fredag den 2. maj 2014

Få, men gode fugle

Tirsdag morgen besøgte jeg Nordmandshage i håb om vestenvindsreturtræk af småfugle m.v. De håbede småfugle udeblev dog, og blot ca. fem Skovpibere og to gule vipper trak mod syd på obsposten. Til gengæld genfandt jeg hurtigt den Sorthovedede Måge, som PAFR også så ultimo marts. Fuglen er nok identisk med den fugl, som sås primo juli 2013. Den holder til i en Stormmåge-koloni og gør tilnærmelser til disse. Fundet er vel det nærmeste mht. ynglende Sorthovedet Måge, som vi hidtil har været i NJ.

Inspireret af HHN's Islommer ved Stensnæs brugte jeg lidt tid på at stå og scanne horisonten med håndkikkert for større lommer i morgenmodlyset. Efter lidt tid finder jeg en ordentlig krabat af fugl, der flyver væk fra mig i sydøstlig retning. I skop kan det konstateres, at det er en storlom, og da fuglen drejer mere af mod stik syd, kan jeg se mørkt næb, sort hals og netop ane en halskrave. Fedt med Islom - fuglen følges i minimum fem minutter, indtil den er mere end 5 km længere mod syd.
Gad vide, om forårstrækkende Islommer egentligt bare er et regelmæssigt forekommende fænomen på Vendsyssels østkyst?

Derudover sås mange Havterner, en del Dværgterner, en trækkende Blisgås og desuden sad en Græshoppesanger og sang ved skydebakken.

Sorthovedet Måge, ad. han sodr., Nordmandshage, Hals, 29/4-2014.

Efter et par timer ved Nordmandshage tog jeg færgen over til Lille Vildmose. Inden da gav jeg dog Korttået Lærke, Triel mv. et forsøg på nogle strandenge/marker syd for Egense. Det så småt forventede rovfugletræk over mosen udeblev totalt og kun lokale rovfugle sås i luften. Det blev til en en adult Kongeørn, to yngre havørne samt en del Musvåger og Rørhøge. Desuden sås en rastende Dværgfalk. Jeg glippede en returtrækkende Hvid Stork, hvilket skyldtes, at den fuglte kystlinien. Lidt før middag forlod jeg området og tog på arbejde....

Atlingand, hun, Hegnsvej, Lille Vildmose, 29/4-2014. 


Atlingand, han, Hegnsvej, Lille Vildmose, 29/4-2014.


Grønvej, Lille Vildmose, 29/4-2014. Området er vådere end normalt på denne tid og ser helt optimalt ud til Stribet Ryle, som jeg spår vil blive fundet på lokaliteten inden for de næste 14 dage.


Kongeørn, adult, Grønvej, Lille Vildmose, 29/4-2014.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar