tirsdag den 24. juni 2014

Blandet stads

I det nedenstående følger fotos af diverse fugle, som jeg har set den sidste halvanden måneds tid.

Sortrygget Hvid Vipstjert, hunfarvet, Nordmandshage, Hals, 8/5-2014.


Islom, ad sodr. trk N, Frederikshavn Havn, 12/5-2014. Arten kan måske ses dagligt fra Frederikshavn i perioden 5.-20. maj, men er vist aldrig set af nogle af de lokale birdere dér?


Skærpiber, sodr., Frederikshavn Havn, 12/5-2014. Åbenbart en dragt som mange har overraskende lidt kendskab til.
  
Sortgrå Ryler (og Tejst), Frederikshavn Havn, 12/5-2014. Arten ses regelmæssigt i antal på >50 fugle på Hirsholmene og Nordre Rønner i maj måned, men det er sjældent, at disse fugle kan ses fra Frederikshavn.


Sorthovedet Måge, ad. han sodr., Nordmandshage, Hals, 14/5-2014. Fuglen er tilsyneladende uparret og har været på lokaliteten siden ultimo marts.


Sorthalset Lappedykker, Ølundgårds Inddæmning, Odense Fjord, 18/5-2014. Det lykkedes mig ikke at finde de lokale Sorthovedede Måger på deres yngleø og desværre fandt jeg ej heller den Hvidøjede And, som blev fundet samme sted en uges tid senere.Kaspisk Måge, 2K, Nr. Lyngvig, 19/5-2014. De meget mørke undervinger forvirrer dog, hvorfor jeg har smidt fuglen op til diskussion på Gull Research Organisation.


Sort Glente, Nr. Lyngvig, 20/5-2014. Arten er nok ret sjælden ude på de kanter. Fuglen trak syd.


Lille Fluesnapper, hun/2K, Nr. Lyngvig Fyr, 21/5-2014. Fundet af SeK på kaldet.

Høgeugle, 2K, Tuen, Hirthals, 24/5-2014. Connys ugle, som hun fandt fra kørende bil langs samme vej, som jeg havde passeret fire timer tidligere :-/


Lille Gråsisken, han, Syregrunden, Nørresundby, 6/6-2014. Arten yngler på lokaliteten og en familieflok sås og blev på behørig vis indtastet i Atlasprojektet.

Leucistisk Gærdesanger, Frederikshavn Havn, 5/6-2014.

Nordlig Blåhals, 2K han?, Grenen, Skagen, 11/6-2014. Samme dag sås mindst tre Ringdrosler i Skagen. Blot ca. 11 fugle er set i DK uden for Christiansø. Racen er dermed næsten lige så sjælden som Buskrørsanger i år!


Hedehøg, 2K han, Gerå Enge, 15/6-2014.


Atlingand, hun med ni ællinger, Vesterkær, Ulvedybet, 17/6-2014.Om natten 18/6 hørtes to Blåhalse og i alt otte Græshoppesangere i området omkring Elling Å's udløb ved Frederikshavn (se kortet for nøjagtig placering). Området har hidtil været ukendt i forhold til ynglende Blåhals, men må nu formodes at udgøre den nordligste, kendte ynglelokalitet for Sydlig Blåhals i Danmark...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar