tirsdag den 26. maj 2015

Tur sydpå

Sen eftermiddag, fredag 22/5, stævnede undertegnede, min far, SSC og MCh ud mod det sønderjyske. Første stop på turen var det forjættede Fyns land, hvor der opholdte sig en Sumpvibe ved Ølundgårds Inddæmning. Fuglen blev set, og samtidig blev gode fugle som Rødhovedet And, Drosselrørsanger og Sorthovedet Måge bogført.

Hernæst gik turen mod Mandø, hvor vi fik nogle timers søvn, inden den stod på morgenlusk. Ret hurtigt stod det dog klart, at der absolut ikke var tale om småfuglefald, fx bogførte undertegnede hverken Havesanger eller Grå Fluesnapper under besøget på øen. Af sjove fugle kan nævnes: 1-2 Skovsangere, kontinental han Sortstrubet Bynkefugl (rubicola), 20+ Gulbuge og ikke mindst en syngende Rødtoppet Fuglekonge ædlet af MCh ved Bydiget.
THH, SKI og RS var også on location, men heller ikke de kunne trylle rigtig sjove småfugle frem. under to timer efter, at vi havde forladt øen, fandt de dog en Sandterne.
MCh viser det erklærede mål med turen: Tre nye DK-arter. Han endte på hele fem!

Kraftigt farvet Landsvale sammen med almindeligt farvet individ, Mandø, 23/5-2015. Desværre udviste fuglen ikke brudt brystbånd...

Skovsanger, Lundsanger-krattet, Mandø, 23/5-2015. Arten er ret sjælden på Mandø.

Kendt dansk SU-medlem i færd med at iphone-birde!

MoN, SSC og MCh tjekker vadere, knortegæs mv. ved rampen til Låningsvejen, Mandø, 23/5-2015.

Reetableret vådområde på østøen, der ser drøngiftigt ud.

Efter at have forladt Mandø, brugte vi en halv times tid i læ for vinden i Høgsbro Plantage. Her lykkedes det at finde en syngende Fyrremejse, hvilket var ny DK-art for en glad MCh. Herefter blev Astrup Engsø tjekket, inden vi ankom til Emmerlev Klev Camping ved 15-tiden.

Hedehøg, han, Ballum, 23/5-2015.

Kvækkende Grønne Frøer, Emmerlev Klev Camping, 23/5-2015. Ny DK-paddeart for alle min turfæller.

Efter lidt frokost stod den på vadertjek resten af dagen i det lidt for blæsende vejr. Grænsevejen blev tjekket uden det store resultat, dog var det imponerende med de tusindtallige vaderflokke. Derefter blev markerne nord for Vidåslusen tjekket for gårsdagens Terekklire, hvilket gav pote. Fuglen stod på en pløjemark sammen med små 20 Krumryler, 4 Kærløbere, nogle Alm. Ryler og 410 Store Præstekraver.


Terekklire, marker nord for Vidåslusen, 23/5-2015.

Efter at have set os mætte i den spøjse klire og have fremvist den for en tililende Lars Grøn, tjekkede vi vadere på højvandsrast ved Vidåslusen. En enkelt Kærløber, lidt Krumryler og ellers mange andre arktiske vadere var ok i det kolde og blæsende vejr. Dagen sluttede med Savisanger og meget vokale Blåhalse i Magisterkogen samt en overflyvende Sølvhejre ved Hasberger Sø.
Lille Kobbersneppe, Vidåslusen, 23/5-2015.

Morgenen, søndag 24/5, startede med vadertjek ved Emmerlev Klev og Vidåslusen. En håndfuld Kærløbere og henved 30 Krumryler var godkendt, selvom det var lidt ærgeligt, at den helt dyre ikke kunne opdrives. Herefter stod den på Calles, Nørresø og så ellers tjek af et par lokaliteter op langs kysten, inden vi ankom til Fiilsø om eftermiddagen. Her så SSC, MCh og MoN Sandterne, mens jeg tjekkede langs diget i den sydvestlige del af søen. Her var der overraskende godt med vadere, bl.a. to Kærløbere, en Sansløber, seks Dvær-, en Temmincks og to Islandske Ryler.

Glad MCh har lige indkasseret sin femte nye DK-art på under to døgn.

Turen sluttede med et pitstop på Skjern Enge, hvor vi noterede 49 Pomser og en 2K han Hedehøg, inden vi returnerede, godt trætte, til NJ.
Hedehøg, 2K han, Skjern Enge, 24/5-2015.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar