onsdag den 16. maj 2012

Ups and downs

Slutningen af april og starten af maj har været ret produktiv med selvfund af Taffel- X Hvidøjet And, Stribet Ryle og ikke mindst feldegg i Skagen. Opsat på flere hits tog jeg tirsdag i sidste uge (8/5) fri om formiddagen for at birde i den giftige østenvind. Morgenen startede fuglefattigt ved Rubjerg Knude, så jeg rykkede til  Ulvedybet for at tjekke vadere mv. Her var der dog stort set tomt for vadere, men længst mod nord på Gjølvej var der nogle Temmincksryler og Små Præstekraver. Efter at have scannet pytten tre gange var jeg kommet frem til fem præstekraver og seks Temmincksryler. Tilfreds med at jeg havde tjekket hullet grundigt kørte jeg op og så fire Pomeransfugle på markerne nord for dybet, hvorefter jeg kørte på arbejde. På vej derind berettede jeg om min rundtur til PHK og kundgjorde for ham, at der var lidt fugle i hullet i nordenden på Gjølvej.

Om aftenen blev jeg ringet op, mens jeg sad i bilen på vej mod Aarhus til et par øl med bl.a. RDN. Det var PHK i telefonen, som uden synlig glæde i stemmen konstaterede, at han kiggede på Prærieløber ved det selvsamme vandhul, hvor jeg tidligere på dagen stod og spejdede efter hits! Selv om det kun er fugle, så var min umiddelbare reaktion kvalme, og følelsen kan vel bedst beskrives som en blanding mellem en kold spand vand i hovedet og et ordentlig los i skridtet... Jeg forbandede mit uheld, men PHK var flink og trøstede mig med, at den nok lige var blevet slået ned af regnvejret. Trøsten var dog ringe, idet Prærieløber længe har været en most-wanted for undertegnede, men på et tidspunkt må det jo lykkes, hvis man kontinuerligt tjekker vadefugle. Jeg ringede til min far, som tog ud og så fuglen. Næste dag blev Prærieløberen eftersøgt af flere men med negativt resultat, til gengæld strøede LaM salt i mit åbne sår ved at finde en Sølvhejre, som er mit ubetinget største ædelartshul og en art, som jeg gennem flere år har kigget langt efter i netop Ulvedybet!

Onsdag aften skulle den foregående dags skandale revancheres, hvorfor min far og jeg luskede opfyldsarealerne ved Frederikshavn Havn. To meget intense timer med lusk gav sjældent mange fugle, da der var fald af sangere mv. Aftenen gav to Gulhovedede Gule Vipstjerter, 100+ thunbergier, Moseugle, 7 Temmincks, 30+ Mudderklirer, Vendehals, Ringdrossel, 30+ Løvser, Gulbug, Rørsanger samt en del sylviaer. Hunnen af flavissima (ses i starten af vimeo-videoen) sås kun kortvarigt, men lignede en hun af bleg udgave af hannen eller måske mere en hun af flava med grøn snarere end grå isse samt knaldgul øjenbrynsstribe. De to fugle associerede i øvrigt kortvarigt med hinanden. Med de to fugle fra Frederikshavn har jeg nu set i alt 12 flavissimaer i DK, hvoraf jeg selv har fundet de otte (SkagenX2, UlvedybetX3, Årslev EngsøX1 og FrederikshavnX2).
 

Mosehornugle, Frederikshavn Havn, 9/5-2012

På grund af de mange fugle aftenen før kørte vi næste morgen (torsdag 10/5) op til samme område igen. Igen var der pænt med fugle bl.a. mange svaler, men på trods af intensivt tjek ingen Rødrygget. Til gengæld så vi en hybrid Land- X Bysvale, som fløj rundt på klods hold i regnvejret. Herudover fx en Moseugle, 9 Temmincks og 4 Rødstjerter.

Land- x Bysvale, Frederikshavn Havn, 10/5-2012

Ingen kommentarer:

Send en kommentar