tirsdag den 12. november 2019

Weekend i Kbh

Den forgangne weekend blev brugt på at fejre min svingerinde og svoger på Østerbro i København. Færgeoverfarten lørdag morgen bød på meget få dykænder, der kunne tjekkes, idet de fleste lå syd for ruten i god afstand og i delvist modlys, men en route på Sjælland sås en flok på 20 Bomlærker ved Holbæk og en han Duehøg ved Templekrog. Flokken af Bomlærker er ifølge DOFbasen den fjerdestørste på Sjælland i år.

Søndag formiddag var vi en tur på legeplads i Fælledparken. Allerlængst mod nordøst i Fælledparken hørte jeg en fuglekonge, som lød afvigende, og ganske rigtigt viste det sig at være en fin-fin Rødtoppet. I øvrigt den eneste fuglekonge og stort set eneste småfugl, som jeg noterede mig i parken.
Rødtoppet Fuglekonge, Fælledparken, Østerbro, 10/11-2019.

Da vi skulle til at vende snuden hjemad mod det mørke Jylland, fik jeg nys om en mulig Tajga-fluesnapper set i Gentofte af alle steder, hvor lokalpatrioten Frank Desting havde fundet fuglen under en sine sædvanlige ture i området.

Heldigvis gik det let med at få lokket kone og børn med på en lille omvej omkring Gentofte, inden vi satte kursen mod Sjællands Odde. Første mand vi mødte, da vi ankom var en glad Jørgen Munck, som kunne anvise mig, hvor jeg skulle gå hen. I løbet af den næste times tid så jeg og ca. 50 andre fuglen det meste af tiden, men som oftest højt oppe og i halvt modlys. Jeg kunne ikke nå at notere mig mange dragtdetaljer i felten, dog var grundfarven på undersiden påfaldende mørk i forhold til 1K Lille Fluesnapper, således gav fuglen nærmest et indtryk, der mindede om hunfarvet Husrødstjert, når den sad med bugen til oppe i trækronerne!

 
Tajgafluesnapper, 1K, Folkeparken, Gentofte Sø, København, 10/11-2019.
Efter at have læst op på emnet, set mine egne og andres fotos igennem føler jeg mig overbevist om, at fuglen er en Tajgaflue, idet grundfarve på undersiden, sorte overhaledækker, jævnt hvide tertialkanter samt hvidlige kanter på de store dækfjer passer meget bedre på denne art end 1K Lille Fluesnapper. Fundet udgør, hvis det godkendes, det første danske og det blot ca. syvende europæiske fund af Tajgaflusnapper. Dertil kommer nogle fund fra hhv. Israel og Kuwait.
Twitchere, bl.a. THH længst til højre.
Udsigt over Sejerø Bugt fra Sjællands Odde.

torsdag den 7. november 2019

Fede næb!

Efter at have set en masse trækkende fugle ved Nordmandshage og to rastende fugle i Aalborg sidste uge er min lyst efter Krognæb ved at være stillet. Jeg manglede dog stadig at se nogle rastende flotte røde hanner. Derfor kørte jeg efter at have afleveret mine poder i hhv. skole og børnhave onsdag morgen (6/11) til Frederikshavn, idet det undrede mig, at der slet ikke var meldt nogen Krognæb herfra i år. Byen burde qua dens placering, størrelse og mængde af rønnebær-træer oplagt være landets næstbedste by (efter Skagen) til Krognæb. Tidligere er der da også set op til 3-5000 Silkehaler på én dag i byen.

Taktikken var klar og let at lægge, simpelthen at køre Frederikshavn tynd for at lede efter steder med større ansamlinger af rønnebær-træer, især alléer med seljerøn. Under den rundtur tjekkede jeg således også Rimmens Allé, hvor der i december 2004 sås en flok (se foto af en af disse fugle i sidefoden nederst på bloggen). Efter blot lidt over en times aktion var der gevinst, idet en flok på hele 22 Krognæb holdt til ved Søfartsskolen på Kragholmen ved Frydenstrand (se kort nederst i dette indlæg).

I tidsrummet kl. 10.00-12.05 kunne flokken rånydes på klods hold, mens de fouragerende i rønne- og til dels tjørnetræe, sad stille og stenede i træerne samt sad og drak af en vandpyt på vejen. I mellemtiden kom min far til og så fuglene, mens ellers dukkede ingen op før senere på dagen. Idet flokken performede så godt, fik jeg slet ikke tid til at tjekke havnen eller Elling Ås udløb for Danmarks første sikre Østlige Gule Vip eller sjældne stenpikkere...

Hvor mange Krognæb, der er blevet overset i Frederikshavn under årets invasion, kan man kun gisne om, men mon ikke det drejer sig om flere hundrede fugle? Desuden kan det undre, at der slet ikke er set fugle i  Sæby, Elling, Strandby, Jerup eller Ålbæk, som alle burde kunne huse flokke af Krognæb. 
Men folk vil vel hellere køre til Skagen og være sikre på at se Krognæb, end at prøve selv at finde nye flokke?

I det nedenstående følger en række fotos af flokken. I øvrigt kunne lokale Svend Erik Frandsen oplyse, at en hunfarvet fugl i dag 7/11 var død ved at flyve ind i vinduerne ved Søfartsskolen :-(
21 ud af flokkens 22 fugle, heraf minimum 10 2K+ hanner.

 


Kort, der viser, hvor Krognæb-flokken holdt til.

søndag den 3. november 2019

Lokale Krognæb

Ansporet af den største invasion af Krognæb i nyere tid har jeg gennem flere dage tjekket rønnebær-træer i Hasseris-området på vej på arbejde efter at have afleveret min ældste søn i skole. Således også torsdag (31/10) morgen, hvor Blegdalsparken, Thulebakken og Hasseris Kirke blev tjekket, mens jeg over telefonen gennemgik gårsdagens begivenheder ved Nordmandshage med Kent Olsen. Kort efter at have afsluttet samtalen ser jeg ca. 08.15 silhouetten af en mellemstor småfugl oppe i toppen af en seljerøn, og alarmklokkerne begynder at bimle. Jeg får kikkert på, og kan nu se en hunfarvet Krognæb og hurtigt herefter endnu en hunfarvet fugl.

Altså to Krognæb midt i Aalborg, fedt og trods alt lidt uventet!


På et tidspunkt flyver fuglene op i et asketræ og dernæst ind midt i et større bøgetræ. Jeg forlader nu fuglene siddende i bøgetræet kl. 08.40 og kører ud for at tjekke alléerne ved nærliggende Underlien (se kort nederst i indlægget).
Krognæb siddende i bøgetræ.
Da jeg returnerer kl. 08.55 er Søren Kristoffersen (SKr), Anders Brinkman (AB) og nytilflyttede Casper Sylvester Jensen (CSJ) stødt til, men fuglene er forduftet. Dog ser SKr klokken halv to et Krognæb flyvende over mod Thulebakken øst for Hasserisvej og kort derefter genfinder han en rastende fugl i de samme rønnetræer ved kirken som tidligere.


Video fra om eftermiddagen.

Den ene fugl er i skrivende stund (3/11) stadig på plads ved kirken og er således set fire dage i træk nu. Den kan dog godt forsvinde fra området i flere timer ad gangen. Flere har fået ny art på fuglen, således af folk, som jeg kender, CSJ, AB og Morten Christensen (MCh).

SKr og KBC
CSJ og KBC

MCh krydser Krognæb.

Fra venstre mod højre: Thorkil Brandt, min far, Peter Hedegård Kristensen (i hipster retro 80'er-jakke) og Lars Mogensen.

Kort over oplagte steder i Aalborg, hvor Krognæb kunne holde til. Find gerne nogle flere i Aalborg, og gerne en fotogen rød han!

torsdag den 31. oktober 2019

Krognæb en masse!

I håbet om at få set nogle Krognæb kørte jeg sammen med Asger Lykkegård (ALM) i dag ud til Nordmandshage, hvor vi ankom ca. 08.45. Palle Rasmussen (PAFR) og Ole Amstrup (OA) stod allerede klar, men kunne melde om få trækkende småfugle og ingen Krognæb. Dagen blev præget af mange Sjaggere, PAFR talte i alt ca. 4000 i løbet af dagen. Kl. 11 var tålmodigheden ved at være sluppet op, og jeg begyndte at tale om at returnere til arbejde, men kort herefter (kl. 11.00) finder vi tre Krognæb i større flok Sjaggere, der trækker vest ind mod Hals. Fuglene ses på stor afstand og var ikke en udpræget nydelse, men det lykkedes ganske utroligt alle fire observatører at få set fuglene, men ikke at dokumentere dem.
Klokken 12.26 spotter ALM så ud det blå syv Krognæb, der passerer lige over obsposten i ca. 20 meters højde. Herefter går det slag i slag og fem yderligere flokke (15+7+31+19+6) noteres indtil kl. 14.11, hvorefter der ikke ses yderligere fugle, indtil obsen afbrydes kl. 15.15. I mellemtiden er Carsten Svejstrup (CSS) også stødt til, mens OA har forladt obsen.

Dagens antal er ny dagsrekord for DK, idet den gamle var 62 trk. S Nordmandshage 12/11-2012.
Fordelingen af dagens fugle var som følger:
Kl. 11.11: flok på 3 trk. V sammen med Sjaggere
Kl. 12.26: flok på 7 trk. S, derefter SV
Kl. 13.18-24: flok på 15 trk. S-rst.-SV
Kl. 13.22: 7 trk. fors. (kun set af PAFR)
Kl. 13.24-25: flok på 31 trk. SV
Kl. 13.48: flok på 19 trk. SV
Kl. 14.11: Flok på 6 trk. SV (gik måske til rst., men fortsatte nok snarere lavt mod SV)

Af andre sjove obs fra dagen kan nævnes Grønspætte 1, Bjergpiber 7 sydtrk., 117 Stillits sydtrk., 9 Bjerglærker, 35 Snespurve, 4075 Sjaggere trk. og to Havørne inde i baglandet.

 Fire Krognæb ud af en flok på syv fugle kl. 12.26.


Flok på 15 Krognæb kl. 13.18. Denne flok sås tillige kortvarigt rastende i toppen af nogle udgåede elletræer, inden de trak videre. Denne flok blev som den eneste af dagens flokke hørt! Flokken er optalt på fotoet. I felten blev flokken talt til 16 fugle.


Fotos og video af en flok på 31 fugle (heraf min 12 røde 2K+ hanner), der trak syd kl. 13.24. Antallet er optalt på stills fra videoen; i felten blev flokken talt til 27 fugle).


Video med begejstrede observatører, der kigger Krognæb.

Otte Krognæb ud af flok på 19 fugle, der trak sydvest kl. 13.48.


Video af flok på seks fugle (kl. 14.11), der tilsyneladende gik ned inde omkring efterskolen. På videoen ses desuden enkelte Sjaggere.

Glad ALM og PAFR foran sidstnævntes bil.

mandag den 9. september 2019

20 år med Tredækker

I dag er det præcist 20 år siden, at jeg fandt min første Tredækker. Fuglen blev skræmt op fra en knoldet, afgræsset mosebunke/lysesiv-eng i Try Enge syd for Hjallerup. Fuglen blev dog ikke noteret som andet en sandsynlig grundet min manglende erfaring med arten. Det er først retrospektivt, at jeg har kunnet se, at min beskrivelse komplet udelukker Dobbeltbekkasin, bl.a. blev det artskarakterisktiske grynt hørt begge gange fuglen blev stødt op. Se mine noter angående fuglen i det nedenstående.
Notesbog, notater, 9/9-1999.

Dagen efter, 10/9-1999, fandt jeg endnu en fugl, denne gang i Bolle Enge ca. 5 km længere mod øst. Denne fugl sås af mange, og flere fik nyt kryds på arten fx Ole Krogh, Lars Pedersen og Michael Mosebo.

Siden da er det blevet til en del selvfundne efterårs-Tredækkere rundt omkring i det nordjyske (samt enkelte i ØJ) - se nedenstående dump, der viser den geografiske fordeling i NJ.

Indeværende år, 2019, har indtil nu været det ringeste efterår for Tredækker i mange år med fund fra kun to lokaliteter i NJ (og DK) - og max én fugl af gangen. Dette kan undre, da der i år er masser af oplagte habitater rundt omkring qua den meget våde august måned. Men der er nok andre faktorer end hvor våde enge/marker i DK er, hvoraf afgjort trampe-aktivitet også er én. Volsted Kær/Mastrup Bæk er eneste lokalitet med flere observationer i år. På denne lokalitet er der set tredækker hvert år siden "opdagelsen" i 2015, med følgende max-tal: 2015 (4), 2016 (7), 2017 (8) og 2018 (8).

I det nedenstående følger nogle af mine bedste skud af Tredækker gennem årene.
Tredækker, Boller Enge, Tårs, 3/9-2013.

Tredækker, Volsted Kær, Støvring, 2/9-2015.

Tredækker, Volsted Kær, Støvring, 11/9-2015.

Tredækker, Ringfenner, Store Vildmose, 30/8-2016.

Tredækker, Halkær Sø, Nibe, 22/8-2017.

Tredækker, Lindeborg Ådal, Vårst, 3/9-2017.

Tredækker, Klim Fjordholme, Vejlerne, 7/9-2017.