torsdag den 30. december 2010

Sisken-tid!

I den seneste tid har jeg brugt en del tid på at opsøge steder med rød-el for at tjekke siskener. Jeg har fundet flere store flokke, men fuglene er meget vimse og ikke særlig samarbejdsvillige. På nedenstående kort ses gode steder til gråsiskener langs det sydøstlige Vendsyssels Østkyst.


 Mealy Redpoll - Stor Gråsisken (Carduelis flammea flammea), ungefähr 2000 individuals, Øster Melholt, Gerå, 24/12-2010.

Ovenstående syv billeder er alle fra juleaftensdag, hvor en flok på ca. 2000 Stor Gråsisken sås i en beplantning af rød-el ved Øster Melholt ved Gerå på Vendsyssels Østkyst. I samme flok sås to hunfarvede Hvidsiskerner, som jeg desværre ikke nåede at få fotos af. Flokken var utrolig livlig og sad ikke stille i længere tid end højst ét minut ad gangen. På især det øverste flugtbillede ses længst til venstre to meget hvide overgumpe - Hvidsiskener?

 Mealy Redpoll - Stor Gråsisken (Carduelis flammea flammea), hunfarvet fugl, Øster Melholt, Gerå, 25/12-2010.


 Mealy Redpoll - Stor Gråsisken (Carduelis flammea flammea), male, Øster Melholt, Gerå, 25/12-2010.

Dagen efter - 1. juledag - besøgte jeg lokaliteten igen. Der var dog kun et par hundrede gråsiskener tilbage som ikke kunne tjekkes. Senere samme dag tjekkede jeg en lille beplantning ved Melholt Rimmer og fandt hurtigt en flok på 30 gråsiskener, som var ekstremt flyvske. I denne var bl.a. en tydelig hunfarvet Lille Gråsisken: Ydermere sås flere gange en fugl, som afveg ved sin koldere grundfarve på ryggen, lille næb og relativt sparsomt og distinkt tegnede flanker. Jeg var ret overbevist om, at fuglen var en Hvidsisken, men havde svært ved at finde ud af om det var samme fugl, som jeg fik øje på flere gange eller forskellige fugl. Jeg nåede kun at tage fire fotos, idet de fire batterier til min spejlrefleks lynhurtigt løb døde pga. den ret ekstreme kulde på -14 grader C! De fire fotos er taget ad to omgange med fem minutters mellemrum. Ud fra fotos er jeg efterfølgende blevet sikker på, at det vitterligt er samme fugl, og synes også at fuglen fint falder inden for variationen hos Hvidsisken.

Hvidsisken, Melholt Rimmer, Hou, 25/12-2010.

Hvidsisken, Melholt Rimmer, Hou, 25/12-2010.

Onsdag var på arbejdsopgave oppe ved Stenum nordvest for Brønderslev. Her så jeg en flok på ca. 150 Stor Gråsisken, som også indeholdt minimum to Lille Gråsisken. Flokken fouragerede mod sædvane stille og roligt på sneen og i et par meters højde i rød-el, men på trods af nærobs i henved tyve minutter kunne der ikke opdrives noget der bare kortvarigt kunne ligne en Hvidsisken.

 Mealy Redpoll - Stor Gråsisken (Carduelis flammea flammea), Stenum, Brønderslev, 29/12-2010.

Tekst og fotos, RSN, 30/12-2010.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar