torsdag den 31. oktober 2019

Krognæb en masse!

I håbet om at få set nogle Krognæb kørte jeg sammen med Asger Lykkegård (ALM) i dag ud til Nordmandshage, hvor vi ankom ca. 08.45. Palle Rasmussen (PAFR) og Ole Amstrup (OA) stod allerede klar, men kunne melde om få trækkende småfugle og ingen Krognæb. Dagen blev præget af mange Sjaggere, PAFR talte i alt ca. 4000 i løbet af dagen. Kl. 11 var tålmodigheden ved at være sluppet op, og jeg begyndte at tale om at returnere til arbejde, men kort herefter (kl. 11.00) finder vi tre Krognæb i større flok Sjaggere, der trækker vest ind mod Hals. Fuglene ses på stor afstand og var ikke en udpræget nydelse, men det lykkedes ganske utroligt alle fire observatører at få set fuglene, men ikke at dokumentere dem.
Klokken 12.26 spotter ALM så ud det blå syv Krognæb, der passerer lige over obsposten i ca. 20 meters højde. Herefter går det slag i slag og fem yderligere flokke (15+7+31+19+6) noteres indtil kl. 14.11, hvorefter der ikke ses yderligere fugle, indtil obsen afbrydes kl. 15.15. I mellemtiden er Carsten Svejstrup (CSS) også stødt til, mens OA har forladt obsen.

Dagens antal er ny dagsrekord for DK, idet den gamle var 62 trk. S Nordmandshage 12/11-2012.
Fordelingen af dagens fugle var som følger:
Kl. 11.11: flok på 3 trk. V sammen med Sjaggere
Kl. 12.26: flok på 7 trk. S, derefter SV
Kl. 13.18-24: flok på 15 trk. S-rst.-SV
Kl. 13.22: 7 trk. fors. (kun set af PAFR)
Kl. 13.24-25: flok på 31 trk. SV
Kl. 13.48: flok på 19 trk. SV
Kl. 14.11: Flok på 6 trk. SV (gik måske til rst., men fortsatte nok snarere lavt mod SV)

Af andre sjove obs fra dagen kan nævnes Grønspætte 1, Bjergpiber 7 sydtrk., 117 Stillits sydtrk., 9 Bjerglærker, 35 Snespurve, 4075 Sjaggere trk. og to Havørne inde i baglandet.

 Fire Krognæb ud af en flok på syv fugle kl. 12.26.


Flok på 15 Krognæb kl. 13.18. Denne flok sås tillige kortvarigt rastende i toppen af nogle udgåede elletræer, inden de trak videre. Denne flok blev som den eneste af dagens flokke hørt! Flokken er optalt på fotoet. I felten blev flokken talt til 16 fugle.


Fotos og video af en flok på 31 fugle (heraf min 12 røde 2K+ hanner), der trak syd kl. 13.24. Antallet er optalt på stills fra videoen; i felten blev flokken talt til 27 fugle).


Video med begejstrede observatører, der kigger Krognæb.

Otte Krognæb ud af flok på 19 fugle, der trak sydvest kl. 13.48.


Video af flok på seks fugle (kl. 14.11), der tilsyneladende gik ned inde omkring efterskolen. På videoen ses desuden enkelte Sjaggere.

Glad ALM og PAFR foran sidstnævntes bil.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar