søndag den 27. januar 2013

Januar 2013

Aktiviteten hos undertegnede i årets første måned har været klart under middel, hvilket både skyldes det ret dårlige vejr, der har præget weekenderne i januar, samt, at jeg har prioriteret andre gøremål såsom sortering af fuglefotos fra tidligere rejser. Fuglekigningen har mest været fokuseret omkring mågekigning, da vejret i weekenderne har været for ringe til andet. I det nedenstående følger fotos fra januar måned i Nordjylland.

Amerikansk/Britisk Sølvmåge, ad. vidr., Hanstholm Havn, 20/1-2013. HHN har gennem længere tid set denne måge på havnen. Mange ting ser godt ud til Amr. Sølvmåge, men tilsyneladende kan en argenteus i meget sjældne tilfælde også have lignende håndsvingfjertegning..... Se flere fotos samt detaljeret gennemgang af fuglens karakterer på Haanings blog hér, hér, hér og hér.Topskarv, 2K, Hanstholm Havn, 20/1-2013.

Sølvmåge x Kaspisk Måge, 3K, Nørre Vorupør, 20/1-2013. Det hvide hoved og bug, tynde næb og lange bentyder imo på genetisk indblanding fra Kaspisk Måge. Bl.a. tegningen på overgumpen og manglende hvidt vindue på p10 udelukker dog Kaspisk.


Gråmåge, 2K, Hirtshals Havn, 6/1-2013.


Gråmåge, 2K, Nordsøcentret, Hirtshals, 6/1-2013.


Sølvmåge?, 3K (evt. 4K), Hirtshals Havn, 6/1-2013. Bemærk hvidt vindue på p10 og meget mørke, pilespidsformede centre i de små dækkere - to kakakterer som er mere almindelige på Middelhavs- og Kaspisk Måge 3K end på Sølvmåge ditto.


Sølvmåge, ad. leucistisk, Nørresundby Havn, 19/1-2013. Returning individual.


Måger på Limfjorden, Nørresundby Havn, 19/1-2013.


Sildemåge, 9K vidr. graellsii-type, Østre Anlæg, Aalborg, 25/1-2013. Hvad der formodes at være samme fugl sås første gang som 3K i november 2007. Siden da er den set de fleste vintre.


Sildemåge, 9K vidr. graellsii-type, Aalborg Havn, 26/1-2013.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar