fredag den 10. juni 2016

Lille Skrigeørn over Aalborg: En finderberetning om Aalborgs måske sjældneste fugl i 27 år

Torsdag 12/5 så Aalborgbirdernes to Benjaminer, Asger Lykkegaard Møldrup (ALM) og Simon Sigaard Christiansen (SSC), en Lille Skrigeørn over Aalborg Midtby. Jeg selv var faktisk passeret fundstedet i bil blot fem minutter inden ALM spottede fuglen, og således havde jeg måske selv kunnet se den, hvis jeg havde rettet blikket opad, SUK!
Efterfølgende fejring på SSC's altan. En af de få altaner i DK uden for Skagen, hvorfra der er set Lille Skrigeørn. Fra venstre mod højre: Jakob, Trine (Simons kæreste) og ALM. Foto: SSC.

Her følger ALM's finderberetning:

Torsdag d. 12. maj blev dagen, hvor der endelig kom bevis for, at man kan se sjældne rovfugle trække over Aalborg. Jeg har i flere år gået og tænkt, at Aalborg qua sin placering, lige hvor Limfjorden er smallest mellem Himmerland og Vendsyssel og med den relativt korte afstand til Skagen, må være et godt sted at se nogle af de rovfugle, der senere ender i Skagen. Jeg har sporadisk forsøgt mig med lidt obs. forskellige steder i byen, men det er aldrig blevet til mere end nogle Hvepsevåger som det vildeste. Denne torsdag havde jeg haft en ualmindelig kedelig dag på arbejde som eksamensvagt på Hasseris Gymnasium. Kl. 16 var pinslerne ovre, og jeg kunne endelig komme ud i det dejlige hitvejr med østenvind og varme. Jeg kørte lidt rundt for at se om, jeg kunne lokalisere noget rovfugletræk. Jeg endte i Østerådalen, hvor der som sædvanlig ikke var meget at se på. Jeg lagde dog mærke til, at der gik lidt Musvågetræk i et nordgående spor henover Ådalen (3 fugle). Jeg havde derfor stadig øjnene rettet op, da jeg ved 18-tiden triller hjem på p-pladsen ved kollegiet Henius House i Eternitten, hvor jeg bor. Lige som jeg skal til at stige af cyklen, bemærker jeg en større rovfugl kredse i lav højde omtrent lige over kollegiet. Den var så lavt nede, at jeg med det blotte øje samme kunne se, at det var noget sjældent. I kikkerten konstaterer jeg med det samme, at det er en skrigeørn!

Nogle dage forinden havde SSC banket på min dør og fortalt, at han boede på samme kollegie, som jeg lige var flyttet ind i. Han havde også meldt en vild kollegieart i form af en overtrækkende Mosehornugle, men jeg kunne nu ringe og tilføje en helt ny målestok for, hvad det er muligt at se fra kollegiet. Jeg ringede febrilsk til Simon og råbte, at han skulle gå ud på altanen, fordi der hænger en skrigeørn over kollegiet! 5 sekunder senere fik Simon en meget eksklusiv altanart, idet fuglen hang praktisk talt lige ud for hans altan. I skop kunne han hurtigt bekræfte min antagelse om, at det var en Lille Skrigeørn. Nu da der var styr på fuglen, løb jeg op i min lejlighed og fik også selv fornøjelsen af fuglen som altanart. I skopet kunne alle de klassiske kendetegn konstateres, mens fuglen langsomt bevægede sig nordover i fint sammenligningsgrundlag med en Musvåge. Vi mødtes til sidst oppe på kollegiets tag, hvor der er et fremragende udsyn over hele byen. Her kunne vi følge ørnen, mens den skruede sig højt op, inden den gav sig til at glide mod NNØ. Vi så fuglen i ca. et kvarter, inden vi tabte den af syne et par km mod NNØ i retning af Limfjordstunnelen. Vi ringede selvfølgelig og gjorde de lokale fuglekiggere opmærksomme på fuglen, men det var kun Lars Grøn, der lykkes med at se den, da han så den fra en bakke i Vejgaard. Ellers var det kun Simons kæreste og ven, der fik denne eksklusive Aalborg-art. Bagefter var der fejring på Simons altan med øl og grill, som Simon var løbet fra midt i det hele. Efter lang tids snak gik det op for os, at Simons kæreste og ven i fuld alvor troede, vi havde set en fugleart kaldet Skrigeunge, for det var det, de havde hørt, Simon råbe, da han for ud af døren!

Fuglen er i øvrigt efter alt at dømme den sjældneste fugl, der er set i selve Aalborg siden 1989, hvor en Hvidskægget Terne sås i Mølholm-søerne! Skrigebassen 12/5 tangeres mht. sjældenhed dog næsten af en Stribet Ryle i Østerådalen i 1996. Og før det skal vi tilbage til 1972, hvor den famøse Guldspætte blev set i en have i Vejgaard få hundrede meter væk fra Henius House.

ALM
Aalborgs hotspot for Lille Skrigeørn: Taget af Henius House, Eternitten, Aalborg. Foto: ALM.

 Arkivfoto af 2K Lille Skrigeørn fra Biebzra, Polen, juni 2015. Foto: RSN

Lille Skrigeørn udgik fra SU-listen fra og med 2014. Indtil da var godkendt 154 fund af 158 fugle heraf 44 fra Nordjylland.
Med den Lille Skrigeørn fra Aalborg er der totalt set 47 Små Skrigeørne i NJ. Heraf er hele 43 fugle fra Skagen, mens den aktuelle fugl blot er den fjerde nordjyske uden for Skagen. Fuglen blev i øvrigt aldrig genfundet i Skagen og var helt klart et andet individ end fuglen, der sås deroppe 9/5, da Aalborg-fuglen ikke havde tydelige fældningshak.
Kort over forekomsten af nordjyske fund af Lille Skrigeørn. Arten figurerede på SU-listen til og med 2014. Der foreligger således flere fund af arten, som aldrig er indsendt primært fra området nord- og nordvest for Frederikshavn. Disse fremgår ikke af kortet.

Graf over forekomsten af nordjyske fund af Lille Skrigeørn fordelt på årstid. Som det ses, er perioden 10-31/5 den bedste med 27 ud af 47 af fundene.


Graf over forekomsten af nordjyske fund af Lille Skrigeørn fordelt på årtier. Arten har fremvist en stigende tendens. Dette må nok primært tilskrives "increased observer awareness". I hvert fald i visse dele af Østeuropa antages det, at arten er i tilbagegang, hvilket især skyldes ophørt landbrugsdrift og følgende tilgroning af ådale.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar