onsdag den 7. januar 2015

Spådomme for 2015

Her ved indgangen til 2015 vil jeg komme med en spådom om, hvilke nye fuglearter den danske liste potentielt vil blive beriget med i indeværende år. I det følgende vil jeg gennemgå de, efter min mening, ti mest oplagte nye arter for landet (NFL). I starten af 2011 lavede jeg samme øvelse; siden da er to af disse truffet i DK, nemlig Tyndnæbbet Måge og Gråstrubet Drossel - begge fund er i øvrigt fra det just overståede 2014. I mellemtiden er Prærietrane (2013), Tornhalesejler (2012), Manchurernattergal (2012), Olivenskovdrossel (2012) og Rødøjet Vireo (2011) tilføjet som NFL'er siden nytår 2011.

1 - Kalanderlærke
Der er bl.a. følgende fund af arten i andre nordeuropæiske lande:
19 Storbritannien, 11 Finland, 11 Tyskland, 11 Norge, 10 Sverige, 7 Holland og 2 Estland. Således er det nærmest et usandsynligt faktum, at arten endnu aldrig er truffet i DK. Arten har en forkærlighed for afsides liggende øer, således er langt de fleste af de britiske fund fra slige steder. Jeg spår derfor en maj/juni-fugl på Christiansø eller Skagen, som det første danske fund.
Kalanderlærker, Zaragoza Plains, Spanien, juli 2009.

2 - Kæmperyle
Arten er efterhånden set en del gange i Europa, således tre forskellige fugle i sommeren 2014 i hhv. Sverige, England og Polen. Årets svenske fund var i øvrigt det tredje i landet. Fuglen bliver fundet i juni/juli på en god vadefuglelokalitet fx. Agger Tange, Saltvandssøen, Ølsemagle Revle eller hvem ved, måske ved Gerå af undertegnede?
Tre Kæmperyler med to Lille Kobbersneppe, Cairns, Australien, marts 2009.

3 - Pallas' Græshoppesanger
Arten er pr. 2009 (Slack) truffet med følgende antal fund i andre Nordeuropæiske lande: 39 Storbritannien, 12 Norge, 6 Holland, 5 Frankrig, 3 Belgien og 1 Færøerne, Polen, Tyskland og Letland.Derudover havde Sverige deres første fund i 2010. Den er en notorisk skulker, og første danske fund bliver nok i enten Blåvand eller på Mandø omkring månedsskiftet september/oktober.

4 - Sortbrun And
Med to tilsyneladende forskellige Sortbrune Ænder i Sverige i 2014 må denne yank-and snart frekventere Danmark. Jeg spår en vinterfugl i Vejlerne eller Ulvedybet eller måske Vestamager som landets første fund, men alle steder med ansamlinger af Gråænder bør tjekkes.

5 - Dværglærke
Denne art er set i stort alle vores nabolande, således bl.a. 4 fund i Sverige, 2 Norge og 4 Finland. Fuglen bliver fundet i november på en strand, nok mest sandsynligt i Skagen eller måske ved Blåvand.
Dværglærke, Zaragoza Plains, Spanien, juli 2009.

6 - Kaspisk Præstekrave
Efter den flotte forekomst i Vesteuropa i 2014, hvor Danmark på det skammeligste blev forbigået, ville det være ganske typisk, om 2015 gav et dansk fund, måske som det eneste vesteuropæiske i år. Arten skal nok eftersøges på vestjyske pløjemarker i april og maj.
Kaspisk Præstekrave, han, Yotvata, Israel, marts 2014.

7 - Hedepiber
Denne art, som træffes i en Amerikansk (rubescens) og en Asiatisk (japonicus) udgave (indtil videre blot racer) er truffet med stigende frekvens i Nordeuropa.
Amerikansk Hedepiber er i de allerseneste år blevet en regelmæssig efterårsgæst i Frankrig, Irland, Storbritanien og på Island. Derudover er der tre fund fra 1800-tallet fra Helgoland samt et norsk efterårsfund og to svenske vinterfund, hvor af den seneste sås i 2009. Ellers bliver det første danske fund sandsynligvis enten et fund i september/oktober fra den jyske vestkyst eller et vinterfund fra Kattegat-regionen.
Der er blot fire veldokumenterede fund af Asiatisk Hedepiber i Europa - 2 fra Sverige hhv. Norge. Alle fund er gjort siden 1995 og har drejet sig om vinterfund. Formen er derudover en regelmæssig vintergæst i Mellemøsten især i Israel. Det første danske fund spår jeg vil blive på en kystlokalitet i Kattegat-regionen fx. ved Grenå eller Skagen eller måske langs den sjællandske østkyst ved fx Ølsemagle Revle eller Præstø Fed?
Asiatisk Hedepiber, Naama Bay Sewage, Sharm el Sheikh, Egypten, januar 2009. Anvist af en svensker og første fund fra Egypten. Minimum tre forskellige fugle sås ved to besøg.

8 - Sortstrubet Jernspurv
Med 10 fund i Finland, 6 Sverige, 1 Norge og 3 Tyskland burde denne art også være mulig at lave i DK. Arten skal findes i oktober eller november i lavt kystnært krat. Christiansø ultimo oktober er et godt bud på førstefundet af denne art.

9 - Dværgskarv
Med 5 fund i Holland, flere fund i Frankrig, regelmæssige fund i både Tyskland og Polen samt det første spanske fund gjort inden for de sidste par uger, er denne art særdeles oplagt som en tilføjelse til den danske liste. De fleste nordeuropæiske fund er gjort om vinteren. Arten kunne dukke op i en jysk vådområde (fx Nørresø eller Slivsø) eller på Sydfyn eller Sydsjælland i forbindelse med meget kraftig kulde i Mellemeuropa.

10 - Spansk Spurv
Denne art er truffet i flere andre nordeuropæiske lande, således 9 fund i Storbritannien, 2 Norge, 1 Finland, 2 Sverige samt 7 i Holland. Tre af de hollandske fund var i april 2009, hvor af det ene drejede sig om en flok på 10 fugle nær Groningen. De fleste, hvis ikke alle, af fundene i Nordeuropa hidrører nok skibs-assisterede fugle. Således er det sandsynligt, at et eventuelt dansk fund vil være fra et havneområde f.eks. Esbjerg, Århus eller Københavns Havn.
Spansk Spurv, han, Eilat, Israel, marts 2014.

Ud af ovennævnte ti arter spår jeg, at én af ovennævnte vil være truffet i DK inden året er omme?

Herefter følger på min 11.-20. pladsen på min liste over potentielle NFL'er: Blådrossel, Stillehavslom, Lille Sejler, Cettisanger, Steppegulbug, Tyknæbbet Lappedykker, Provencesanger, Masketornskade, Bjerghortulan og Gråhovedet Værling, som andre meget mulige nye tilføjelser til den danske liste, som for nuværende tæller 469 arter (466 excl. Mandarinand, Tyndnæbbet Måge og Gråstrubet Drossel, der ikke officielt er indtrådt på den danske liste endnu).
Blådrossel, Catalonien, Spanien, juli 2009.

Lille Sejler, Masai Mara, Kenya, december 2012.

Masketornskade, Egypten, april 2009.

Cettisanger, Catalonien, Spanien, juli 2008.

For mit eget vedkommende sigter jeg efter at erhverve mig minimum fire nye ædelarter, hvoraf jeg vurderer, at følgende er mest sandsynlige: Amerikansk Sortand, Amerikansk Pibeand, Lille Skrigeørn, Hvidbrystet Præstekrave, Prærieløber, Perleugle, Rødrygget Svale og Høgesanger.

Hermed et lidt forsinket godt nytår fra RSN.

1 kommentar:

  1. Fedt indlæg, det sætter drømme igang.

    Den danske fugle-liste omfatter aktuelt 466 godkendte arter (dog er et par veldokumenterede arter på vej igennem systemet)

    Den officielle liste kan downloades her: http://www.dof.dk/images/udvalg/su/dokumenter/su_listen/DenDanskeFugleliste_oktober2014.pdf

    Kent

    SvarSlet