fredag den 2. december 2016

Lokal birding

I dag fandt jeg sammen med min kollega Morten Larsen endnu en Hvidsisken ved vores arbejdsplads, da vi gik en lille tur til det lokale ellebeplantning efter frokost. Hvidsiskenen, som var ny art art for Morten, var endda en flot udfarvet han, som sås fouragere sammen med ca. 20 Stillitser og 45 Store Gråsisken i toppen af elletræer. Flokken var meget vims og svær at tjekke ordentligt, men det lykkedes mig flere gange at finde hannen. Det er den fjerde Hvidsisken, som jeg ser ved min arbejdsplads, de andre var i vinteren 2013/14.
 
 
Hvidsisken, 2K+ han, Aalborg Universitet Aalborg Ø, 2/12-2016.

Derudover følger et par fotos af andre siskener ved Uni i den sidste tid.
Stor Gråsisken, 2K+ han, Aalborg Universitet Aalborg Ø, 24/11-2016.


Lille Gråsisken, hunfarvet, Aalborg Universitet Aalborg Ø, 24/11-2016.


Stor Gråsisken, 2K+ han, Aalborg Universitet Aalborg Ø, 2/12-2016.

 Ellers er det blevet til et par stop ved Østerå ved Østre Allé. Her har jeg set den sædvanlige Vandstær, men 22/11 var der tillige en Skægmejse, hvilket måske er første gang, så tæt på Aalborg Centrum. 16/11 sås desuden en Munk samme sted.
Vandstær, Østerå ved Østre Allé, 22/11-2016.


 Skægmejse, Østerå ved Østre Allé, 22/11-2016.

søndag den 20. november 2016

Flere af de hvide

En del af dagen i dag blev brugt på en rundtur i Østvendsyssel på en række klassiske steder for større ansamlinger af Gulspurve, der kunne tjekkes igennem for Hvidkindet Værling. Det gav dog ganske skuffende under 50 Gulspurve. På hjemturen gik ruten gennem Bolle/Try Enge, hvor to Store Tornskader, to Fjeldvåger og ikke mindst min første Duehøg i rigtig lang tid sørgede for spændingen.
 
 Duehøg, Try Enge, Hjallerup, 25/11-2016.

I et sidste forsøg på at finde noget sjældent svingede jeg inden om Bouet ved Nørresundby. Her er der traditionelt større flokke af Stor Gråsisken i invasionsår, og lokaliteten har enkelte gange givet Hvidsisken. Efter lidt tid fandt jeg en flok blandede siskener på små 100 fugle. Ude fra vejen kunne jeg gennem træerne tjekke 5-10 gråsisken-typer. Herudaf var der øjensynligt flere meget lyse fugle uden særlig meget flankestribning og således gode Hvidsisken-kandidater, men fuglene sås dårligt gennem træerne kun med håndkikkert. Jeg skød nogle dokuskud, inden fuglene vimsede videre til næste træ. Umiddelbart vil jeg vurdere, at der kunne være tale om to hunfarvede og en 2K+ han Hvidsisken, men fotos er for uskarpe til at afgøre det med sikkerhed.
Muligvis tre Hvidsiskener, Bouet,  Nørresundby, 25/11-2016.

Herefter vandrede jeg ind i beplantningen, men de første mange fugle jeg tjekkede lignede alle klassiske Store Gråsiskener. Efter lidt tid fandt jeg en meget lys sisken i toppen af en rødel. Efter lidt nøjere gransken gennem grenene viste det sig at være en 2K+ han Hvidsisken, som dog var meget svær at få brugbare fotos af.
Hvidsisken, 2K+ han, Bouet, Nørresundby, 25/11-2016.

Efter lidt yderligere tid fandt jeg en lys hunfarvet fugl sammen med en gråsisken i en lærk på ret kort afstand. Den akkompagnerende gråsisken bestemte jeg i felten hurtigt til Stor, men er lidt i tvivl nu, da fotos viser mokkafarvet bryst og flanke. Flere fotos vil blive kigget igennem på mandag. Senere så jeg igen en fin hunfarvet Hvidsisken, som det dog ikke lykkedes mig at fotografere. Om det var samme eller ny vides således ikke.
Hvidsisken, hunfarvet sammen med formentlig Stor Gråsisken, Bouet, Nørresundby, 25/11-2016.

Slutteligt fandt jeg igen nok samme 2K+ han Hvidsisken, som denne gang var lidt mere medgørlig i forhold til fotos. Bemærk den karakteristiske svage pink farve på brystet, som let forsvinder, hvis fuglen ses fra siden af. Summa summarum sås altså to sikre Hvidsiskener, men givet flere endnu.
Hvidsisken, 2K+ han, Bouet, Nørresundby, 25/11-2016.

Hvidsisken og sen Gærdesanger!

Fredag skulle jeg et kort smut til Hjallerup for at hente et kamera hos min far. På vej til Hjallerup kørte jeg ad Lyndrupvej og Hjallerup Engvej i håb om at støde på nogle Gulspurveflokke. Det gjorde jeg ikke, men havde til gengæld 60 overflyvende gråsiskener samt en flok på 300 Kvækerfinker, der fouragerede på en stubmark.
Kvækerfinker, Try Enge, Hjallerup, 18/10-2016.

Efter at have hentet kameraet kørte jeg mod Frederikshavn, hvor jeg ville tjekke opfyldsarealet på havnen for sjældne godbidder. Jeg nåede dog ikke så langt, fordi i den nordlige del af byen ved Østergade fik jeg øje på en pæn flok siskener, der fouragerede i elletræer. Flokken på ca. 100 fugle indeholdt flest Store Gråsisken, men også et par dusin Grønsiskener. Flokken var som sådanne flokke oftest er meget vims, hvorfor jeg hver gang de sad stille blot nåede at tjekke 15-20 gråsiskener. I skop kunne jeg dog tre gange pille Hvidsisken ud, men blot den ene gang sad den stille lang tid nok til at jeg kunne dokumentere den gennem skop med mobiltelefonen. Altså har der i hvert fald været én Hvidsisken, men sandsynligvis flere. Samme sted sås og hørtes også en Isfugl.

Hvidsisken, Østergade, Hjallerup, 18/10-2016.


Isfugl, Klavsholm Bæk, Hjallerup, 18/10-2016.

Efter et kvarters tid lettede flokken og jeg kørte videre mod Frederikshavn. I havtornkrattene var der ganske pænt med småfugle, fx Bogfinker, Dompapper, Rødhalse og mejser. Desuden sås 1-2 Munke samt meget overraskende en Gærdesanger. Fuglen sås on and off i ca. en halv time, men blev aldrig hørt kalde. Fuglens grålige overside fordrer dog ikke ligefrem, at den skulle være en Ørkengærdesanger (halimodendri). Dog må så sene fugle altid kandidere til at have østlig oprindelse, således kan man forestille, at det er en blythii aka Sibirisk Gærdesanger.

Gærdesanger, Frederikshavn Havn, 18/10-2016.

Ud over Gærdesangeren sås desuden en enkelt Husrødstjert, to meget pædagogiske Lille Gråsisken, 11 Bjerglærker, 700+ Ederfugle og ca. 3000 Sølvmåger, hvorimellem der ganske overraskende ikke kunne støves blot en enkelt Kaspisk Måge op på trods af, at fuglene kunne tjekkes ganske fint.
Lille Gråsisken, Frederikshavn Havn, 18/10-2016.

onsdag den 9. november 2016

Første nordjyske Sibiriske Jern !

Dagen startede dårligt! Meget dårligt endda, idet jeg ved sekstiden vågnede og kunne konstatere det bedrøvelige udfald af USA's præsidentvalg.

Klokken lidt i ni ringer min far og kan oplyse, at der er Sibirisk Jernspurv i Hirtshals. Jeg skynder mig ud af døren, får Emil afleveret i børnehaven og kører mod nord. Ca. 09.45 er jeg ved åstedet og blot små ti minutter senere får jeg set fuglen, idet den flotte fugl sætter sig fint i toppen af en lille busk. Dagen bliver øjeblikkeligt væsentligt bedre!

Første syn på den Sibirisk Jernspurv. Hirtshals, 9/11-2016.

Inden jeg returnerer til Aalborg kl. 10.45 ses fuglen on and off blandt andet fouragerende mellem store sten samt siddende i diverse buske. Flere gange høres fuglen kalde med sit spidse, mere ringlende jernspurve-agtige kald. Fuglen holdte til i et område, som jeg selv havde gennemtrawlet i sidste uge med samme formål for øje. Såvidt jeg er orienteret sås fuglen ikke efter 13.15, hvor den fløj adskillige hundrede meter mod sydvest.

Fuglen blev fundet af Brian Ravnborg, der benyttede en ledig time, mens hans bil var på et nærliggende værksted, til at luske lidt rundt på østhavnen. Tak for det!

Fundet er det første nordjyske og det ca. tolvte fund i Danmark, hvoraf blot ét ikke er fra 2016, nemlig 5/10-1992 Christiansø.
Den glade finder, Brian Ravnborg, udpeger krattet, hvor han fandt jernspurven siddende.


Sibirisk Jernspurv, Hirtshals, 9/11-2016.


Området, hvor jernspurven holdte mest til. Dels i det lave havtornkrat og dels blandt stenene forrest.


 Google Earth kort over lokaliteten, hvor fuglen primært opholdte sig.

tirsdag den 4. oktober 2016

Ny nordjysk brynrekord!

Egentlig havde jeg for lang tid siden allokeret den forgangne weekend til et besøg på Mandø sammen med mine gamle kumpaner i Aarhus (SSL, RDN og KO). En umiddelbart lidt våd vejrudsigt fik mig dog til at ændre planer, hvorfor lørdag 1/10 blev brugt på lusk i Hanstholm.
Ved ankomst var der ganske megen aktivitet, især omkring ringmærkerkrattet, hvor Arne Urvang havde taget opstilling.Ganske hurtigt havde Arne to Hvidbrynede Løvsangere i nettet, som jeg sammen med Jørgen Bech og John Kyed kunne nyde lidt senere ved fremvisning. I løbet af de første par timer mærkede Arne og John totalt fire forskellige bryn, hvilket kan sammenlignes med kun én mærket Gransanger!
To bryn vises frem, Hanstholm Fyrhaver, 1/10-2016. JKy, JBe og AU fra venstre mod højre.

Dagen må overordnet set betragtes som en gennemsnitlig dag mht. mængden af fugle, der rastede i området. Dog lykkedes det at luske yderligere hele tre bryn frem, hvor det for se to kunne konstateres, at de var uden ring, mens den tredje blev hørt samme sted med en times mellemrum ca. 500 m fra mærkeområdet og sidste gang blot fem minutter, før det sidste bryn blev mærket. Altså totalt syv bryn ved Hanstholm Fyr. Derudover så både Søren Kristoffersen, Kenneth Bach Christensen, Jeppe Bundgaard, Stinne Aastrup og Jørgen Bech to bryn ved området ved minkfarmene længere mod nord. Dermed samlet set ni forskellige Hvidbrynede Løvsangere i Hanstholm 1/10-2016. Såvidt jeg er orienteret (via JKy) er hidtidige rekord for både Hanstholm og NJ fem fugle set samme dag ved minkfarmene engang for en del år siden.
Panorama-udsigt fra Hanstholm Fyrhaver.

Udover de hvidbrynede gav lusk indtil kl. 15 desuden to Havesangere, en Rødstjert, seks Husrødstjerter, tre Stenpikkere, ca. 10 Sortstrubede Bynkefugle, en Bynkefugl, tre trækkende Bjergvipstjerter samt minimum 12 forskellige Sorthovedede Måger i havnen og desuden en efterhånden imponerende flok på 31 indtrækkende Bjerglærker ind over havnen.
Efterfølgende besøg i/ved Nystrup Plantage, Rosvang, Vejlerne og Tøtterne gav hverken Høgeugle eller Prærieløber.
Havesanger, Hanstholm Fyr, 1/10-2016.

Sortstrubede Bynkefugle, mellem Roshage og renseanlægget, 1/10-2016.

tirsdag den 27. september 2016

Endnu en Amerikansk Sortand!

Efter at have været kørt sammen med Johanne og Emil til Fyn fredag for at besøge svigerfamilien stod den lørdag aften på kammeratlig samvær med en vennegruppe i Aarhus, mens Johanne og Emil blev tilbage på Fyn. Efter at have restitueret ovenpå lørdagens strabadser kørte jeg søndag i adstadigt tempo mod nord og landede i Hirtshals ved 16.30-tiden. Tjek af Øststrandens krat, rørskov og måger gav ikke noget sjovt - ikke engang en sølle Enkeltbekkasin kunne fremmanes. Der stod til gengæld masser af måger inde på det nye opfyldningsareal på Østhavnen. Her kunne to flotte adulte Kaspiske Måger lokaliseres.

Derefter tog jeg en hurtig beslutning og kørte mod Uggerby Strand. Mens jeg kørte ad stranden blev det til hurtige tjek af lidt mågeflokke på stranden samt nogle få ænder på havet. Klokken 18.40 var jeg ved at tjekke en meget lille flok Sortænder igennem, da der lige pludseligt popper en sortand op med en massiv gul næbklods - klar yank! Oplevelsen var faktisk meget lidt hektisk, og jeg finder hurtigt min telefon med adapter frem og får noget dokuvideo af kræet. Herefter ringer jeg til RoC og får ham til at melde fuglen ud. Dernæst får de lokale Lars Pedersen og Morten Christensen opkald, men Lars har ikke mulighed for at komme og MCh svarer ikke!


Efter at have kigget på den i yderligere ti minutter kører jeg videre, da der skal findes Bairdsryle, Tyknæbbet Dværgryle eller Citronvipstjert ved lagunesøen allerøstligst på Uggerby Strand. Mod forventning er ingen af arterne dog tilstede, men til gengæld ses to Dværgryler og en ung Sorthovedet Måge. Lidt efter ringer MCh, som i aftenens allersidste lys får connected med både Amr. Sortand og Sorthovedet Måge. 
At jeg skulle finde landets 14. Amerikanske Sortand er egentligt ganske pudsigt, idet jeg tillige fandt jeg landets 13. fund i februar i indeværende år. Uggerby Strand ligger ca. 60 km fra Ejstrup Strand, hvor der i 2014-2016 er set en fugl og ca. 40 km fra Skagen, hvor der 2009-2012 også sås minimum én fugl.
I det nedenstående ses videoer af dagens sjove måger:
 

MCh kigger på Sorthovedet Måge, der ligger og sover på vandet med Sølvmåger.


Selvtilfreds hitmager!

tirsdag den 30. august 2016

Tredækkertid

Onsdag aften i sidste uge (17/8) var min far og jeg på tur til Juelstrup Sø ved Støvring. Efter at have tjekket søen besluttede vi os for på hjemvejen at køre forbi Volsted Kær for at se, om der måske var Tredækker igen i 2016 som i 2015. En kort travetur på to parceller gav minimum to forskellige fugle. Efterfølgende er der registreret minimum 16 forskellige Tredækkere på fem forskellige lokaliteter. Alle lokaliteter er dog "opdaget" af undertegnede, min far, Morten Christensen og PAFR. Ud af de nok 30+ gæstende birdere, der har set indrapporteret fugle ved Volsted Kær eller Sønderskov har ingen fundet nye lokaliteter for arten i det nordjyske. Dette må primært skyldes, at folk simpelthen ikke har gidet. Folk er dovne!
Dog skal det nævnes, at Lars Paaby i denne henseende er undtagelsen, der bekræfter reglen, idet han efter eget udsagn har eftersøgt arten på adskillige nye lokaliteter, men uden held...

Indtil videre er der set fugle på følgende nordjyske lokaliteter i efteråret 2016:
Sønderskov Ved Hjørring: 4 fugle
Store Vildmose (Biersted Mose/Damfenner/Ringfenner): minimum 4 fugle
Lyngdrup Bæk ved Hjallerup: 1 fugl
Lindenborg Å ved Lindenborg Gods: 1 fugl
Volsted Kær: 6 fugle
Tredækker, fugl nr. 1, Volsted Kær, 17/8-2016.

Tredækker, fugl nr. 2, Volsted Kær, 17/8-2016.

Tredækker, Lindenborg Gods, 19/8-2016.

Tredækker, Lyngdrup Bæk, Hjallerup, 20/8-2016.

Tredækker, to ud af mimimum tre forskellige fugle, Ringfenner, Store Vildmose, 22/8-2016.

torsdag den 11. august 2016

Stribet Ryle ved Gerå

Om aftenen både 25/7 og 26/7 så jeg en Stribet Ryle ved Gerå (se video fra 25/7 længere nede i indlægget). Fuglen, som var blevet fundet af Asger Lykkegaard Møldrup (ALM) og René Rørbæk (RWR) 20/7, udgjorde det 49. nordjyske fund. Nedenunder følger først ALM's finderberetning samt deres fotos af kræet, og længere nede i indlægget følger både kort- og tabeloversigt over samtlige nordjyske fund samt lidt statistik. ALM skriver:

Den 20/7 tog RWR og undertegnede en aftentur til Gerå i håb om at se lidt vadere. Velankommet til Borgmestermolen i lunt solskinsvejr kunne vi glæde os over, at der var godt med vadere. Hovedparten stod dog langt væk oppe omkring åudløbet, så vi kørte derfor hurtigt videre nordpå og gik ud ad naturstien lige nord for åudløbet. Her stod vaderne rigtigt fint og tæt på.

Jeg blev hurtigt opmærksom på en afvigende ryle, der stod for sig selv ude på vadefladen. Den var svær at blive klog på, da den stod langt væk, lyset var dårligt, og den gik meget for sig selv. Vi kunne se et lyst felt, der strakte sig hen over oversiden, der ledte tankerne i retning af Hvidrygget Ryle. Den virkede dog en smule større end de Almindelige Ryler med en lidt mere kraftig bygning og lidt længere bagtil. Det tog et stykke tid, før sagen var helt klar, da den endelig vendte fronten til, og vi kunne se det kraftigt stribede bryst, der spidsede fint til i midten. Den afvigende biotop for arten var medvirkende til, at det tog os lidt længere at blive sporet ind på den rigtige art, idet ingen os havde forventet at se en Stribet Ryle stående på en vadeflade ved kysten!
Fuglen var meget mobil og var flere gange ude at flyve som den eneste vadefugl. Bl.a. fløj fuglen helt ned til Borgmestermolen, men vendte dog hurtigt tilbage igen. Den var også så venlig at tage en tur lige henover hovederne på os, idet den fløj ind mod engen langs naturstien. Efter længere tids cirklen over engen, hvor de lokale Rødben tilsyneladende ikke ville lade den lande, gik den dog alligevel ned med tre Tinksmede. Vi opsøgte fuglen og fik den set helt tæt på i et lille vandhul, inden den returnerede til vadefladen. 


Stribet Ryle, Gerå, 20/7-2016. Fotos: ALM.

Stribet Ryle, Gerå, 20/7-2016. Foto: RWR.

Det var karakteristisk, at fuglen havde en anden måde at søge føde på end de Almindelige Ryler. Hvor de Almindelige typisk gik på selve mudderfladerne, havde den Stribede derimod tendens til at gå lidt længere ude i vandet og i øvrigt typisk sammen med Krumnæbbede Ryler. Det var også sjovt at se, hvordan den straks dannede selskab med de tilstedeværende Tinksmede, da mange af vaderne på et tidspunkt lettede.  

Stribet Ryle var ny art for Gerå. Dermed er der registreret  og udgør således vaderart nr. 36 for lokaliteten! Ganske imponerende. De 36 arter udgøres af Bairdsryle samt alle ikke SU-vadere på nær Thorshane og Sortgrå Ryle.
Vi havde som altid mange sjældne fugle i tankerne, da vi begav os af sted, men Stribet Ryle var faktisk ikke en af dem. Det er således en lidt uventet ny art for lokaliteten, hvor Hvidrygget Ryle næsten ville have være mere forventet! Som nedenstående kortoversigt røber, er det således ret usædvanligt at se arten på en decideret kystlokalitet (med Skagen som undtagelse), idet Stribet Ryle i Nordjylland oftest ses på indlands- eller fjordlokaliteter.

ALM

Stribet Ryle, Gerå, 25/7-2016. Videosekvens, hvor fuglen dog mest er skjult bag Hættemåger. Dagen efter, 26/7, lettede fuglen pludseligt med to Krumnæbbede Ryler og trak mod syd væk fra lokaliteten.

Geografisk fordeling af de nordjyske fund. Det fremgår tydeligt, at Skagen, Ulvedybet, Vejlerne og Agger Tange dominerer fundbilledet med i alt 31 ud af 49 fund.

Fund nr
Dato
Antal
Dragt
Loknavn
Finder
1
6/9 1956
1
-
Løgstør
?
2
9-12/6 1989
1
2K+ hun
Arup Vejle
Jens Frimer Andersen
Jørgen Peter Kjeldsen
3
30/5 1990
1
2K+
Alsdyb Holme, Læsø
Palle A. F. Rasmussen
4
10/6 1990
1
2K+
Agger Tange
Terje Seidenfaden
5
15/5 1992
1
2K+
Bygholm Vejle
Palle A. F. Rasmussen
6
1-5/8 1994
1
2K+
Bygholm Vejle
Henrik Haaning Nielsen
7
12-13/5 1996
1
2K+ (han type)
Østerådal, Aalborg
Niels H. Christensen
8
13/8 1999
1
2K+
Agger Tange
Jens Kristian Kærgaard
9
17/8 1999
1
2K+ hun
Vesløs Vejle
Thomas Varto Nielsen
10
17/9 1999
1
1K
Grenen, Skagen
Knud Pedersen
11
17-18/7 2000
1
2K+
Nørre Halne Grusgrav
Einar Flensted Jensen
12
11/7 2001
1
2K+
Agger Tange
Peter Hedegaard Kristensen
13
29/7 2001
1
2K+ hun
Agger Tange
Reiner og Christine Petersen
14
30/7 2001
1
2K+ hun
Grenen, Skagen
Knud Pedersen
15
8-21/8 2001
1
2K+ hun
Bygholm Vejle
Henrik Haaning Nielsen
16
10/9 2002
1
-
Agger Tange
Henrik Haaning Nielsen
Palle A.F. Rasmussen
17
9-20/9 2003
1
1K
Ulvedybet
Peter Hedegaard Kristensen
18
14-20/9 2003
2
1K
Ulvedybet
Peter Hedegaard Kristensen
19
7-8/10 2003
1
1K
Hirtshals Øststrand
Lars Pedersen
20
7/6 2004
1
2K+
Ny Spøttrup, Salling
Frits Rost
21
16-17/4 2005
1
2K+
Rærup, Vodskov
Gert Rasmussen
22
9/9 2007
1
1K
Grenen, Skagen
Christian Andersen Jensen
23
12/9 2008
1
1K
Havnø
Torben Nielsen
24
9/5 2009
1
2K+
Agger Tange
Peter Hedegaard Kristensen
25
10/5 2009
1
2K+
Vesløs/Arup Vejle
Henrik Haaning Nielsen
26
11/5 2009
1
2K+
Bygholm Vejle
Henrik Haaning Nielsen
27
10-12/7 2009
1
2K+
Agger Tange
Thorkil Brandt
28
17-18/7 2009
1
2K han
Østerild Fjord
Helge Røjle Christensen
29
14/6 2010
1
2K+
Ulvedybet
Rune Sø Neergaard
30
21-23/7 2010
1
2K+
Bygholm Vejle
Henrik Haaning Nielsen
31
14/5-8/6 2011
1
2K+
Isbakkeholm, Gjøl
Rune Sø Neergaard
32
11/7 2011
1
2K+
Agger Tange
Tonny Ravn Kristiansen
33
22-23/9 2011
1
1K
Tissing Vig, Mors
Jeppe Bundgaard
Thorkil Brandt
34
29-30/4 2012
1
2K+
Lyngdrup Bæk, Hjallerup
Rune Sø Neergaard
35
2-3/5 2012
1
2K+
Ulvedybet
Peter Hedegaard Kristensen
36
18/5 2012
1
2K+
Grenen, Skagen
Morten Kofoed-Hansen
37
14-23/9 2012
1
1K hun
Grenen, Skagen
Rolf Christensen
38
18/9 2012
1
-
Viskum
Thorkil Brandt
Lars Mogensen
39
15-16/10 2012
1
1K
Grenen, Skagen
Knud Pedersen
40
4/5 2013
1
2K+
Lønnerup Fjord
Helge Røjle Christensen
41
11-12/5 2013
1
2K+
Grynderup Sø
David Boertmann
42
16/7 2013
1
2K+
Ulvedybet
Rune Sø Neergaard
43
12-21/8 2013
1
2K + hun
Ulvedybet
Rune Sø Neergaard
44
13-14/9 2012
1
1K
Vejrum Vestsø
Thorkil Brandt
45
12-14/10 2013
1
-
Vejrum Vestsø
Thorkil Brandt
46
2-7/7 2014
1
2K+
Ulvedybet
Rune Sø Neergaard
47
19/10 2014
1
1K
Lille Vildmose
Thorkild Lund
48
24-27/5 2016
1
2K+
Lille Vildmose
Lars Pedersen
49
20-26/7 2016
1
2K+ hun
Gerå
Asger Lykkegaard Møldrup
Tabeloversigt over samtlige nordjyske fund Stribet Ryle. Alle fund til og med 2005 er godkendt af SU, da Stribet Ryle først blev taget af SU-listen fra og med 2006.


Graf over forekomsten af Stribet Ryle i NJ fordelt på ti-dages perioder. Tre tydelige toppe ses: midt i maj, midt i juli (adulte på returtræk) og midt i september (ungfugle).

Graf over forekomsten af Stribet Ryle i NJ fordelt på årtier. Som det ses er arten klart blevet mere almindeligt forekommende efter årtusindeskiftet. Dette må dog antages i høj grad at skyldes begrebet "increased observer awareness".