mandag den 9. juni 2014

Gem en luns til mig!

Onsdag den 28/5 til søndag den 1/6 var jeg til to gange 40 års fødselsdag på Anholt. Fødselarerne var Kent Olsen (KO) og Erik Dylmer (EDy), som dog begge var fyldt rundt i 2013, men først nu holdte fest. I den anledning havde de lejet fyrmestergården ved Totten Fyr på Anholts isolerede, østlige spids.

De to første dage overnattede undertegnede dog sammen med det gamle Aarhusbirder-team, Rasmus Due Nielsen (RDN) og Stephan Skaarup Lund (SSL), i en campinghytte på vestøen. Targetarterne var Lundsanger, Buskrørsanger, Hætteværling og Rosenbrystet Tornskade.

De to første morgener og formiddage blev brugt på lusk i og omkring byen samt i plantagen. Førstnævnte sted fandt SSL og RDN torsdag morgen en Lundsanger ved bybakken. Eneste årsag til, at jeg ikke fandt fuglen var, at jeg rendte forvirret rundt og ledte efter min udlejningscykel, som SSLog RDN havde gemt for at forhindre mig i at finde hits.

 Lundssanger, Bybakken, Anholt By, 28/5-2014.


Lundssanger, Bybakken, Anholt By, 29/5-2014. Nu forklædt som Grøn Sanger lookalike...


Jeg var dog ikke sådan at holde nede, og blot 4 timers gennemtraskning af plantage senere, havde jeg fundet min egen Lundsanger mellem byen og havnen. Fuglen hørtes og sås gennem en halv times tid, men primært højt til vejrs.


Lundssanger, Wilheminelyst, Anholt, 29/5-2014.

 

Fredag til søndag blev tilbragt på fyrmestergården i selskab med rare mennesker heriblandt selvfølgelig de to fødselarer samt SSL og RDN ;-).
Generelt var krattene meget tomme, men lørdag var der dog en del småfugle og KO ringmærkede totalt 41 fugle, bl.a. turens tredje Lundsanger, som RDN m.fl. dog havde hørt kalde flere gange kort forinden KO nåede frem til nettet.

Søndag var MEGET fugletom, men KO og undertegnede blev uafhængigt af hinanden opmærksom på en syngende mulig Sibirisk Gærdesanger, som det senere lykkedes KO af få i nettet. Læs mere om denne fugl hér.

Lundsanger, Totten, Anholt, 31/5-2014. 


Gærdesanger ssp?, Totten, Anholt, 1/6-2014.

Tak til EDy og KO for et super arrangement på en dejlig ø med flot natur og et stort hitpotentiale. Det er afgjort ikke sidste gang, at jeg besøger øen! I den nedenstående følger en række fotos af landskab, fugle og mennesker fra dagene på øen.

RDN og SSL på kærestetur gennem plantagen. Ingen Lundser, småsnappere eller Piroler denne morgen dog!


RDN og SSL obser/fotograferer Lunds i byen.


Moseparti ved Kringhøj.Anholts største dyrkede mark!


Gennem landet. Flere Rødryggede Tornskader sås hér.


Kærsanger, engen vest for byen, Anholt, 29/5-2014. På trods af flere både Kær-, Rør- og Sivsangere blev det ikke til nogen Buskrørsanger.

Karmindompap, 3K+ han, Kringhøj, Anholt, 30/5-2014. Sang samme sted to dage på den sydvestlige ende af øen og er vel en lokal ynglefugl.


 Anholt Kro.


 Skovparti fra området Tyreeng i plantagen.


Skovsanger, Tyreeng, Anholt, 29/5-2014. Det vestlige Anholt huser en ret fin ynglebestand af denne art.


Besøg på campingpladsen. Fra venstre mod højre: SSL, EDy, Nicholas Bell (NiB) og RDN.

 
Trætte RDN og SSL foran campinghytten.


Flakket med udsigt til Totten Fyr.


Obsposten ved Fyrmestergården. Fra venstre mod højre: Peter Bundgård (PBu), SSL, Henrik Læssøe (HLæ) og Morten DD Hansen (DD).


Festmiddag med grillmad på fyrmestergården. Fra venstre mod højre: Klaus Bertram Fries (KBF), HLæ, KO, Morten Overgård (MoO), Kim Aaen (KAa) og Ole Amstrup (OA).


Der mærkes Lunds. Fra venstre mod højre: OA, ostemad og KO.


Der fremvises Lunds. Fra venstre mod højre: KBF, HLÆ, KAa, KO, SSL og RDN.


Udsigt fra Totten Fyr. Fra venstre mod højre: KBF, Lars Kjeller (LK), Simon Waagner (SRW), Nicholas Bell (NiB) og SSL.


Fælles morgenmad ved obsposten. Fra venstre mod højre: Casper Katborg (CK), EDy, KAa, DD, LK, OA, KBF, PBu, HLÆ, Alex Sand Frich (ASF) og RDN.


Hygge om aftenen på fyrmestergården. Fra venstre mod højre: KBF, HLæ, KO, OA, Thomas Lund (TLu) og SRW.


Rødvinshygge om eftermiddagen i fyrmestergårdhaven. Fra venstre mod højre: ASF, OA, sovende CK, KO, TLu, SRW, KBF og EDy.


Rødvinshygge om eftermiddagen i fyrmestergårdhaven. Fra venstre mod højre: SSL, Thomas, RDN, PBu, KO, ASF, og HLæ.


Rødrygget Tornskade, hun, Totten.


KO udpeger selvsamme Rødryggede Tornskade for sine tidligere studiekammerater, TLu og MoO.


Sæler, Østerrev, Totten.


Tejst, Totten.


Totten Fyr.


Udsigt over fyrmestergården oppe fra Totten Fyr.


De er koldt på toppen. De to østjyllandstoplistere: James Dean og KO.


Ørkenen.


Ørkenen igen. Hér sad en Kærsanger og sang i et lille, helt isoleret krat. Det kunne have været en Buskrørs!


Ørkenen set mod vest fra toppen af Totten Fyr.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar