fredag den 19. april 2013

Tredje år i træk med Blåhals

Mandag aften så min far og Peter Maurus + søn Blåhalsen ved Gjøl Bro, hvor den efterhånden er fast inventar i og med, at arten for tredje år i træk holder territorier i Haldager Vejle.

Dagen efter var jeg sammen med min far derude i rent ud sagt noget rigtig møgvejr, men alligevel lykkedes det os at finde en syngende fugl klods op ad broen.

Onsdag havde HHN så to syngende hanner, én på hver sin side af Gjøl Bro. Tidligere år er der registreret op til tre syngende hanner, men det reelle antal må være noget større, idet arten ikke høres på særlig stor afstand, og der er myriader af egnet habitat til den i området.
Derudover må arten også kunne findes flere steder i Ulvedybet. Andre oplagte steder at kigge efter arten er langs Ryå fra Toftegårds Enge til Stavad Enge, Rærup, Vester Hassing Enge og Tøtterne samt masser af andre mindre lokaliteter.

Sydlig Blåhals, han, Gjøl Bro, Haldager Vejle, 16/4-2013.

 Kort, der viser Haldager Vejle. Blåhalsene ses lige omkring Gjøl Bro. Jeg skønner, at det ikke er urealistisk, at der sidder 10 syngende hanner på strækningen fra Skeelslund-broen til udløbet af Ryå i Limfjorden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar