torsdag den 23. maj 2013

Store hvide fugle set fra bil

Mandag aften, 2. pinsedag, lykkedes det mig endeligt at finde min egen Sølvhejre, idet min far og jeg samtidig spottede en stor hvid fugl på engen i Haldager Vejle umiddelbart efter vi havde passeret Gjøl Bro i bil. Min umiddelbare kommentar var: "Så lykkedes det endeligt" med reference til, at jeg igennem hele foråret har fablet om, at snart måtte jeg da finde en Sølvhejre. Egentligt mest sagt i sjov, da der plejer at ligge en Knopsvane på rede inde på engen, dog syntes jeg svagt at huske, at den egentlig var placeret et andet sted. Vi stoppede derfor og kunne konstatere, at det faktisk var en Sølvhejre, og at svanen ikke kunne ses nogen steder.

At jeg igennem så mange år har kunnet undgå at finde Sølvhejre må dels bero på, at arten er sværtbestemmelig og dels, at den er utrolig godt camoufleret.

Senere viste det sig, at Flemming Ahlmann faktisk havde set fuglen ved 14-tiden samme dag og meldt den ud på Birdalarm, hvilket vi dog var lykkeligt uvidende om, da vi ikke abonnerer herpå.

Sølvhejren lettede forøvrigt efter få minutter, tog højde og kunne følges i ti minutter flyvende stik nord.

Sølvhejre, Haldager Vejle, 20/5-2013.

Vores dag var startet på Agger Tange, hvor alt mellem himmel og jord burde kunne dukke op i en østenvinds-periode i maj måned. Mit helbred var grundet forkølelse/mild influenza dog ikke helt på toppen, hvilket desværre nok influerede lidt på ydeevnen hos undertegnede....

Småfuglelusk på Agger Tange gav mere eller mindre kun lokale ynglefugle og af vadere var der kun få udover lokale ynglefugle. Det sjoveste blev således 6 Skestorke, 7 2K Dværgmåger og 7 Temmincksryler.

Vi prøvede herefter lykken på et par lokaliteter i det sydlige Thy, men uden det store held. De bedste hér var to adulte/subadulte Havørne ved Ørum Sø.

Derfor satte vi kurs mod Vejlerne, hvor især Bygholm og Kogleaks samt pomserne ved Thorup Fjordholme skulle tjekkes. På en mark lige vest for Østerild så jeg ud af øjenkrogen en hvid måge i meget lille flok store måger. Bilen blev vendt og minsandten, om der ikke stod en 2K Gråmåge på en lille kartoffelmark tæt op ad vejen. Underligt sted og tidspunkt må man sige!

Gråmåge 2K, Østerild, 20/5-2013.

For at fortælle om fuglen ringede jeg til HHN, som dog var på vej til Aalborg for at se fodbold med sin søn. Han mente, at vi burde tjekke Lønnerup Fjord, da der pga. lav vandstand kunne stå vadere. Det gjorde der dog ikke og ud over masser af Bramgæs, 35 sene Kortnæbbede Gæs og en enkelt Blisgås var der ikke meget at se i de Vestlige  Vejler. Heller ikke de Bygholm Vejle kastede noget vildt af sig, men til gengæld var der stadig tre Pomeransfugle tilbage på marken på Thorup Fjordholme. Årsart til os begge - på falderebet for artens forårstræk.

Pomeransfugl, Thorup Fjordholme, 20/5-2013.

Dernæst kørte vi til Ulvedybet, som dog mere eller mindre var tømt for vadere. Det sjoveste var lidt Skestorke, hele 4 Atlingænder i flok ved pumpehuset og en ret tam Gøg. På vejen hjem fandt som sagt dagens anden store hvide fugl fra kørende bil i form af Sølvhejren. Gad vide, hvad vi så er kørt forbi af sjove fugle.


Gøg, Ulvedybet, 20/5-2013.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar