torsdag den 4. december 2014

Mela nitte

Tre gange inden for de sidste par uger har jeg aflagt østkysten visit i håb om at støve en sjov havdykand op. Desværre indtil videre uden resultat, men jeg har stor tiltro til, at det nok skal lykkes i løbet af vinteren!
To gange har jeg besøgt kysten nord for Limfjorden ved både Lyngså og Aså. Begge gange har jeg set Nordisk Lappedykker, som er sjælden på østkysten. Derudover mange rastende Sortænder, en del Toppede Lappedykkere og Rødlommer. Ved det første besøg 21/11 havde jeg endvidere en nordtrækkende Søkonge.

Nordisk Lappedykker, Sønderklit, Sæby, 21/11-2014. Måske samme fugl sås igen 3/12.

I sidste uge besøgte jeg kort Mulbjerge og Øster Hurup Havn på Himmerlands østkyst. Mængder af melanittaer var enorm, og jeg skønnede, at et antal på mellem 20.000 og 50.000 fugle kunne ses fra Øster Hurup Havn. Heriblandt mange (1000+) Fløjlsænder, en del Ederfugle (ca. 500) samt enkelte (<10) Bjergænder. Desværre lå fuglene 2-3 km ude, hvorfor der kun kunne tjekkes (suboptimalt) for Brilleand, mens sjove fløjlsænder og Amerikansk Sortand var umulig at tjekke for.


Ved det tredje besøg var der som tidligere nævnt igen en Nordisk ved Sønderklit, mens en Stor Tornskade ved Stensnæs faktisk var min første i 2014! Ved Aså lå også mange ænder, men lyset var i mellemtiden blevet ringere, da solen havde brudt frem. Til gengæld gik en Sølvhejre rundt på strandenge nord for havnen - min første obs af arten i SØ-Vendsyssel ;-)


Sølvhejre, Aså, 3/12-2014.

1 kommentar: