fredag den 17. juni 2016

Blast from the past - Sydlig Nattergal, Hjallerup, 17/6-2001

I dag er det 15 år siden, at jeg gjorde mit første SU-fund. Det drejede sig om en Sydlig Nattergal, der sad og sang i et lille moseområde umiddelbart syd for Hjallerup, hvor jeg på daværende tidspunkt stadig boede hjemme hos mine forældre.
Fuglen blev opdaget lidt over midnat og sad blot og subsang en lille smule, hvorfor jeg ikke var helt sikker på bestemmelsen. Da jeg returnerede en time senere med mine forældre i bilen og en diktafon venligst udlånt af min mor, sang fuglen af fuld hals, og bestemmelsen kunne let konfirmeres. Jeg var selvfølgelig super glad, og kun ca. en måned efter gjorde jeg mit andet SU-fund i form af en Damklire (som dengang var SU-art) ved Gerå.
 
I nedenstående video kan sangen høres. Det er en bootleg-optagelse af det oprindelige microbånd, hvorpå sangen var optaget.


Kort over fundstedet. Det lykkedes aldrig at høre den hjemme fra mine forældre på trods af, at andre almindelige Nattergale længere væk ofte kunne høres.

Fundet udgjorde det syvende godkendte nordjyske fund. Fra og med 1. januar 2004 udgik arten af SU-listen, idets artens forekomstmønster syntes veldokumenteret.
Geografisk fordeling af de nordjyske fund. Som det ses dominerer Skagen billedet med over halvdelen af fundene. Desuden ses en sammenklumpning af mange fund i den vestlige del af området (Thy og Mors).

Tabeloversigt over de nordjyske fund af Sydlig Nattergal.

Graf over forekomsten af Sydlig Nattergal i NJ fordelt på ti-dages perioder. Som det ses skal arten især findes fra ultimo maj til medio juni.


Graf over forekomsten af Sydlig Nattergal i NJ fordelt på årtier. Som det ses er arten klart blevet mere almindeligt forekommende i NJ siden første fund i 1982. Dette må dog antages i høj grad at skyldes begrebet "increased observer awareness".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar