mandag den 12. maj 2014

Dværggås i Dybet

Lørdag morgen stod den på en tur til Ulvedybet sammen med min far. Vi startede med at genhøre torsdagens Savisanger ved Haldager Vejle. Herefter kørte vi nord om dybet. En ny Blåhals blev bogført i landbrugsområdet syd for Arentsminde. Blot fire Pomeransfugle på marken nord for pumpehuset var skuffende, dog sås senere på dagen 18 fugle hér. Samme sted sås en sen Bjergirisk fouragerende på grusvejen. Videre til Perlen, hvor der var godt med vadere bl.a. 30 Temmryler og årets første Dværgryle i NJ.

På Gjølvej var der blot få vadere, men til gengæld lå en pæn slat Kortnæbbede Gæs på vandet. Ret hurtigt under tjek af disse fandt jeg en lille mørk gås med stor hvid blis. Fuglen lignede sgu egentlig en Dværggås, og lidt efter lidt blev jeg mere og mere sikker i min sag. Dette til trods en afstand på ca. 800 m. Mindre størrelse end de Kortnæbbede, lille "Ross Gås-agtigt" næb, mørkt hoved, stor hvid blis langt op i panden og gul øjenring var alt sammen fjong for Dværggås. Desuden kunne jeg sammenligne med en en enkelt Blisgås, som også lå i flokken, som ud over en masse Kortnæbbede også indeholdt lidt Bramgæs. Det lykkedes mig at skyde noget absolut dogme af fuglen, men godt, det blev det ikke. Af samme grund prøvede vi at komme tættere på flokken, men da var varmeflimmeret så udtalt, at det var umuligt at se detaljer til trods for, at jeg rent faktisk fandt fuglen i flokken. Til sidst lettede flokken og fløj meget længere ud i dybet - næsten uden for teleskopisk rækkevidde! Herefter kørte jeg hjem til Aalborg og tog på café med Johanne og Emil for at fejre min nye ædelart :-)

I øvrigt kan det meget vel tænkes, at fuglen er identisk med den fugl, som HHN opdagede ved Nørrekær Enge, og som sås 25/3-1/4, idet denne også primært sås med Kortnæbbede Gæs. Nørrekær Enge ligger øst for Løgstør, dvs. ca. 20 km SV for Gjølvej.


Dværggås, Gjølvej, Ulvedybet, 12/5-2014.


Oversigtskort over kortlagte territorier af Sydlig Blåhals i 2013 (lyseblå), obs af Dværggås og Savisanger i Ulvedybs-området.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar