torsdag den 14. marts 2019

Hjelmskallesluger i Halkær Sø

Søndag var jeg en kort tur omkring Nibe-kanten.

Dagen startede ved udsigtspunktet midt på østsiden af Halkær Sø, hvorfra man har overblik over store dele af søen. Antallet af Troldænder var nærmest det laveste, jeg hidtil har set i søen, således under 100 fugle.
Efter lidt panoreren frem og tilbage fik jeg allerlængst væk i nordenden øje på en afvigende and, som lå sammen med et par Troldænder og Små Skalleslugere. Efter at have knebet øjne et minuts tid, kunne jeg ikke rigtig få fuglen til andet end en hun Hjelmskallesluger, på trods af afstanden, flimmer og bølgegang.
Afstanden var for stor til phonescoping, hvorfor jeg ret hurtigt kørte op mod nordenden for at få et bedre kig og blive helt sikker. Det lykkedes ikke, da fuglen herefter var pist væk i den næste times tid, indtil jeg blev nødt til at køre hjemad. Pænt frusterende.

Mandag var vejret alt for godt til ikke at kigge på fugle, og efter at have fået clearet, at der ikke var noget presserende på arbejde, begav jeg nok engang mod Halkær Sø. Efter en lille times scanning fandt jeg til sidst en fin hun Hjelmskallesluger i en flok Troldænder i NØ-enden på nogen afstand. 

Superfedt at kunne konstatere, at jeg ikke bare var ved at blive småskør, selv om det ene jo ikke partout udelukker det andet.

Fuglen blev opdaget fra p-pladsen i NV-enden, hvorfra øverste af nedenstående videoer er filmet. Herefter skiftede jeg position til p-pladsen i NØ-enden, hvor man kan kigge ind mellem og over tagrørene.Gennem de næste tre kvarters tid så jeg herfra fuglen on and off på ganske nært hold. Dog svømmede den flere gange om bag en pynt eller gemte sig inde i tagrørene.Ud over Hjelmskalleslugeren bød Halkær Sø bl.a. på 24 Små Skalleslugere, 500 Troldænder og en paukende Rørdrum. Af nedenstående fremgår et oversigtskort over Halkær Sø.


Resten af dagen besøgtes først Halkær Bredning (bl.a. 2500 Troldænder, 4 Bjergænder og 5 Skestorke) og Nibe Bredning (tusindvis af ænder (primært Pibeænder), masser af Lysbugede Knortegæs og tusinder af Kortnæbbede og Bramgæs flyvende rundt som bagkulisse over Valsted/Stavn/Barmer Enge.
Dernæst stod den på et lille intermezzo på arbejde i Aalborg, inden turen gik videre ud i det blå. Først besøgtes Bouet, hvor 350 Store Gråsisken blev bogført, desværre blot overflyvende. Dernæst Store Vildmose/arealerne langs Ryåen, som bød på flere tusinde svømmeænder (især Pibeænder, men også Krik-, Grå og Spidsænder samt enkelte Ske- og Knarand), masser af gæs, lidt Traner, 50-100 Pibesvaner, en Kongeørn og en Fjeldvåge. Til slut tjekkede jeg Haldager Vejle, hvor et par tætte flokke på i alt 2300 Pibeænder kunne gennemtjekkes for en amerikansk ditto.

tirsdag den 28. august 2018

Vild dag !

Sidste mandag, 13/8, havde jeg mulighed for at besøge den nyoprettede Birkesø i Lille Vildmose om eftermiddagen. Den chance ville jeg ikke lade passere, hvorfor jeg kl. 15.00 ankom til skjulet på østsiden af søen, hvorfra det næsten altid er lettest at se mange vadere. Efter en tre kvarters scanning lå der lige pludselig en gammel Hvidvinget Terne og fouragerede et par hundrede meter syd for skjulet. I perioden medio maj til medio juni var der flere observationer af en gammel Hvidvinget Terne, men da der ingen observationer har været siden 13/6, må fuglen næsten regnes som en ny. Efter at have kigget på fuglen et par minutter bevægede den sig længere væk helt ned i sydøsten af søen.
Dernæst skiftedede jeg position i skjulet og efter ganske få minutter fandt jeg en Stribet Ryle, som kunne ses på ca. 250 meters afstand blandt nogle Almindelige og enkelte Krumnæbbede Ryler. Den trettende Stribede Ryle, jeg ser i DK, hvoraf de syv har været selvfundne. I øvrigt den første jeg selv finder siden juli 2014.
Den næste halvanden times tid så jeg fuglen on and off, men lige før min far ankom sammen med min ældste søn Emil, mistede jeg den Stribede Ryle helt. Fuglen blev dog genfundet dagen efter. Dagen bød på rigtig mange fugle, især vadere og svaler, således også en leucistisk Landsvale, som vakte en del forvirring de første par sekunder, efter at jeg havde opdaget den. Dertil skal nævnes ca.-antal af følgende arter: Stor Præstekrave 100, Krumnæbbet Ryle 15, Almindelig Ryle 150, Brushane 75, Dobbeltbekkasin 200, Sortklire 10, Tinksmed 45, samt 3 1K Islandske Store Kobbersnepper og 2 Dværgmåger.Mens jeg stod i skjulet ved Birkesø tikkede beskeden om en mulig Stillehavslom i Skagen ind. Efter lidt rådvildhed besluttede jeg mig for at køre derop sammen med Emil og min far. Det viste sig at være en god idé, idet fuglen fremviste sig ganske fint, omend mindre tilskuervenligt end de efterfølgende dage. Ny, omend relativt ventet, art for Danmark - en art jeg havde håbet, at jeg en dag kunne nakke som ny for landet ovre i Odsherred, når vi er på besøg i min svigerinde og svogers sommerhus :-/
Dagens mand i skysovs, finderen, Troels Ekse Ortvad (TEO) flankeret af Lars Paaby til venstre og Jørgen Kabel til højre.

Aftenstemningsbilleder fra twitchet.

lørdag den 7. juli 2018

Min far finder Terekklire!

Starten af juli er som bekendt prime time for sjældne vadere, hvilket fx SeK har belyst indgående i sin "Store Stygge Statistik II".
Af samme grund ringede jeg efter endt arbejdsdag til min far for at høre, om han ville med mig og Emil på tur til Lille Vildmose for at finde Terekklire. En art, som "Set i bakspejlet-funktionen" på Netfugl ville være et godt bud på en sjælden vader, datoen taget i betragtning. Jeg når dog overhovedet ikke at få proklameret mine planer for ham, idet han som det første udbryder "Jeg tror lige jeg har set en Terekklire".
Jeg får spurgt ind til fundet - hvor, hvornår og hvad han havde set på fuglen. Vi afbryder samtalen, men ringer sammen få minutter senere, hvor han har genfundet fuglen, som står midt i vestsøen på Bygholmengen sammen med bl.a. Almindelige Ryler. Jeg melder fundet ud, men mens min far står og kæmper med at fotografere kræet forsvinder den for ham, for aldrig at blive set igen. Det viser sig heldigvis, at hans forehavende var lykkedes, hvilket kan ses af nedenstående foto og video.Fundet udgør det tiende nordjyske fund og det første siden 2005. Ganske pudsigt var det sidste nordjyske fund af arten faktisk fra samme dato og stort set samme lokalitet: 5/7-2005, Bygholmengen mellem vestsøen og østsøen. Endnu mere pudsigt er det, at det var mig, der fandt denne fugl. Også dengang var det en kort fornøjelse, idet denne fugl sås sammenlagt måske ca. halvanden time.

tirsdag den 19. juni 2018

Hvidrygget Ryle i Perlen!

Efter længere tids stilstand på bloggen kommer her et indlæg med afsæt i gårsdagens Hvidryggede Ryle i Ulvedybet.

Efter endt arbejdsdag og aftensmad kørte jeg sammen med min ældste søn Emil til Vadum, hvor vi samlede min far op, hvorefter kursen blev sat mod Ulvedybet. Første stop på Gjølvej gav ikke andet end en masse blæst og ungefähr 500 Krikænder, som var svære at tjekke. Dernæst stod den på bjergbestigning og hygge på Bjerget.
Herefter nåede vi Perlen, hvor vi fik slået skoperne op og kunne være i læ af berlingoen. Første vader i skopet var en sovende Almindelig Ryle, men ca. 20 meter vest for denne stod endnu en Alm. Ryle sammen med en lysmavet ryle af ca. samme størrelse. Efter et par sekunders forvisning om, at det ikke bare var en Almindelig uden bugplet, var dommen klar:
HVIDRYGGET RYLE !
Jeg fik fremstammet "der står en Hvidrygget Ryle, he he, tror jeg nok". Efter 5-10 sekunders panik fik jeg sat telefonen til at filme vha. adapteren gennem skopet, mens jeg fandt fuglen til min far i hans skop. I nedenstående video kan den lettere stressede samtale opleves.Hurtigt herefter blev PHK og Lars Grøn adviseret, mens et par andre ikke tog telefonen. I løbet af den næste halvanden times tid fik følgende personer set fuglen ud over min far og jeg (samt muligvis Emil😕): PHK, Brian Kristensen, Lars Grøn, Peter Hartoft, Conny Jensen, Lars Paaby, Søren Kristoffersen og Søren Knorr.

Hvidrygget Ryle har længe været et af mine største huller på DK-listen, således kun overgået af Brun Løvsanger mht. antallet af personer, der har krydset arten på Netfugls DK-liste. Flere har gennem årene undret sig over, at jeg aldrig har fået set Hvidrygget i DK, men jeg har stædigt holdt fast i, at jeg ikke ville twitche den, da jeg regnede med selv at finde arten i DK engang. Således står der følgende som afsluttende bemærkning under min netfugl-profil: "Mit næste projekt er at finde min egen Hvidryggede Ryle i DK (helst ved Gerå) - en art jeg aldrig nogensinde har set."

Derfor var følelsen i går i høj grad en følelse af forløsning, og nu må målsætningen ændres til Alaskaryle.

Det eneste tidligere nordjyske fund af Hvidrygget Ryle er 1/7-2000, Nordstrandssøen, Skagen. Fundet i Ulvedybet er det 23ende danske fund og det første siden 2011.

Nedenfor følger en række videocrops/dogmevideoer af fuglen:
En ekstra krølle på historien er, at jeg i forbindelse med et heftigt uvejr 22/6-2012 var meget tæt på at melde Hvidrygget Ryle ud fra Perlen, idet jeg fandt en ryle, som jeg ikke rigtig kunne få til at passe på andet end denne art. PHK var initielt enig i bestemmelsen, men manede fornuftigt til besindighed, og da regnen stoppede, og fuglen kom lidt tættere på, åbenbarede en flot Sortgrå Ryle sig. En fuldstændig uventet obs og en meget lærerig oplevelse!

Nedenunder ses fotos af tililende birdere fra i går.
Fra venstre mod højre: PHK, MoN, BKR og Emil.

Fra venstre mod højre: BKR, PHJ, CJ, SKS, LPA og SKS's bofælle.

Fra venstre mod højre: LPa, SKr, PHJ, CJ og Lars Grøn.

Ud over benævnte ryle var der få vadere i Perlen, nævnes kan: Alm. Ryle 3, Islandsk Ryle 1, Stor Præstekrave 10-15, Hvidklire 5-10, Brushane 1, Storspove 15 og ikke mindst to flotte Islandske Store Kobbersnepper.

onsdag den 23. august 2017

Feltarbejde og Tredækkere

Pt står den på feltarbejde ved Halkær Sø, hvor jeg kortlægger habitatnatur. I går gav det pote i form af to Tredækkere, som jeg lettede fra en meget våd eng sydøst for selve søen. Samme område gav desuden minimum 150 Dobbeltbekkasiner. De to Tredækkere lettede som sagt fra et meget vådt område, som jeg på forhånd ville have afskrevet som Tredækker-habitat, men den megen vand denne sommer har gjort det meget fugtigt stort set overalt.
Tredækker, fugl nr. 1, Halkær Sø, 22/8-2017.

Tredækker, fugl nr. 2, Halkær Sø, 22/8-2017

Området, hvorfra de to Tredækkere lettede.

Dobbeltbekkasiner på våd uhøstet mark, Halkær Sø, 17/8-2017.Ud over Tredækkerne har de forgangne uge givet flere obs af Fiskeørn og unge Gøge, der sidder og tigger. Dertil en Broget Fluesnapper og en Havørn samt masser af Ravne, som ses eller høres konstant i området. Derudover har feltarbejdet givet flere spændende ikke-ornitologiske oplevelser, se nedenstående.
Moserandøje, Halkær Sø, 22/8-2017.

Nældesommerfugl, Kastbjerg Ådal, august 2017. Mindst 15 eksemplarer af denne flotte sommerfugl sås, da jeg primo juli var nede i Kastbjerg Ådal en enkelt dag.

Super fint rigkær/kildevæld med rigtig mange gode arter såsom piberensermos, tørvemosser, tranebær, soldug, gøgeurter, skede-star mv. Halkær Sø, 22/8-2017.

Piberensermos, Halkær Sø, 22/8-2017.

lørdag den 28. januar 2017

Sibjern reprise og flere Hvidsiskener

Det gode vejr i går ansporede mig til at tage en halv fridag. Første stop på turen var Sønder/Nørre Lyngby, hvor jeg tænkte, at de store flade, højtliggende markarealer ville være et godt sted at finde en Hvidkindet Værling. Det viste sig at være en god idé, idet jeg fik tjekket mindst 150 Gulspurve, der holdt til ved et par gårde og i nogle læhegn. Desuden en del Bomlærker, én Sanglærke, fem Engpibere, 6 Agerhøns, 55 Bramgæs og en masse Sølvmåger. Dernæst fortsatte turen i adstadigt tempo nordpå mod Hirtshals. Det lykkedes mig trods langsom gennemkørsel af landskabet ikke at finde yderligere Gulspurve-flokke eller gråsisken-flokke for den sags skyld.
Ved middagstid nåede jeg Hirtshals, hvor fik årstarts- og januarkrydset den Sibiriske Jernspurv, som fremviste sig fra sin allerbedste side, og endda sad og subsang.

På vej tilbage til Aalborg kørte jeg en lille tur i området ved transportcentret uden for byen for at se, om jeg ikke lige kunne finde et par Hvidsiskener. Et område med elletræer mellem jernbanen og transportcentret så godt ud, og da jeg gik derned ad fra Safirvej kunne jeg høre kald fra Stillits fra ellesumpen. Det viste sig, at der var både Stillitser, Grønsiskener samt en flok gråsisken, som indeholdt ca. 150 Store, minimum fire Lille Gråsiskener og minimum seks hunfarvede Hvidsiskener.
Området er markeret på nedenstående kort.

I det nedenstående følger en række fotos af Hvidsiskener mm.
Hvidsiskener (HS), Lille Gråsiskener (LG), Store Gråsiskener (SG) og Grønsiskener (GS) i toppen af gran og omkringflyvende, Terpet, Hirtshals, 27/10-2017.


Tre Hvidsiskener med Stor Gråsisken, Grønirisk og Grønsisken, Terpet, Hirtshals, 27/1-2017.


Hvidsisken (til højre) med Store Gråsiskener, Terpet, Hirtshals, 27/1-2017.


Hvidsisken, Terpet, Hirtshals, 27/1-2017.


Hvidsisken med Lille Gråsisken ovenover, Terpet, Hirtshals, 27/1-2017.


Hvidsisken med Grønsisken, Terpet, Hirtshals, 27/1-2017.


Lille Gråsisken, Grønsisken og Stor Gråsisken, Terpet, Hirtshals, 27/10-2017. I baggrunden ses endnu en Lille Gråsisken, som er uskarp.


Blå Kærhøg, 3K+ han, Terpet, Hirtshals, 27/10-2017. En flot fugl, der kom drønende over området.

torsdag den 26. januar 2017

Hvidsiskener i januar

Siden nytår har jeg set 11-14 forskellige Hvidsiskener i det nordjyske. Alle fuglene har været hunfarvede fugle. Stort set hver flok Stor Gråsisken, det har været muligt at tjekke nogenlunde har indeholdt Hvidsisken. Desuden er det i samme tidsrum blevet til ca. 15 Lille Gråsisken. Ud af disse er det kun en fugl var en hunfarvet fugl i Nørre Tranders 4/1 og to fugle i et virvar af gråsiskener ved Bouet 14/1, som det ikke lykkedes mig at fotodokumentere.

4/1: Denne dag havde jeg et arbejdsærinde i Hjørring, og på vej hjem fra ærindet standsede jeg ved en lille beplantning med en del elletræer i Bagterp i den allersydøstligste ende af byen. Her lod mindst to Hvidsiskener sig se mellem 60 Store og minimum to Lille Gråsisken. Faktisk var den første tjekkede gråsisken-type en flot let-bestemmelig Hvidsisken. Fuglene blev set af en del i de efterfølgende dage, og på CHJ's billede af en Hvidsisken ligner det klart en anden fugl, end de to som jeg fik fotos af.
Hvidsisken, hunfarvet, Bagterp, 4/1-2017. Let at bestemme i felten på kombinationen af svagere flanketegninger, lille næb og meget lys overside sammenlignet med Stor Gråsisken.

Hvidsisken, hunfarvet, Bagterp, 4/1-2017. Svær at pille ud i den lave eftermiddagssol, hvor det typisk kan være meget svært at erkende rygfarven ordentligt.

Hvidsisken, hunfarvet, Bagterp, 4/1-2017. Kun set meget kort, da den fløj op fra en grøft. Kunne være samme fugl, som på billedet ovenover.

5/1: Dagen efter kørte jeg i anledning af snedækket en tur op til Store Vildmose for at lede efter Hvidkindet Værling. To steder standsede jeg ved ansamlinger af elletræer og begge gange sad der fugle lige over mit hoved. Begge gange var første gråsisken-type, som jeg fik kikkert på igen en flot Hvidsisken! Ved Sandels Fenner sås mindst én fugl mellem 15 Stor Gråsisken, og ved Damfenner sås én fugl mellem 20 Store.
Hvidsisken, hunfarvet, Sandels Fenner, Store Vildmose, 5/1-2017.18/1: En hurtig smuttur fra kontoret til Fakta endte med at give en rigtig flot Hvidsisken, som holdt til sammen med 30 Stillitser og 12 Stor Gråsisken. Fuglen var meget lys og kunne erkendes med det blotte øje på ca. 30 meters afstand, når den sad i flokken på marken. Flokken fouragerede mest på en mark, men også på et ruderat-areal.
Hvidsisken, Alfred Nobels Vej, Aalborg Universitet, 18/1-2017.

16+19+20/1: Bundgårdsparken, som ligger mellem Universitetsboulevarden og Humlebakken, har ved tre korte besøg i den forgangne uge kastet mindst tre men potentielt op til seks forskellige Hvidsiskener af sig. Fredag 20/1 sås og fotograferedes mindst tre forskellige fugle i en flok på 60 Store Gråsiskener.

Hvidsisken, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 16/1-2017.


Hvidsiskener, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 18/1-2017. Hvorvidt det er to forskellige fugle, der ses på videoerne denne dag kan ikke afgøres.


Hvidsisken, 1K, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 16/1-2017. Let genkendeligt individ grundet individspecifikke tegninger i hsf på højre vinge og mellemste tertial i ventre vinge. Bemærk den meget store forskel i fuglens oversidefarve i sollys (øverste fotos) og skygge (nederste fotos). I skygge lyste denne fugl gevaldigt op mellem Store Gråsiskener og kunne pilles ud med det blotte øje.


Hvidsisken, 1K, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 16/1-2017. Også et meget lyst individ, der kunne kendes fra ovenstående fugl på manglende individspecifikke tegninger i dens vinger.


Hvidsisken, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 16/1-2017. Et mere stribet individ, som skilte sig ud fra de to andre Hvidsiskener, men stadig var let at pille ud på grundfarven mellem Store Gråsiskener, når den hoppede rundt på jorden i skygge.