torsdag den 7. april 2011

De korttåede kommer...

I forbindelse med feltarbejde undersøgte jeg i dag vandhuller vest for Halkær Bredning. Et af de sidste vandhuller, jeg besøgte lå klods op ad et gammelt egekrat, der lå rigtig idyllisk i landskabet. Mens jeg gik og ketcherede i vandhullet hørte jeg et velkendt kald oppe fra egekrattet - sagen var klar: min hidtil, nordligste forekomst af Korttået Træløber nogensinde.
Artens stemme sidder i den grad på rygraden af mig, idet jeg overgang sandsynligvis var den fuglekigger i Danmark, som havde flest observationer af Korttået Træløber fra matriklen. Da boede jeg på unikollegiet i Århus og kunne, når jeg havde åbent vindue, nærmest konstant høre enten kaldende eller syngende Korttåede Træløbere.
På et tidspunkt havde jeg i hvert fald to fugle, idet jeg havde en kaldende fugl på klods hold samt en syngende fugl længere væk. I nedenstående youtube-videoer kan optagelser af kald og sang høres. Det er er værd at bemærke, at den syngende fugl er en "mixed singer", idet den slutter af med en Træløber-trille. Udseendemæssigt er den fotograferede fugl dog i mine øjne en typisk Korttået med langt, tyndt næb, smudsig underside, hvid kant på alula, jævne "trappetrin" i den lukkede vinge og omtrentligt lige stor afstand mellem p3 og  p4 som mellem p4 og p5. I en bøgebevoksning på den anden side af den nordsyd gående asfaltvej hørte jeg senere en kaldende almindelig Træløber.

Korttået Træløber breder sig i disse år og findes nu flere steder i Himmerland især i den østlige og sydlige del. De nærmeste fund i forhold til det aktuelle fund er i Sønderup Ådal og i Aalborg, hvor den sandsynligvis yngler inden for 1 km´s afstand fra min bopæl.... Af nedenstående kort ses, at hovedudbredelsen for arten i NOK-området er Viborg-området.
 Kort over lokaliteter med fund af Korttået Træløber i Nordjylland (De gamle Viborg og Nordjyllands Amter).

 
 
 
 
 
 Egekrattet nord for Skørbæk.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar