onsdag den 15. juni 2016

Polen, juni 2015 - BialowiezaSidste år i juni var jeg i perioden 7-14/6 på kursus/feltarbejde i Polen sammen med min kollega, Morten Larsen. Søndag aften, 7/6, kørte vi afsted fra Aalborg, og ca. kl. 15.00 mandag var vi fremme ved den legendariske Bialowieza skov, hvor vi skulle indlogeres på Hotel Wejmutka.
Pit-stop øst for Warszawa. Morten indtager tiltrængt sandwich og cola.


Hotel Wejmutka

Morten beundrer træværket.

Formålet med ekskursionen var dels at indsamle vandprøver til DNA-undersøgelser samt at deltage som kursister på et paddekursus/moniteringsprogram i Bialowieza og omkringliggende områder. Overvågningsprogrammet havde til formål at monitere områdets paddebestande over længere tid (siden år 2000) med henblik på følge udviklingen i bestandene af diverse bilag IV-paddearter såsom klokkefrø, løgfrø, stor vandsalamander, spidssnudet frø, grønbroget tudse og strandtudse. Kurset var arrangeret af EPMAC-Europe, hvis website er følgende: http://www.epmac-europe.com/wordpress/. Kursusleder var vores gode ven og kollega hollandske Wouter de Vries.
Wouter de Vries og Morten ved lille dam med klokkefrø, østlig løvfrø, stor vandsalamander mv.


Undertegnede leder efter løvfrø-haletudser.


Bilag IV-arten Stor Kærguldsmed sås flere steder. Her har Wouter fanget en han.

Klokkefrø, hhv. over- og underside.

Kortbenet Grøn Frø


Snog

Ud over paddekursus blev det også lidt tid til andre aktiviteter fx aftentur efter Europæisk Bison og et par tidlige morgenture inde i selve skoven.
Europæisk Bison, Bialowieza, Polen, 9/6-2015.

Velfortjent øl efter vellykket bison-ekskursion.Høgesanger var ret almindelig i halvåbent landskab, men blev hørt meget mere end den sås. Efter lidt ventetid blev sangen oftest suppleret med det artskarakteristiske kald, hvorved Havesanger kunne udelukkes. Faktisk gik der en 3-4 dage førend jeg noterede min første sikre Havesanger, hvorimod Høgesanger sås allerede på førstedagen i hotellets have.

Selve Bialowieza-skoven var langt mere lukket end jeg havde forestillet mig. Det gjorde fotografering ret svær, hvorfor jeg fx ikke fik andet end skodfotos af Hvidhalset Fluesnapper som hørtes meget mere end den sås. Det lykkedes mig heller ikke at få fotos af Hvidrygget Flagspætte, som sås med enkelte eksemplarer.

Tretået Spættet, Bialowieza, 12/6-2015.

Lille Flagspætte, 1K, Bialowieza, 8/6-2015.Hvidhaldet Fluesnapper, Bialowieza, 10/6-2015.

Til sidst følger lidt fotos af kulturlandskabet i og omkring Bialowieza. Området lider som mange andre dele af Østeuropa af, at græsning stort set er opgivet i mange områder. På det næstsidste billede ses i øvrigt en typisk biotop for Høgesanger.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar