onsdag den 17. januar 2024

Præstekraver ved Apsara 2023

Under familieferie i Thailand sidste år i februar/marts boede vi på et hotel Apsara nær Laem Pakarang-halvøen nord for Khao Lak. I 2020 gav et enkelt aftenbesøg ved hotellet en hunfarvet White-faced Plover (WFP), hvorfor jeg med spænding imødeså at kunne tjekke præstekraverne på stranden ud for Apsara Hotel igennem.

Stranden skuffede ikke, idet jeg så op til fem forskellige (3 hunner og 2 hanner) af WFP samtidig på stranden til højvandsrast. Det var superfedt at få lov til at se også de mere letbestemmelige hanner og dermed engang for alle få slået bestemmelsen til WFP tilbage i 2020 fast.

WFP blev først sådan offentligt kendt i løbet af 1990'erne på baggrund af observationer fra især Singapore - se her: https://www.surfbirds.com/Features/plovers1108/malayplovers.html. Arten yngler i det sydlige Kina og nordlige halvdel af Vietnam, mens den overvintrer flere steder i Syøstasien. Taxonet opnåede artsstatus i 2020, hvor arten blev splittet fra Hvidbrystet Præstekrave jævnfør opdatering til IOC World Bird List i juli 2020.

Udbredelse af WFP taget fra eBird/Cornell.

Hanner af White-faced Plover, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar/marts 2023.

Hun og han White-faced Plover, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar/marts 2023.

Hunner af White-faced Plover, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar/marts 2023.

Hun White-faced Plover med hunfarvet Hvidbrystet Præstekrave, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar 2023.

Det lykkedes faktisk tillige at finde en han WFP ved Bangsak Beach ca. 10 km nord for Apsara Hotel. 

Han White-faced Plover, Bangsak Beach, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar 2023.

Neden for Apsara fandt jeg desuden tre forskellige Malaysian Plovers, som var ny art for mig. Det drejede sig om to hunner og en super flot han. Et par sås ved flere lejligheder, og lokaliteten er nok et ynglested for arten.
Han Malaysian Plover, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar/marts 2023.

Hunner af Malaysian Plover, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar/marts 2023.

Endvidere var der godt med Hvidbrystede Præstekraver på stranden ud for hotellet, se nedenstående fotos.

Hvidbrystede Præstekraver, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar/marts 2023.

mandag den 8. januar 2024

Året der gak - 2023

Hermed følger en gennemgang af mine ornitologiske oplevelser i 2023. Helt overordnet blev 2023 et virkelig godt fugleår for undertegnede.
En af årets ornitologiske højdpeunkter for mit vedkommende var disse tre Gobipræstekraver ved Ban Thung Yai meadowlands, Takua Pa, Phang-Nga i Thailand i marts 2023. Arten er sjælden i Thailand og var ny lifer for undertegnede (og min far). Fundet af bl.a. fire amerikanere heriblandt Jeff Offermann.
På i alt cirka 69 af årets dage var jeg på deciderede fugleture (defineret som ture på over en times varighed og over 10 km fra Aalborg) inden for landets grænser. Månedsfordelingen af mine dage med fugleture ses af nedenstående graf.

Ulvedybs-området var det sted, hvor flest af ovennævnte ture gik til, således i alt 17 dage med ture til denne. Næsthyppigst besøgte lokalitet var Hirtshals med i alt 9 dage med ture hertil. Endvidere bød 2023 på 10 dage med fuglekig i Thy eller Vejlerne, samt i alt 10 dage med fugleture uden for NJ/NVJ, således seks dage på Fanø i uge 42, tre dage i Vest-/Sydvestjylland samt en enkelt dag på Fyn. Se nedenstående skema over min aktivitet fordelt på geografiske områder.

Derudover bød året på yderligere 31 dage med småture af typisk en halv til en hel times varighed, hvoraf den overvejende del var i Aalborg-området.


Det blev for mit vedkommende til to nye DK-arter (nr. 420 og 421) - begge i det nordjyske, således Østlig Gul Vipstjert i Skagen og Amerikansk Kærhøg i Vejlerne. Disse arter var, i og med at begge var førstefund for landet, selvsagt nye NJ-arter for undertegnede. Derudover var både Dværgværling og Tophejre nye, hvormed jeg i alt kunne bogføre fire nye NJ-arter i 2023 og endte på i alt 387 NJ-arter. Derudover så jeg den langtidsstationære Ørkentornskade i Hirtshals, som var ny lifer-taxon (underart) for mig.
Ørkentornskade, Amerikansk Kærhøg og Østlig Gul Vipstjert.

I alt gav 2023 en sluttotal på 254 årsarter, hvilket kan sammenlignes med 257 i 2022, 255 i 2021 og 256 i 2020. De største huller på min årtsliste blev følgende arter: Plettet Rørvagtel, Hedehøg, Søkonge, Vendehals, Pirol, Fyrremejse, Gulirisk og Karmindompap.

Sluttotalen for årsædelarter blev for mit vedkommende 236 arter, hvilket kan sammenlignes med 238 i 2022, 226 i 2021 og 229 i 2020. Ud over arterne nævnt under årtsarterne, var de største huller på min årsædelartsliste følgende arter: Tajgasædgås, Middelhavssølvmåge, Gråmåge, Sortterne, Rørdrum, Steppehøg og Stor Tornskade.

Mine bedste selvfund i 2023 blev hele fire SU-arter, som alle var nye ædelarter for mig, således Langnæbbet Sneppeklire ved Vest Stadil Fjord, Prærieløber ved Ulvedybet, Asiatisk Fløjlsand på Fanø og Gråsejler ved Stensnæs.

Gråsejler, Langnæbbet Sneppeklire, Prærieløber og Asiatisk Fløjlsand.

Øvrige gode selvfund (hvis jeg selv skal sige det) var især nedenstående arter:

- Hvidvinget Måge, Hirtshals Havn, 29/1-2023

- Topskarv, 2 ex, Grenen, 22/4-2023 (og tre fugle i september i Hirtshals)

- Lille Skrigeørn, Lille Vildmose, 17/5-2023

- Hvidvinget Terne, Lille Vildmose, 17/5-2023

- Amerikansk Sortand, Uggerby Strand, 9/9-2023 

- Dværgværling, Hanstholm Fyrhaver, 23/9-2023 

- Hvidnæbbet Lom, Hirtshals Fyr, 2/11-2023

Fuglekig uden for landets grænser, begrænsede sig til et par dage i sommerferien på Øland i Sverige, hvilket bl.a. gav en selvfunden Sibirisk Hjejle, samt en del dage (10-12) med lidt fuglekig på en famileferie i Thailand i februar/marts - indlæg herom følger snarligt.

Jeg håber, at 2024 bliver bare tilnærmelsesvist ligeså givtigt på fuglefronten som 2023. Jeg ønsker mig at finde en god and (Kongeederfugl, Amr. Pibeand eller Halsbåndstroldand), en tundrahjejle på dansk jord :-), en SU-rovbørge samt en god småfugl i efteråret fx en SU-sanger...

I det nedenstående følger en række fotos af fede/sjældne fugle fra året der gak.......
Skovsneppe, Drastrup, Aalborg, januar 2023. Op til 12 fugle sås igen denne vinter i området ved at lyse om natten.

Hvidvinget Måge, Hirtshals havn, januar 2023.

Dværgværling, Laem Pakarang, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar 2023. Selvfunden fugl - tilsyneladende kun tredje fund i det sydlige Thailand.

Halsbåndstroldand, Nymindegab, april 2023. Blot min tredje fugl nogensinde. Set på vej hjem fra SU-møde i Blåvand. 

Stor Skrigeørn, Skagen, april 2023. Vist nok den første Store Skrigeørn, som jeg ser i 10 år!

Lille Skrigeørn, Skagen, 13/5-2023. Meldt fra Storeklit af KnP og sås få minutter efter sammen med SeK fra Rødstens Klit. Dagen blev en af de bedste rovfugledage i Skagen i 2023, således bl.a. totalt vist nok over ti Aftenfalke.

Fed Islom, Skagen, 13/5-2023.

Hvidvinget Terne, Lille Vildmose, maj 2023. Magisk dag med denne, Lille Skrig og 5 Hvide Storke i mosen.

Sibirisk Hjejle, Ottenby, Øland, Sverige, juli 2023. Et af kun to svenske fund i 2023.

Hvidhalset Fluesnapper, frisk juvenil, Øland, Sverige, juli 2023.

Rovterne, Ulvedybet, juli 2023. I alt fem Rovternes sås i dybet i løbet af sommeren, samt bl.a. en Kærløber og fire forskellige Odinshøns.

Middelhavssølvmåge, Hanstholm Havn, juli 2023.

Cistussanger, Grenen, Skagen, august 2023. Syvende danske fund - *RoC.

Brushøns mv., Ulvedybet, august 2023. Mængder af vadefugle sås i Perlen medio/ultimo august bl.a. op til 1000 Brushøns.

Amerikansk Sortand, Uggerby Strand, september 2023.

Topskarv, Hirthals Havn, september 2023. Tre 1K-fugle sås sammen på dækmolen.

Tophejre, Kvissel, Frederikshavn, november 2023.

onsdag den 13. december 2023

Hvidsisken - fotokartotek

I det nedenstående følger en række af mine bedste fotos af Hvidsisken gennem årene. Inden 2011 har jeg kun set relativt få Hvidsiskener, således blot 13 obs i perioden 2000-2010.

Generelt er mange af observationerne gjort i Aalborg-området, hvilket primært skyldes, at det er nær hjemmet. Opskriften er simpel, opsøg steder med elletræer alternativt mange urter fx rejnfan. Det er ikke alle år, at siskenerne søger føde i andet end træer især ikke først på vinteren.

Jeg kan i øvrigt anbefale at kigge HHN's Pandion-artikel "Sådan bestemmer man hvidsisken":
3K+ han, Frederikshavn Havn, 2/1-2011. Bouet, Nørresundby, 30/11-2013. Én af to fugle.

Lindholm Fjordpark, Nørresundby, 10/12-2013.

Syrestien, Nørresundby, 15/12-2013. Én af fire fugle.

Syregrunden, Nørresundby, 15/12-2013. Op til tre fugle sås på lokaliten i disse dage.

Aalborg Universitetskvarter, Aalborg Øst, 7/1-2014.

Hirtshals Havn, 12/1-2014. Tre Hvidsiskener på de to nederste fotos, fire samt en Nordlig Gråsisken på det øverste, hvor de sidder på taget. Minimum ni fugle sås denne dag.

Travbanen, Aalborg Vestby, 25/1-2014.

Travbanen, Aalborg Vestby, 28/1-2014. Ikke samme fugl som ovenstående baseret på tertialtegninger.

Siskenflok, Bouet, Nørresundby, 11/12-2014. Jeg kan tælle minimum 28 fugle, der ligner Hvidsiskener på fotoet. Jeg så i felten seks fugle blandt cirka 800 Nordlige Gråsiskener, og det er antallet, som jeg har tastet ind. Men der er jo givet mange flere bare på dette billede.

Bouet, Nørresundby, 11/12-2014. To forskellige fugle, i alt sås minimum syv fugle denne dato.

Bouet, Nørresundby, 11/12-2016. Øverst 2K+ han, nederst en hunfarvet fugl.

2K+ han, Bagterp, Hjørring, 4/1-2017.


Bundgårsdsparken, Aalborg Øst, 20/1-2017. I alt sås tre fugle på lokaliteten denne dag.

Terpet, Hirtshals, 27/1-2017. I alt sås seks fugle på lokaliteten denne dag. På ovenstående foto er der tre fugle, kan du finde dem?

Biersted Mose, Store Vildmose, 31/1-2017. To fugle sås i Store Vildmose denne dato.

Bouet, Nørresundby, 13/2-2017. To forskellige fugle, i alt sås tre forskellige fugle denne dag ved Bouet.

Bundgårsdsparken, Aalborg Øst, 24/2-2017. 

Nordmandshage, Hals, 12/11-2017. To forskellige fugle; øverst en 2K+ han, nederst en hunfarvet fugl.

Østeråstien ved Gabriels Klædefabrik, Aalborg. Øverste fot er fra 30/11-2017, nederste fra 21/12-2017. Umiddelbart samme fugl.

1K han, Syrestien, Nørresundby, 16/12-2017.

Friluftsbadet, Aalborg Vestby, 4/1-2018. Fire fugle sås på lokaliteten denne dag.

3K+ han, Aalborg Universitetskvarter, Aalborg Øst, 5/1-2018. Nok samme fugl på de to fotos. I alt sås tre fugle på lokaliteten denne dag.

Friluftsbadet, Aalborg Vestby, 9/1-2018. Øverst en 2K+ han og nedest en hunfarvet fugl. To fugle sås på lokaliteten denne dag.

Skalborg, Aalborg Syd, 13/1-2018. I alt sås tre hunfarvede fugle på lokaliteten denne dag.

Bouet, Nørresundby, 18/2-2019.