mandag den 9. september 2019

20 år med Tredækker

I dag er det præcist 20 år siden, at jeg fandt min første Tredækker. Fuglen blev skræmt op fra en knoldet, afgræsset mosebunke/lysesiv-eng i Try Enge syd for Hjallerup. Fuglen blev dog ikke noteret som andet en sandsynlig grundet min manglende erfaring med arten. Det er først retrospektivt, at jeg har kunnet se, at min beskrivelse komplet udelukker Dobbeltbekkasin, bl.a. blev det artskarakterisktiske grynt hørt begge gange fuglen blev stødt op. Se mine noter angående fuglen i det nedenstående.
Notesbog, notater, 9/9-1999.

Dagen efter, 10/9-1999, fandt jeg endnu en fugl, denne gang i Bolle Enge ca. 5 km længere mod øst. Denne fugl sås af mange, og flere fik nyt kryds på arten fx Ole Krogh, Lars Pedersen og Michael Mosebo.

Siden da er det blevet til en del selvfundne efterårs-Tredækkere rundt omkring i det nordjyske (samt enkelte i ØJ) - se nedenstående dump, der viser den geografiske fordeling i NJ.

Indeværende år, 2019, har indtil nu været det ringeste efterår for Tredækker i mange år med fund fra kun to lokaliteter i NJ (og DK) - og max én fugl af gangen. Dette kan undre, da der i år er masser af oplagte habitater rundt omkring qua den meget våde august måned. Men der er nok andre faktorer end hvor våde enge/marker i DK er, hvoraf afgjort trampe-aktivitet også er én. Volsted Kær/Mastrup Bæk er eneste lokalitet med flere observationer i år. På denne lokalitet er der set tredækker hvert år siden "opdagelsen" i 2015, med følgende max-tal: 2015 (4), 2016 (7), 2017 (8) og 2018 (8).

I det nedenstående følger nogle af mine bedste skud af Tredækker gennem årene.
Tredækker, Boller Enge, Tårs, 3/9-2013.

Tredækker, Volsted Kær, Støvring, 2/9-2015.

Tredækker, Volsted Kær, Støvring, 11/9-2015.

Tredækker, Ringfenner, Store Vildmose, 30/8-2016.

Tredækker, Halkær Sø, Nibe, 22/8-2017.

Tredækker, Lindeborg Ådal, Vårst, 3/9-2017.

Tredækker, Klim Fjordholme, Vejlerne, 7/9-2017.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar