mandag den 9. september 2019

20 år med Tredækker

I dag er det præcist 20 år siden, at jeg fandt min første Tredækker. Fuglen blev skræmt op fra en knoldet, afgræsset mosebunke/lysesiv-eng i Try Enge syd for Hjallerup. Fuglen blev dog ikke noteret som andet en sandsynlig grundet min manglende erfaring med arten. Det er først retrospektivt, at jeg har kunnet se, at min beskrivelse komplet udelukker Dobbeltbekkasin, bl.a. blev det artskarakterisktiske grynt hørt begge gange fuglen blev stødt op. Se mine noter angående fuglen i det nedenstående.
Notesbog, notater, 9/9-1999.

Dagen efter, 10/9-1999, fandt jeg endnu en fugl, denne gang i Bolle Enge ca. 5 km længere mod øst. Denne fugl sås af mange, og flere fik nyt kryds på arten fx Ole Krogh, Lars Pedersen og Michael Mosebo.

Siden da er det blevet til en del selvfundne efterårs-Tredækkere rundt omkring i det nordjyske (samt enkelte i ØJ) - se nedenstående dump, der viser den geografiske fordeling i NJ.

Indeværende år, 2019, har indtil nu været det ringeste efterår for Tredækker i mange år med fund fra kun to lokaliteter i NJ (og DK) - og max én fugl af gangen. Dette kan undre, da der i år er masser af oplagte habitater rundt omkring qua den meget våde august måned. Men der er nok andre faktorer end hvor våde enge/marker i DK er, hvoraf afgjort trampe-aktivitet også er én. Volsted Kær/Mastrup Bæk er eneste lokalitet med flere observationer i år. På denne lokalitet er der set tredækker hvert år siden "opdagelsen" i 2015, med følgende max-tal: 2015 (4), 2016 (7), 2017 (8) og 2018 (8).

I det nedenstående følger nogle af mine bedste skud af Tredækker gennem årene.
Tredækker, Boller Enge, Tårs, 3/9-2013.

Tredækker, Volsted Kær, Støvring, 2/9-2015.

Tredækker, Volsted Kær, Støvring, 11/9-2015.

Tredækker, Ringfenner, Store Vildmose, 30/8-2016.

Tredækker, Halkær Sø, Nibe, 22/8-2017.

Tredækker, Lindeborg Ådal, Vårst, 3/9-2017.

Tredækker, Klim Fjordholme, Vejlerne, 7/9-2017.

onsdag den 4. september 2019

Islændere galore

I søndags (1/9) var jeg en tur Ulvedybsområdet. Første stop var ved Østerkær, hvor der nogle gange kan være smækfyldt med vadere og andre gange (læs, de fleste) være helt tomt.
Søndag var en god dag, idet der bl.a. stod 580 Islandske Ryler, hvoraf kun én var adult, resten 1K-fugle. Forekomsten er den fjerdestørste DOFbase-antal i DOF Nordjylland. Største observation er 8/11-2003 720 Voerså, som undertegnede i al beskedenhed også står bag. Ganske pudsigt talte PHK senere på aftenen også 580 Islandske Ryler ved Østerkær uden at kende noget til min observation. Ynglesuccesen for Islandsk Ryle (eller i hvert fald de bestande, der trækker gennem DK) virker til at være rigtig god sammenlignet med sidste mange år.Udover de Islandske Ryler var der et par hundrede Almindelige Ryler, 4 unge Krumnæbbede samt en  1K Islandsk Stor Kobbersneppe, som ret utroligt er den første DOFbase-indtastede ungfugl af denne race i DK dette år.Østerkær har flere gange vist sig at være rigtig god for vadefugle i august/september, således sås på lokaliteten flere hundrede Krumnæbbede Ryler ultimo august 1999, max 306 (303 1K + 3 ad.) 31/8 set af undertegnede - se nedenstående affotografering af min notesbog. Observationen er formentlig Nordjyllandsrekord. PAFR så 10/9-1998 455 Krumnæbbede Ryler, men på en 20 km strækning fra Hou til Stensnæs. Fordelingen af fugle denne dag fremgår ikke af rapporten "Fugle og dyr i Nordjylland 1998", hvorfra jeg har data.

Danmark oplevede i efterårene 1998 og 1999 et kæmpe influks af unge Krumnæbbede Ryler, hvis lige ikke er set siden. Derudover sås i 1998 trecifrede antal af Dværgryle ved Østerkær, de præcise data har jeg dog ikke kunnet finde. Endelig blev der i august 2006 set op til 11 1K Kærløbere på lokaliteten, max 22/8 (Fugle og dyr i Nordjylland 2006).
 

Efter at have tjekket vaderne igennem til et tilfredsstillende niveau, drog jeg videre mod selve Ulvedybet. Her sås 1-2 Sølvhejrer og tre Havørne (det lokale ynglepar + én unge) på Gjølvej. Som sædvanligt dette år var Perlen totalt oversvømmet (skyldes det ikke-fungerende stem i slusen), men på fjordsiden var der mange vadere mv. Hér taltes bl.a. 26 Krumnæbbede Ryle (23 1K + 3 ad.), endnu en 1K Islandsk Stor Kobbersneppe samt 118 Skestorke. Sidstnævnte kan være lokalitetsrekord, idet der tidligere kun er indtastet op til 117 fugle! Antallet af Krumnæbbede Ryler var ganske fint men blegner jo noget sammenlignet med ovennævnte antal fra efterårene 1998 og 1999.

onsdag den 28. august 2019

Høgs og Hals

I anledning af feltarbejde var jeg i mandags for en sjælden gangs skyld havnet i Thy. Efter at have stædset rundt i flotte hedemoser og fattigkær ved Frøstrup hele dagen, blev myggeplagen mig for meget, hvorfor jeg indstillede arbejdsdagen ved syv-tiden om aftenen.
Da vejret var stille begav jeg mig ud mod Hanstholm for at tjekke Sortænder. Jeg placerede mig på en bakke med udsigt over havet ved Hamborg øst for Hanstholm, hvor der lå 1-2000 Sortænder relativt tæt under kysten. Rutinemæssigt lavede jeg lidt playback med Høgesanger, da både årstid og lokalitet var noget nær optimale (hvilket tidspunktet på dagen dog ikke var). Det gav intet synligt resultat, og derfor vendte jeg igen blikket mod havet.
Ca. ti minutter senere registrerer jeg ud af øjenkrogen, at der kravler en lys sanger rundt nede i krattet, og da jeg får håndkikkert på er sagen klar: 1K Høgesanger.
Netop Høgesanger er sammen med Hvidbrystet Præstekrave det største hul på min ædelartsliste, hvorfor fundet lunede utrolig meget. Faktisk var fuglen usædvanligt samarbejdsvillig og viste sig flittigt i toppen af krattet. Funddatoen er lidt pudsigt præcis 18 år efter, at jeg fik Høgesanger som ny art ved Højen Fyr i Skagen - en fugl fundet af RoC.
Jeg fandt forresten ingen sjove havdykænder, men tre Sortstrubede Bynkefugle og to Rødryggede Tornskader bogførtes!
Høgesanger, 1K, Hamborg, Hanstholm, 26/8-2019.Udsigt fra Hamborg mod Roshage.
 
Krattet med høgsen.

Dagen efter var jeg igen i embeds medfør i området ved Hjardemål/Frøstrup. Igen var det en varm dag med megen sol, fugtige gummistøvler, masser af myg men også fed natur. Blandt andet skulle jeg kortlægge en eng, hvor der sad 250 Dobbeltbekkasiner, men (lidt mod forventning) ingen Tredækkere. I samme område fløj der pludselig en Vendehals op fra en grusvej, hvorefter den satte sig på et elhegn sammen med Bynkefugle. Vendehals om efteråret er ikke noget jeg har excelleret voldsomt i, så glæden var igen stor.
Vendehals, Skiverklit, Hjardemål, 27/8-2019.

I det nedenstående følger lidt fotos fra feltarbejdet i de fede habitater, til botanikere og andre interesserede.
Spæd mælkeurt
 
Klokke-ensian. Én enkelt parcel (nedenstående foto) husede flere tusinder af denne de fleste steder i DK sjældne art. Vildt!
Næringsfattig eng domineret af hirse-star og katteskæg.
 
Afblomstret benbræk i hedemose.

Rigtig fin hedemose med store partier af mosepors, mosebølle, klokkelyng mv.
 
Fin lille hedemosesø med masser af kæruld.
 
Afblomstret benbræk i hedemose.

tirsdag den 14. maj 2019

Triple yank i dybet!

Ulvedybet har i den seneste tid været usædvanligt god for sjældne fugle. Det hele startede lørdag 27/4, hvor lokale Brian Kristensen (BKr) fandt en Lille Gulben i Perlen. Fuglen sås kun to minutter på ret tæt hold, inden den blev skræmt op af en ræv, der fik alle vadere på vingerne.
Som første mænd på åstedet, genfandt min far og undertegnede fuglen ca. to timer senere, dog på stor afstand (ca. 800 m). Fuglen holdt stand i Perlen indtil 7/5 og sås af rigtig mange mennesker. Fundet er det niende i Danmark og det tredje i NJ (begge hidtidige fund i Nj er fra Vejlerne).

Dagen efter, 28/4, så BKr endvidere to Hvidbrystede Præstekraver i Perlen, en art som i den grad udgør et hul på min ædelartsliste....

Lille Gulben udgør vadefugle-art nr. 41 i Ulvedybet. Listen tæller ud over samtlige ikke-SU-vadefugle og Lille Gulben også Prærieløber (2 godkendte og et ikke-indsendt fund) og Hvidrygget Ryle. Listen tæller således også:
- Stylteløber (3 fund af 5 fugle)
- Hvidbrystet Præstekrave (mange fund - ynglede stadig i området i 1980'erne)
- Damklire (ét fund)
- Sortgrå Ryle (2 fund)
- Stribet Ryle (8 fund af ni fugle)
- Thorshane (minimum 2 fund)

Oplagte mangler på listen er Triel, Sibirisk Hjejle, Langnæbbet Sneppeklire og Terekklire, men også drømmen om et førstegangsfund for landet fx Kaspisk Præstekrave, Kæmperyle, Alaskaryle eller Kortnæbbet Sneppeklire lever fortsat 😋
Lille Gulben, Perlen, Ulvedybet, 27/4-2019. Foto: Brian Kristensen.BKr i færd med at obse Stribet Ryle på Gjølvej.


Min far og Gorm Thyge Wæhrens kigger på Lille Gulben.

Og HHN ditto

Søndag aften, 5/5, fandt Anders Bojesen tillige en Amerikansk Pibeand i Perlen. Fundet er det andet fund af arten i Ulvedybet, første fund er tilbage fra 2007.
Arten er vel nok den fugl, jeg mest intensivt har eftersøgt de seneste ti år i Ulvedybet, hvorfor fundet var noget af en mavepumper.
Ikke desto mindre tog jeg aftenen efter ud for også at se denne and, men på vej ud til Perlen gjorde jeg holdt på Gjølvej. Her stod der minsandten en Stribet Ryle i "Stribet Ryle-hullet" nordligst på Gjølvej. Fedt! Dermed har denne lille pyt lagt jord til ikke mindre end fem Stribede totalt, hvoraf de tre dog sås sammen i 2003. Kun PHK og BKr nåede, såvidt jeg ved, at se fuglen, idet den var væk da min far ved ni-tiden dukkede op.


Stribet Ryle, Gjølvej, Ulvedybet, 6/5-2019. Bemærk at Tinksmed set direkte forfra kan ligne Stribet Ryle en del.

Endelig fik jeg også set yank-Pibeanden rigtig godt i Perlen. Dermed husede Ulvedybet tre yanks på samme dag den 6/5, en bedrift som muligvis kun er præsteret en gang tidligere i Danmark, således i juni 2001, hvor der fra Kraptårnet kunne ses/høres både Amr. Rørdrum, Amr. Krikand og Lille Gulben.

onsdag den 24. april 2019

Thailand jan/feb 2019

I januar/februar var jeg med familien og min far i det sydlige Thailand på ferie, hvor det også blev til lidt fuglekigning. Ferien startede med ni dage på Emerald Beach Resort ved Khao Lak, hvor vi boede 18-27/1. Den anden halvdel af ferien foregik nærmere Krabi ved Tup Kaek Beach Sunset Resort, hvor vi havde syv overnatninger fra 27/1-3/2. Højdepunktet var en tur med guide til Sri Phang Nga National Park ca. en times kørsel NØ for Khao Lak. Dagen bød på syv lifere, heriblandt Malayan Banded Pitta, som er den måske allersmukkeste pitta overhovedet. Desværre var guiden af overraskende ringe kvalitet, bl.a. fejlbestemte han en siddende svale til en sejler :-(

Yellow Bittern, Khao Lak.

Red-wattled Lapwing, Khao Lak.
Chestnut-headed Bee-eater, Khao Lak.

Yellow-bellied Prinia, Khao Lak.

Large Hawk-Cuckoo, Khao Lak.

Himalayan Cuckoo, Khao Lak.

Asian Brown Flycatcher, Khao Lak.

Red-breasted Parakeet, Khao Lak.

Asian Koel, Khao Lak.


Malayan Banded Pitta, han, Sri Phang Nga National Park, 25/1-2019.


Malayan Banded Pitta, hun, Sri Phang Nga National Park, 25/1-2019.


Siberian Blue Robin, han, Sri Phang Nga National Park, 25/1-2019.

White-rumped Shama, hun, Sri Phang Nga National Park, 25/1-2019.

Banded Bay Cuckoo, Sri Phang Nga National Park, 25/1-2019.

Grey-headed Canary-flycatcher, Sri Phang Nga National Park, 25/1-2019.

Rufous-fronted Babbler, Sri Phang Nga National Park, 25/1-2019.

Yellow-billed Whistling Thrush, Wat Suwan Kuha (Cave Temple), Phang Nga, 27/1-2019.

Mangrove Whistler, Hong Island, Krabi, 29/1-2019.

Chinese Blue Flycatcher, Hong Island, Krabi, 29/1-2019.

Grey-capped Woodpecker, Tub Kaek Beach, Krabi.

Red-eyed Bulbul, Klong Muang, Krabi.

Spotted Dove, Klong Muang, Krabi.

Indian Roller, Klong Muang, Krabi.

Banded Woodpeckers, Klong Muang, Krabi.

Ashy Minivet, Klong Muang, Krabi.

Ashy Tailorbird, Klong Muang, Krabi.

Collared Kingfisher, Klong Muang, Krabi.

Large Woodshrike, Klong Muang, Krabi.