onsdag den 17. juli 2013

Fjerde år på stribe med Stribet

Efter at have været ret inaktiv den sidste uges tid pga. arbejde, familiebesøg og dårligt vejr med alt for megen blæst, skulle den efter endt arbejdsdag have fuld gas i går aftes i Ulvedybet.

Jeg startede på Gjølvej, hvor der ikke var meget andet end masser af Hættemåger. Dog lunede en enlig alt for almindelig Hjejle samt en Temmincksryle, hvilket var min første småryle på returtrækket.

Da jeg havde tjekket området en 45 minutters tid dukkede min far op og vi fortsatte sammen videre til Perlen. Her var der tørblæst meget store mudder/sandflader og pænt med Brushøns og Rødben, men ingen ryler eller præstekraver fx.

Dernæst aflagde vi engene vest for Pumpehuset, hvor det hurtigt gik op for os, at der vrimlede med vadere. En skøn forening af Tinksmede (heraf flere 1K), Store og Små Præstekraver, ret mange Brushøns, en enkelt overflyvende Temmincksryle og lidt Skestorke lovede godt. Der gik da heller ikke mere end et kvarters tid førend jeg havde lokaliseret en fin Stribet Ryle som stod sammen med nogle præstekraver.


Stribet Ryle, 2K+, Ulvedybet, 16/7-2013.
 Herefter sås fuglen den næste halve times tid på afstande ned til 40 meter.

Dermed er det fjerde år i træk med fund af arten i Ulvedybsområdet: En fugl sås på Gjølvej i juni 2010, en fugl sås ved Isbakkevej, Gjøl i maj-juni 2011 og en fugl sås på Gjølvej i maj 2012 samt gårsdagens fugl vest for Pumpehuset. Alle fire fugle er i øvrigt fundet af PHK og undertegnede, som med gårsdagens fugl i øvrigt også fandt arten for fjerde år i træk :-)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar