søndag den 2. januar 2011

Nye arter i 2011

Her ved indgangen til 2011 vil jeg benytte lejligheden til at spå om hvilke nye fuglearter, den danske liste potentielt vil blive beriget med i det kommende år. I det følgende vil jeg gennemgå de efter min mening ti mest oplagte nye arter for landet.

1 - Kalanderlærke: Der er følgende fund af arten i andre nord- og mellemeuropæiske lande:
15 Storbritannien, 12 Østrig, 11 Finland, 11 Tyskland, 11 Norge, 10 Sverige, 3 Holland, 2 Estland og 1 Belgien. Således er det nærmest et usandsynligt faktum, at arten endnu aldrig er truffet i DK. Arten har en forkærlighed for afsides liggende øer, således er ingen af de britiske fund fra fastlandet. Jeg spår derfor en maj/juni-fugl på Christiansø eller Skagen, som det første danske fund.

Grenen, Skagen, 31/5-2011?

2 - Steppegulbug: Denne art ses nu så regelmæssigt i Nordeuropa, at det blot må være et spørgsmål om tid før der dukker en op i Danmark også. Slack (2009) angiver følgende antal fund i vore nabolande pr. 2009:
11 Storbritannien og Irland, 3 Norge, 2 Sverige og 1 fra Holland, Tyskland, Finland og Island. Alene i 2010 er der rapporteret otte fund i Nordeuropa. Jeg spår en ringmærket fugl i Blåvand eller Skagen i september måned.

3 - Dværgskarv: Med fem fund i Holland, flere fund i Frankrig og regelmæssige fund i både Tyskland og Polen er denne art særdeles oplagt som en tilføjelse til den danske liste. De fleste nordeuropæiske fund er gjort om vinteren. Arten kunne dukke op i en jysk vådområde (fx Skjern Enge eller ved Vidåslusen) i forbindelse med meget kraftig kulde i Mellemeuropa.

4 - Hedepiber: Denne art, som træffes i en Amerikansk (rubescens) og en Asiatisk (japonicus) udgave (indtil videre blot racer) er truffet med stigende frekvens i Nordeuropa.
Amerikansk Hedepiber er i de allerseneste år blevet en regelmæssig efterårsgæst i Frankrig, Irland, Storbritanien og på Island, og Færøerne havde deres første fund dette efterår. Derudover er der tre fund fra 1800-tallet fra Helgoland samt et norsk efterårsfund og to svenske vinterfund, hvor af den seneste sås i 2009. En fugl blev i efterårsferien 2010 rapporteret fra Blåvand i Danmark, men om fundet vil blive indsendt til SU vides ikke. Ellers bliver det første danske fund sandsynligvis enten et fund i september/oktober fra den jyske vestkyst eller et vinterfund fra Kattegat-regionen.
Der er blot fire veldokumenterede fund af Asiatisk Hedepiber i Europa - to fra Sverige hhv. Norge. Alle fund er gjort siden 1995 og har drejet sig om vinterfund. Formen er derudover en regelmæssig vintergæst i Mellemøsten især i Israel. Det første danske fund spår jeg vil blive på en kystlokalitet i Kattegat-regionen fx. Grenå eller Gilleje Havn?
Rærup, Aalborg, 15/3-2011?

5 - Tyndnæbbet Måge: Arten er set i England, Holland og Tyskland samt (vist nok) også Sverige med en stigende tendens det sidste årti. I 2006 var der en mindre invasion i Nordeuropa med flere fugle i Holland og Tyskland, men ingen fandt vej til DK. Jeg spår en fugl langs den jyske vestkyst i maj måned.

 
Bygholm Vejle Østsø, 16/5-2011?

6 - Pallas´ Græshoppesanger: Arten er pr. 2009 (Slack) truffet med følgende antal fund i andre Nordeuropæiske lande: 39 Storbritannien, 12 Norge, 6 Holland, 5 Frankrig, 3 Belgien og 1 Færøerne, Polen, Tyskland og Letland.Derudover havde Sverige deres første fund i 2010. Den er en notorisk skulker og første danske fund bliver nok i enten Blåvand eller Skagen omkring månedsskiftet september/oktober.

7 - Gråstrubet Drossel: Endnu en mangel-art på den danske liste, der er truffet mange gange i andre vesteuropæiske lande, således 18 Storbritannien, 5 Finland, 4 Norge, 3 Sverige, 16 Tyskland, 12 Frankrig, 8 Polen, 8 Holland, 9 Belgien, 1 Tjekkiet, 28 Italien og 5 Malta. Arten har dog vist en klart vigende tendens og mange af fundene fra især Mellemeuropa er fra 1800-tallet. Såfremt arten bliver fundet her til lands tror jeg det enten bliver ved vestkysten i oktober eller i et villakvarter på røn eller æbler under en sneperiode i vintermånederne.
8 - Spansk Spurv: Denne art er truffet i flere andre nordeuropæiske lande, således 7 fund i Storbritannien, 2 Norge, 1 Finland samt 5 i Holland. Tre af de hollandske fund var i april 2009, hvor af det ene drejede sig om en flok på 14 nær Groningen. De fleste, hvis ikke alle, af fundene i Nordeuropa hidrører nok skibs-assisterede fugle. Således er det sandsynligt, at et eventuelt dansk fund vil være fra et havneområde f.eks. Esbjerg, Århus eller Københavns Havn.

Grønlandshavnen, Aalborg, 20/4-2011?

9 - Sortstrubet Jernspurv: Med 9 fund i Finland, 3 i Sverige, 1 i Slovakiet og 1 i Kroatien burde denne art også være mulig at lave i DK. Arten skal findes i oktober eller november i lavt kystnært krat. Bliver denne art hittet på FT 2011 på Bornholm?

10 - Stillehavslom: Arten er truffet i England, Wales, Irland, Spanien og senest Finland. Arten har muligvis været overset i Europa tidligere eller også har det mere åbne hav omkring Nordpolen betydet, at arten lettere når herover end tidligere. Denne art skal ses godt, så et havnefund er nok ikke usandsynligt.

Udover nævnte arter, er der mange andre mulige, men jeg spår, at en af ovennævnte vil være truffet i DK inden året er omme?

Godt nytår, RSN, 1/1-2011.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar