fredag den 21. september 2012

(Mindre) blast from the past

For seks år siden fandt jeg en Steppehøg i Ulvedybet. Det var mens arten stadig var relativt sjælden (blev taget af SU-listen pr 1. januar 2006). Fundet er i øvrigt det første og hidtil eneste af arten fra selve Ulvedybet. Fuglen sås fouragerende på arealerne nord for pumpehuset. Samme dag sås en Nordisk Lappedykker, 80 unge Dværgryler på Gjølvej samt en ikke-racebestemt Stor Kobbersneppe i Perlen. Dagen forinden havde jeg fået Storpiber som ny ædelart i Skagen, hvorfor jeg synes det hele artede sig ret godt i de dage...

 
Steppehøg, 1K, Ulvedybet, 22/9-2006.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar