fredag den 1. december 2023

Diverse september til november - to NFL' er i NJ

Den 10/9 tog jeg i tæt tåge sammen med KBC en tur til Hanstholm for at luske fx Høgesanger eller måske endda en Lille Gulbug. Ingen af delene lykkedes, men der var mange sylviaer især Munke. En tur på havnen gav et par Kaspiske Måger, bl.a. nedenstående flotte unge, vokale fugl, der sås inde i havnen.

Kaspisk Måge, 1K, Hanstholm Havn, 10/9-2023.

Feltarbejde i området ved Viborg i september gav mig lejlighed til at se den Sorte Ibis, der holdt til ved Kølsen-Skals Engsø. Blot tredje gang, at jeg ser arten i DK.

Den 23/9 var jeg med KBC og Fredrik Busk i Hanstholm i håbet om, at en Nordsanger set dagene før var pp. Det var den desværre ikke, men til gengæld blev der samme dag fanget en Nordsanger ved nærliggende Tved. Denne fugl blev desværre af uvisse årsager hemmeligholdt på trods af, at det var et ringmærknings-arrangement. Kun de lokale birdere JJA og JKy nåede at se fuglen, da de kørte fra Hanstholm Fyr til Tved forbi mindst 20 birdere, der forgæves ledte efter Nordsangeren ved Hanstholm Fyr. Nordsanger ville have været ny DK-art for mig.

Håndteringen af Nordsangeren ved Tved skriver sig ind i en lang og kedelig række af hemmeligholdte ringmærkede fugle i Thy, som blot er blevet meldt ud til en lille udvalgt skare af birdere, som i visse tilfælde har kørt halve og hele timer for at nå frem. Således kan nævnes Humessanger ved Hanstholm i 2018 og Lille Rørsanger ved Ove Sø i 2016.

Nordsangeren ved Tved blev først meldt ud efter, at den var blevet sluppet. På zello lød meldingen, at fuglen var ringmærket til et privat arrangement. Skiltningen ved arrangementet er derfor enten misvisende eller også var det faktisk ikke et privat arrangement.

Dagens bedste fugl ved Hanstholm blev en Dværgværling, der fløj henover mig og kaldte 5-7 gange. Heldigvis havde jeg optageren tændt og fik optaget tre kald fra fuglen, som landede ca. 500 meter væk mod øst, dog uden at kunne genfindes. I det nedenstående ses spektogrammet af det tydeligste af de tre optagede kald, flankeret af optagelse af Dværg- hhv. Pileværling fra Xeno-canto. Som det ses, passer spektrogrammet super med Dværgværling og ikke med Pileværling. Fuglen var en del det hidtil største danske influx af arten langs den jyske vestkyst ultimo september/primo oktober.

Spektrogram. Sammenligning mellem optagelse af Dværgværling på (venstre), Dværgværling fra Hanstholm 23/9-2023 (midt) og optagelse af Pileværling (højre). 

Efter endt feltarbejde i Vendsyssel kørte jeg 26/9 ud for at se om jeg kunne genfinde Prærieløberen i Ulvedybet fra 21/9. Det lykkedes, men denne gang i en Hjejleflok ved Ølands Vejle cirka 3 km mod vest ifht. 21/9. Fuglene var meget flyvske, men det lykkedes enkelte gange at genfinde Prærieløberen i flugt i Hjejleflokken bl.a. sammen med HHN, som var på vej hjem efter en tur i Skagen. Mens vi stod og scannede en flok Hjejler fandt HHN sågar en 1K Pomeransfugl.

Et par dage senere blev en længe ventet ny art for landet fundet (NFL) fundet i Skagen i form af Østlig Gul Vipstjert. Fuglen holdt til ude på Grenen og blev fundet af Hans Christophersen og Skagen Fuglestations observatør Simon Kiese. Fredag 29/9 om formiddagen kørte jeg op og så og hørte fuglen ganske fint. Derudover sås bl.a. to Lapværlinger og nogle Store Korsnæb samme sted, hør optagelse af kald af Lapværling her.

Østlig Gul Vipstjert, 1K, Grenen, Skagen, 29/9-2023.

Spektrogram over tre kald af vipstjernen. Hør optagelse her: https://xeno-canto.org/843329.

Weekenden 30/-1/10 stod på fuglekig i Thy til det efterhånden årligt tilbagevendende Heavy Agger-træf. Weekenden startede med en havobs ved Roshage, som gav et lidt magert udbytte, hvor bedste fugl var en særdeles publikumsvenlig Stor Stormsvale.

Efter endt havobs bevægede min far og jeg os langsomt ned gennem Thy, hvor det bedste blev en 1K Sorthovedet Måge og ditto Kaspisk på en mark ved Årup Kirke samt en Hvidbrynet Løvs ved Stenbjerg Kirke. Brynet var mit eneste dette efterår - arten er igen blevet sjælden efter små ti gyldne år.

Sorthovedet Måge, Årup Kirke, Thy, 30/9-2023.
Hvidbrynet Løvsanger, Stenbjerg Kirke, Thy, 30/9-2023.

Søndag var vinden aftaget, og der blev lusket på Agger. Jeg koncentrerede mig sammen med min far, KBC og UEM om den nordlige del tættest på byen. Det gav lidt trækkende fugle og to småsene Løvsangere som det bedste.

KBC og UEM, Agger Tange, 1/10-2023.
Løvsanger, Agger Tange, 1/10-2023.

Henrik Læssøe, Ole Amstrup, Jens Frimer, Jan Bolding og Jes Gravgaard spiser frokost i sommerhuset, Agger, 1/10-2023.

Agger, 1/10-2023. Frokosten indtages ved grillen. Fra ventrre mod højre: HHN, Søren Kristoffersen, Lars Grøn, UEM, KBC, min far og SHN.

Som et sidste skud inden turen hjem til Aalborg besluttede min far, KBC og jeg at prøve den Sibiriske Bynk, som HHN havde fundet 29/9 ved Hanstholm Slamdepot. Fuglen var væk, men hurtigt gik det op for os, at der hele tiden kom trækkende Bjerglærker trækkende syd. I løbet af en god time bogførte vi i alt 203 fugle sydøsttrækkende Bjerglærker fordelt 15 flokke, hvoraf den største var på 44. Efterfølgende tog vi ind på havnen, hvor der sås i alt 157 rastende Bjerglærker på opfyldsarealet længst mod nord. Af disse trak 117 ind over byen i løbet af obsperioden. Så i alt 360 Bjerglærker ved Hanstholm denne dag var vildt og udgør vel en af de ti største danske obs og den næststørste nordjyske obs i DOFbasen.
Bjerglærker, Hanstholm Slamdepot, 1/10-2023.


En aftentur til Hirtshals 6/10 i anledning af blæsevejr gav ingen havfugle, men en fin Middelhavssølvmåge samt tre unge Kaspiske Måger blandt måske kun 200 store måger på øststranden.
Middelhavssølvmåge, ad., Hirtshals Øststrand, 6/10-2023.

12/10 var der igen blæsevejr fra vest og chancen for Lille Stormsvale mv. skulle prøves. Jeg var dog ikke den eneste, der havde fået den idé, og der var derfor godt fyldt ved muren ved Roshage. En Stor Stormsvale og en Islom var de bedste fugle på en skuffende havobs.
Roshage, 12/10-2023.

Samme dag fandt Noa Vedel en 2K Hvidvinget Måge inde på havnen, som vi skyndte os ind for at se. Fuglen sås super godt og var meget mørk i dragten, men er inden for variationen hos nominatformen. Desuden sås en ung Kaspisk Måge og en gammel Middelhavsmåge ude på opfyldningsarealet mod nord.

Hvidvinget Måge, 2K, Hanstholm Havn, 12/10-2023.

Der kigges måger, Hanstholm Havn, 12/10-2023.
Middelhavssølvmåge, ad., Hanstholm Havn, 12/10-2023.

Kaspisk Måge, 1K, Hanstholm Havn, 12/10-2023.

Om eftermiddagen 26/10 fik jeg tilsendt et foto af kærhøg taget af HHN nær Kraptårnet i Vejlerne. Billedet viste en næsten ustribet ung blå kærhøg med lidt boa og meget mørkt hoved. Jeg kunne kun give HHN ret i, at det lugtede fælt af yank og efterfølgende blev bestemmelsen verifieret. Dermed var den anden nye art for landet i 2023 fundet i NJ en realitet. Arten er væk fra de britiske øer og Azorerne ekstremt sjælden i VP med blot en håndfuld fund på det europæiske fastland.

HHN har været flyvende i 2023 med ædelfund af to NFL'er - udover Amerikansk Kærhøg også Kaspisk Præst i Magrethe Kog ultimo juni. Læg dertil en Lille Tårnfalk ved Bulbjerg i maj og en Sib Bynk-type ved hanstholm ultimo september.

For at vende tilbage til kærhøgen, så var den pp dagen efter, og jeg trodsede en forkølelse og fik set fuglen fint fra Kogleaks-skjulet. Fuglen sås et godt stykke ind i november.

Amerikansk Kærhøg, 1K hun, Han Vejle/Kogleaks, 27/10-2023.

Stormmåge, ad. leucistisk, Hvorup Stationsby, Aalborg, 31/10-2023. Vist nok første gang jeg ser en fugl, der ser sådan ud.

Den 11. november  blev der fundet en Tophejre ved Kvissel vest for Frederikshavn. Dagen efter var jeg oppe og se fuglen sammen med min far, Emil og KBC. Tophejren sås fornuftigt men kunne ikke laves til en Chinese Pond Heron dertil var den bl.a. for lys og havde for lys tøjle. 14. danske og blot andet nordjyske fund; det første var fra Agger Tange i oktober 1979. Tophejre var en kærkommen ny Nordjyllands-art, nr. 388 for mit vedkommende. Inden for de næste par år forventer jeg at tilføje følgende arter til listen: Dværgsnegås, Rødhovedet And, Halsbåndstroldand, Sib Fløjls, Amerikansk Hjejle, Korttået Lærke, Humessanger, Brun Løvs, Lille Rørs og Tajgapiber.

Tophejre er en art jeg ofte har drømt om at finde i Haldager Vejle, som ligner et rigtig godt sted til denne art og Purpurhejre.

Tophejre, 1K, Kvissel, Frederikshavn, 12/11-2023.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar