sisken i toppen af en rødel. Efter lidt nøjere gransken gennem grenene viste det sig at være en 2K+ han Hvidsisken, som dog var meget svær at få brugbare fotos af.
Hvidsisken, 2K+ han, Bouet, Nørresundby, 25/11-2016.

Efter lidt yderligere tid fandt jeg en lys hunfarvet fugl sammen med en gråsisken i en lærk på ret kort afstand. Den akkompagnerende gråsisken bestemte jeg i felten hurtigt til Stor, men er lidt i tvivl nu, da fotos viser mokkafarvet bryst og flanke. Flere fotos vil blive kigget igennem på mandag. Senere så jeg igen en fin hunfarvet Hvidsisken, som det dog ikke lykkedes mig at fotografere. Om det var samme eller ny vides således ikke.
Hvidsisken, hunfarvet sammen med formentlig Stor Gråsisken, Bouet, Nørresundby, 25/11-2016.

Slutteligt fandt jeg igen nok samme 2K+ han Hvidsisken, som denne gang var lidt mere medgørlig i forhold til fotos. Bemærk den karakteristiske svage pink farve på brystet, som let forsvinder, hvis fuglen ses fra siden af. Summa summarum sås altså to sikre Hvidsiskener, men givet flere endnu.
Hvidsisken, 2K+ han, Bouet, Nørresundby, 25/11-2016.

Hvidsisken og sen Gærdesanger!

Fredag skulle jeg et kort smut til Hjallerup for at hente et kamera hos min far. På vej til Hjallerup kørte jeg ad Lyndrupvej og Hjallerup Engvej i håb om at støde på nogle Gulspurveflokke. Det gjorde jeg ikke, men havde til gengæld 60 overflyvende gråsiskener samt en flok på 300 Kvækerfinker, der fouragerede på en stubmark.
Kvækerfinker, Try Enge, Hjallerup, 18/10-2016.

Efter at have hentet kameraet kørte jeg mod Frederikshavn, hvor jeg ville tjekke opfyldsarealet på havnen for sjældne godbidder. Jeg nåede dog ikke så langt, fordi i den nordlige del af byen ved Østergade fik jeg øje på en pæn flok siskener, der fouragerede i elletræer. Flokken på ca. 100 fugle indeholdt flest Store Gråsisken, men også et par dusin Grønsiskener. Flokken var som sådanne flokke oftest er meget vims, hvorfor jeg hver gang de sad stille blot nåede at tjekke 15-20 gråsiskener. I skop kunne jeg dog tre gange pille Hvidsisken ud, men blot den ene gang sad den stille lang tid nok til at jeg kunne dokumentere den gennem skop med mobiltelefonen. Altså har der i hvert fald været én Hvidsisken, men sandsynligvis flere. Samme sted sås og hørtes også en Isfugl.

Hvidsisken, Østergade, Hjallerup, 18/10-2016.


Isfugl, Klavsholm Bæk, Hjallerup, 18/10-2016.

Efter et kvarters tid lettede flokken og jeg kørte videre mod Frederikshavn. I havtornkrattene var der ganske pænt med småfugle, fx Bogfinker, Dompapper, Rødhalse og mejser. Desuden sås 1-2 Munke samt meget overraskende en Gærdesanger. Fuglen sås on and off i ca. en halv time, men blev aldrig hørt kalde. Fuglens grålige overside fordrer dog ikke ligefrem, at den skulle være en Ørkengærdesanger (halimodendri). Dog må så sene fugle altid kandidere til at have østlig oprindelse, således kan man forestille, at det er en blythii aka Sibirisk Gærdesanger.

Gærdesanger, Frederikshavn Havn, 18/10-2016.

Ud over Gærdesangeren sås desuden en enkelt Husrødstjert, to meget pædagogiske Lille Gråsisken, 11 Bjerglærker, 700+ Ederfugle og ca. 3000 Sølvmåger, hvorimellem der ganske overraskende ikke kunne støves blot en enkelt Kaspisk Måge op på trods af, at fuglene kunne tjekkes ganske fint.
Lille Gråsisken, Frederikshavn Havn, 18/10-2016.

onsdag den 9. november 2016

Første nordjyske Sibiriske Jern !

Dagen startede dårligt! Meget dårligt endda, idet jeg ved sekstiden vågnede og kunne konstatere det bedrøvelige udfald af USA's præsidentvalg.

Klokken lidt i ni ringer min far og kan oplyse, at der er Sibirisk Jernspurv i Hirtshals. Jeg skynder mig ud af døren, får Emil afleveret i børnehaven og kører mod nord. Ca. 09.45 er jeg ved åstedet og blot små ti minutter senere får jeg set fuglen, idet den flotte fugl sætter sig fint i toppen af en lille busk. Dagen bliver øjeblikkeligt væsentligt bedre!

Første syn på den Sibirisk Jernspurv. Hirtshals, 9/11-2016.

Inden jeg returnerer til Aalborg kl. 10.45 ses fuglen on and off blandt andet fouragerende mellem store sten samt siddende i diverse buske. Flere gange høres fuglen kalde med sit spidse, mere ringlende jernspurve-agtige kald. Fuglen holdte til i et område, som jeg selv havde gennemtrawlet i sidste uge med samme formål for øje. Såvidt jeg er orienteret sås fuglen ikke efter 13.15, hvor den fløj adskillige hundrede meter mod sydvest.

Fuglen blev fundet af Brian Ravnborg, der benyttede en ledig time, mens hans bil var på et nærliggende værksted, til at luske lidt rundt på østhavnen. Tak for det!

Fundet er det første nordjyske og det ca. tolvte fund i Danmark, hvoraf blot ét ikke er fra 2016, nemlig 5/10-1992 Christiansø.
Den glade finder, Brian Ravnborg, udpeger krattet, hvor han fandt jernspurven siddende.


Sibirisk Jernspurv, Hirtshals, 9/11-2016.


Området, hvor jernspurven holdte mest til. Dels i det lave havtornkrat og dels blandt stenene forrest.


 Google Earth kort over lokaliteten, hvor fuglen primært opholdte sig.