fredag den 20. juli 2012

Kun en tåbe frygter ikke havet!

I går, torsdag 19/7, var jeg ved Gerå selvfølgelig i håbet om en god vadefugl, men også med det lidt spinkle håb, at en skråpe kunne komme dryssende forbi på vej ud af Kattegat efter de sidste par dages vestenvindshelvede. På trods af lidt høj vandstand i forhold til det optimale er der en del vadere bl.a. 21 Krumnæbbede Ryler og 14 sydtrækkende Småspover, hvilket er min største notering af denne art fra Gerå nogensinde, såvidt jeg husker.
Jeg panorerer et par gange ud over det næsten blikstille hav og ser lidt havdykænder, et par Gråstrubede Lappedykkere og en sydtrækkende Tejst. Ved ca. den fjerde panorering finder jeg en mindre skråpe trækkende mod nord i aktiv flugt lav over vandet. Fuglen er for langt ude til at jeg kunne bestemme den til andet end Alm./Balearskråpe, men jeg har en stærk fornemmelse af at, det nok mest sandsynligt er en Balear, da den giver et mørkt ensfarvet indtryk uden tydelig kontrast mellem under- og overside.

Efter at have opgivet at bestemme fuglen med sikkerhed løber jeg tilbage til bilen og kører mod nord til Lyngså, hvor jeg to gange tidligere har genfundet nordtrækkende skråper ved Gerå. Efter et par minutters ventetid finder jeg 17.05 fuglen, som i mellemtiden er kommet tættere på (afstand ca. 1 km) omend stadig i blikstille vejr og derfor kun i aktiv flugt og glid lavt over vandet uden at vende rundt i typisk skråpeflugt. Jeg ser egentlig fuglen ret godt her og konstaterer grumset tegning i gumpen, brunligt ubrudt brystbånd og et brunligt, mørkt helhedsindtryk uden det for Almindelig Skråpe normalt så kontrastrige indtryk. Pga. fuglens flugtmåde ses undervingerne ikke særlig godt, men opfattes alligevel som værende lidt grumsede. Jeg ser sågar udstikkende fødder bag halen, men det må næsten have været fata morgana, da 1 km nok er lidt i overkanten for at kunne se denne karakter. Alt dette får mig til at bestemme fuglen til Balearskråpe.

Jeg fortsætter nu i bil op til Sæby Havn, hvor min far står klar til at modtage fuglen. Vi ser dog aldrig nogen skråper, men bliver 17.41 ringet op af Svend Erik Frandsen, som sammen med Arnold Houmann netop har set fuglen trækkende mod nord fra Frederikshavn Havn på en afstand af ca. 1 km. De er enige i bestemmelsen, da fuglen et par gange eksponerer undersiden fint og tilsyneladende udviser grumsede tegninger i armhulen. De får desværre ikke kigget efter andre kendetegn dog, da fuglen kun ses kortvarigt.

Min far og jeg kører herefter op mod Skagen, da min far aldrig har set Balearskråpe i DK. Undervejs får jeg et opkald fra Anders Wiig Nielsen, som har set fuglen ud for Strandby Havn 17.47-17.53, dog på 2,5 km's afstand men til genæld oppe i skråpeflugt flere gange. Han er overbevist om, at fuglen er en Almindelig Skråpe, da den var hvid på undersiden og sort oversiden og havde "hvide lårpletter". Jeg får nu en dårlig smag i munden og overvejer, om jeg kan have set forkert. Min far og jeg ankommer til Grenen 18.30 og skoper ud over Kattegat efter skråpen. Klokken 18.50 ringer RoC og fortæller, at nu er den på vej, idet han har set den hjemmefra (ca. ved det hvide Fyr). To minutter senere kommer en meget flot Almindelig Skråpe passerende forbi på ca. 200 meters afstand og kan nydes i henved ti minutter, hvor den bl.a. lægger sig på vandet, fouragerer og bliver jagtet af en Almindelig Kjove.

Almindelig Skråpe, Grenen, 19/7-2012.

Konklusionen på denne skrækkelige misere er følgelig, at jeg er blevet snydt ved Lyngså af fuglens direkte flugt lavt over vandet, hvorved undergumpen, må have kommet til at syne mørk pga. skygger, mens den grumsede hals i efterrationaliseringens klare lys må skyldes, at jeg har opfattet Alm. Skråpes mørke halssider i kombination med skygger som et ubrudt mørkt bånd henover brystet. Hvordan jeg kunne opfatte udstikkende fødder kan jeg ikke lige forklare, men det må jo have været indbildning.... Hvad der startede som en dejlig oplevelse og min 4. ædlede Balearskråpe endte som et mareridt med dementi på birdcall: Birdcall DK TOR dementi Balear v Gerå-Frhavn 16.40-17.40 nok identisk m alm skrape v Strandby-Skagen 17.47-18.50 øv og pislort RSN. Jeg belaver mig på en hård tid, idet jeg sikkert ikke slipper for en del drillende kommentarer den følgende tid....

Søsterarterne Balear- og Almindelig Skråpe kan altså volde problemer at bestemme, måtte jeg bittert erfare, især hvis fuglen kun ses i aktiv flugt uden skråpebuer i overskyet vejr....

Ud fra antagelsen om, at det har drejet sig om samme fugl, har jeg beregnet følgende delgennemsnitshastigheder for fuglen:

Gerå-Lyngså: 18 km på 25 minutter = 43, 20 km/time

Lyngså-Frederikshavn Havn: 23 km på 36 minutter = 38,33 km/ time

Frederikshavn Havn - Strandby Havn: 5 km på 7 minutter = 42,86 km/time

Strandby Havn - Grenen, Skagen: 32 km på 59 minutter = 32,54 km/time.

Samt for hele strækningen Gerå-Skagen: 79 km på 133 minutter = 35, 64 km/time

 Nederlaget dulmes med is og afslappet tøjmode om aftenen sammen med kæresten....

Ingen kommentarer:

Send en kommentar