fredag den 17. februar 2012

Somewhat old news

Weekenden startede med mågetjek på Aalborg Havn fredag eftermiddag efter arbejde. Hér sås den sædvanlige adulte Sildemåge, som mest af alt ligner en almindelig intermedius. Derudover sås den sædvanlige leucistiske adulte Sølvmåge, som også sås sidste vinter på havnen.
Lørdag gik de fleste timer med at tjekke Gulspurve i Østvendsyssel. På trods af, at min far og jeg fik tjekket ca. 400 Gulspurve fordelt på fire forskellige flokke var der ingen bonus i form af Hvidkindet. Dagen blev afsluttet ved Hou, hvor vi så en Vandrikse, men ingen af de så småt forventede Enkeltbekkasiner. En del måger sås syd for havnen bl.a. endnu en leucistisk adult Sølvmåge, som er et returning individual, der sås første gang for ca. fem år siden.

Kumlien's lookalike, Hou Sydstrand, Nordjylland. Denne form synes, at forekomme jævnligt ved strande, der lyder navnet Hou, i DK.

Sølvmåge (Larus argentatus), leucistisk adult, Hou Sydstrand, NJ, 11/2-2012.

Søndag tjekkede min far og jeg Sæbygård Skov for Spurveugler uden held, dog sås en Vandstær og en Skovsneppe. Derefter kørte vi op til Strandby Havn, hvor både pikken og mågen var pp.

Nonnestenpikker (Oenanthe pleschanka), 2K han, Strandby Havn, Frederikshavn, 12/2-2012.

Melorme i Nonnestenpikkerens foderhus.

Hvidvinget Måge (Larus glaucoides), 2K, Strandby Havn, Frederikshavn, 12/2-2012.

Efter et hurtigt fransk visit i Strandby kørte vi til tversted Klitplantage, hvor vi hverken lykkedes med at finde ugler eller sjove korsnæb. På vejen hjem kørte vi over Jyske Ås, hvor vi ej heller fandt Spurveugle. Til gengæld hørte vi en Natugle og en Stor Hornugle. Det er i øvrigt første gang, jeg har sidstnævnte art nord for Limfjorden....

Ingen kommentarer:

Send en kommentar