torsdag den 3. december 2015

Endelig nigricans på Østkysten igen

I forbindelse med feltarbejde var jeg i går eftermiddags ved Sørå nord for Aså på Østvendsyssels kyst. Efter endt feltarbejde kiggede jeg lidt på markerne ned til kysten. Her stod den en pæn sjat knortegæs, som jeg derfor besluttede at kigge nærmere på. Flokken indeholdt en del Lysbugede samt endnu flere Mørkbugede Knortegæs. Efter at have tjekket blot 15-20 berniclaer igennem faldt jeg over en klokkeklar Sortbuget Knortegås - fedt! Fuglen haltede ret kraftigt og var ydermere ret lille, hvorfor det nok var en hun.

Sortbuget Knortegås, ad. (hun?), Sørå Mark, 2/12-2015.

Fuglen ved Sørå udgør ungefähr det niende nordjyske fund. Af nedenstående tabel hhv. kort fremgår samtlige nordjyske fund, som jeg har kunnet finde frem til.
                                                                                                                                                                   
Fundnr Dato Lokalitet Finder Bemærkninger
1 26/9-
1997
Voerså Palle A.F. Rasmussen 6. danske fund. Sås på strækningen Stensnæs-Gerå.                 Sidste obs 22/3-2000.
2 4/3-
1998
Agerø, Mors Preben Clausen 7. danske fund. Sidste obs 16/5-2001.
3 10/4-
2004
Nordmandshage Rune Sø Neergaard Udgik af SU-listen fra 1. januar 2004
4 14/4-
2004
Vår Holm,                    Nibe Bredning Dennis Broe Nielsen,                Peter H. Kristensen Angivet af PHK (som også så fuglen ved Nordmandshage)             til at være ny fugl!
5 15/5-
2006
Agger Tange Henrik Haaning Nielsen Også rapporteret i årene 2007, 2011, 2012 og 2015.                   Konservativt sat til blot én "returning individual".
6 16/2-
2007
Havnø, Hadsund Torben Nielsen
7 16/10-
2011
Bovet Bugt, Læsø Kent Olsen
8 Okt
 2012 ?
Østerkær, Gjøl Peter H. Kristensen Usikker dato og år, men oktober 2010-2012
9 2/12-
2015
Sørå Mark, Aså Rune Sø Neergaard
                                                                                                                                                                   
Oversigtkort over fund af Sortbuget Knortegås i Nordjylland (NOK-området).

Der er muligvis flere individer involveret i iagttagelserne fra Agger Tange, som spænder fra 2006 til 2015. Se bl.a. fotos fra 2007 og 2012. Racen blev pillet af SU-listen fra og med 2004, således lyder teksten i SU-rapport 2003:
"Forekomsten af Sortbuget Knortegås i Danmark betragtes nu som værende veldokumenteret, hvorfor underarten er udgået af SU-listen fra og med 2004. De 36 fund er nærmere behandlet i Amstrup (2004)."
Tallet på 36 fugle er dog åbenlyst ikke fraregnet gengangere, således figurerer fundene ved både Voerså og Agerø som i alt seks fund.

Ud over knortegæssene genererede en hurtig gennemtravning af stubmarker nord for Elsamvej fire fire Lapværlinger, 15-20 Snespurve og 12 Engpibere. Markerne ved Elsamvej er kendt for netop Lapværlinger siden slutningen af 1990´erne, hvor PAFR har haft ganske store antal (>30 så vidt jeg husker).
Kort over Sørå-området områdemarkeringer for gårsdagens fund.

Lapværlinger, Sørå Mark, 2/12-2015. på det midterste billede sammen med en Engpiber.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar