torsdag den 17. april 2014

Go West

Modsat hvad man ellers let kunne foranlediges til at tro ud fra titlen, så handler indeværende blogindlæg hverken om, at jeg har erhvervet mig en ny beklædningsgenstand, som jeg er glad for, eller om en fascination af Pet Shop Boys alternativt Village People. Derimod handler blogindlægget om sidste uge, som jeg tilbragte i Johannes mosters sommerhus i Nørre Lyngvig sammen med Johanne, Emil og mine forældre. Størstedelen af tiden blev dog brugt i felten på padderegistreringer i arbejdsøjemed. Der blev dog også tid til lidt birding inden eller efter feltarbejde de enkelte dage.
Således efter endt feltarbejde om tirsdagen, der havde genereret tre Ringdrosler, optrampet Enkeltbek og paukende Rørdrum ved Vonåen nordvest for Ringkøbing, er jeg på vej hjem til sommerhuset, da jeg ud af øjenkrogen fra kørende bil med 80-90 km/t spotter en lille Sølvmåge-type tilsyneladende uden sort i vingen stående på en mark tæt op ad vejen. Jeg får vendt bilen, og ganske rigtigt går der en fin adult Hvidvinget Måge rundt og fouragerer på marken klods op af vejen sammen et par enkelte andre måger. Jeg får fotograferet fuglen og hidkaldt min far, som er der i løbet af ti minutter.

 Hvidvinget Måge, adult, Kloster, Ringkøbing, 8/4-2014.

Dagen efter, dvs. om onsdagen, bragte feltarbejdet mig hele vejen til Skjern. Efter dagens sidste lokalitet, kan jeg på kort se, at jeg blot befinder mig ca. 1 km nord for Skjern Enge. På trods af udsigten til hvidvinsdampede muslinger hjemme i sommerhuset er fristelsen for stor, og jeg beslutter at lave et hurtigt pitstop ved det område, som jeg senere erfarer, hedder Damsø Enge. Her er der pænt med svømmeænder, som jeg tjekker samtidig med, at jeg snakker i telefon med HHN. Snakken falder til sidst på det påfaldende fravær af amerikanske svømmeænder i foråret, og i den forbindelse proklamerer jeg, at dette nok er ændret inden for det næste kvarters tid (underforstået fordi jeg har fundet en yank-anas). HHN griner affærdigende, og vi afslutter samtalen.
Blot 30 sekunder har jeg dog HHN i røret igen, idet jeg i mellemtiden har fundet en Amerikansk Krikand, som jeg selvfølgelig ringer og informerer ham om, flink som jeg er. Det var så afgjort et af de mere sjove opkald, og HHN virkede da også lige så forundret over hændelsesforløbet som jeg selv. Dermed årets første carolinensis i DK i 2014.

Amerikansk Krikand, han, Damsø Enge, Skjern Enge, 9/4-2014.

Derudover blev det også til flere andre godbidder i løbet af ugen, som rent vejrmæssigt desværre ikke viste sig fra sin bedste side.

Sydlig Blåhals, Skænken Sø, Skjern Enge, 10/4-2014.


Fyrremejse, Skænken Sø, Skjern Enge, 10/4-2014.


Sortrygget Hvid Vipstjert, 2K han?, Okkerbassinerne, Vest Stadil Fjord, 11/4-2014.


Perleugle, Sydvestjylland, 10/4-2014.

Hvidsisken, 2K, Nørre Lyngvig, 11/4-2014. Hverken over- eller undergump, så ordentligt på den siddende fugl, som kun sås i håndkikkert og gennnem kameralinsen. I flugten virkede den dog til at have hvid overgump, hvilket også kan anes på fotos. Den nøjagtige tegning i overgumpen er dog svær at se. Derudover synes jeg, at næbstørrelse, den lyst grålige grundfarve på ryggen, det svagt flødefarvede ansigt, den svage flankestribning og de markante hvide vingebånd på både store og mellemste dækfjer ser godt ud for Hvidsisken.


To fotos til sammenligning af Hvidsiken? (øverst til venstre) og Stor Gråsisken (nedrst til højre), Nørre Lyngvig, 11/4-2014.


Stor Gråsisken, Nørre Lyngvig, 11/4-2014.


Kaspisk Måge, 3K han, Nørre Lyngvig, 10/4-2014. Fuglen sås også strække vinge, hvor hvidt vindue i p10 kunne konstateres.


Forvirret Kronhjort, Nørre Lyngvig, 12/4-2014.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar