lørdag den 22. august 2020

Aftenfalke ved Tranum

Onsdag formiddag (19/8) havde jeg mulighed for at tage en morgentur ud til Tranum-området og kombinere det med en lille arbejdsopgave.

Gårsdagens ca. 20 Aftenfalke i Skagen var selvfølgelig in mente og gav en vis forhåbning om, at også jeg kunne se en ude ved Tranum. Da jeg ankom lidt i ni var der stadig tæt tåge, hvorfor jeg startede med at luske langs Sandmosevejen, som slutter ude ved Ejstrup Strand. Efter blot et kvarters lusken rundt hører jeg en advarende Landsvale, som afslører en ung Aftenfalk, der letter fra en grantop.
Aftenfalk, 1K, Tranum Skydeterræn, 19/8-2020.

Fuglen flyver herefter lidt mod nord, hvor jeg genfinder den siddende i et udgået træ mellem klitterne.
Derefter flyver den længere ud i skydeområdet og forsvinder umiddelbart. Efter lidt yderligere lusk på en ret småfuglefattig morgen, panonerer jeg ud over skydeområdet og kan nu igen se Aftenfalk og efter lidt tid går det op for mig, at der er tre forskellige ungfugle derude, som primært sidder på de forskellige skydeskilte og flyver nogle korte ture. Sikke en dejlig overraskelse efter at have tjekket for denne art uden held mange gange i området i forbindelse med tidligere invasioner af arten!

Jeg forlader fuglen og kører ud for at tjekke melanittaer, idet min far dagen før havde set 1000 Sortænder rastende ret tæt på kysten. Jeg genfinder flokken ud for Tranum Strand. Efter en tyve minutters tjek åbenbarer en klassisk Amerikansk Sortand han sig i flokken. Fedt! Fra maj 2014 til maj 2016 var der regelmæssige observationer af en han i området, men ingen siden da trods ret hyppige tjek af især PHK.Amerikansk Sortand, han, Tranum Strand, 19/8-2020.

Ud over yank-anden var der en afvigende Sortand han med ekstra gult næb, på større afstand ville denne fugl let kunne volde problemer forudser jeg.


Derefter returnerede jeg til Aftenfalkene, hvor der dog kun var en enkelt fugl at se nu siddende på et skydeskilt. Denne lettede imidlertid kort inden både Peter Hartoft og HHN dukkede op. Det lykkedes dog dem at få set en fugl fouragerende højt (200 m?) over vores hoveder.

HHN og Peter Hartoft

I går fredag 21/8 var fuglene stadig på plads ude i skydeterrænet, og der var endda kommet flere til, idet PHK så 4-5 ungfugle sidde ved skydebanen og flyvende rundt i klitterne.
Tre unge Aftenfalke, Tranum Skydeterræn, 21/8-2020. Foto: PHK.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar