onsdag den 4. september 2019

Islændere galore

I søndags (1/9) var jeg en tur Ulvedybsområdet. Første stop var ved Østerkær, hvor der nogle gange kan være smækfyldt med vadere og andre gange (læs, de fleste) være helt tomt.
Søndag var en god dag, idet der bl.a. stod 580 Islandske Ryler, hvoraf kun én var adult, resten 1K-fugle. Forekomsten er den fjerdestørste DOFbase-antal i DOF Nordjylland. Største observation er 8/11-2003 720 Voerså, som undertegnede i al beskedenhed også står bag. Ganske pudsigt talte PHK senere på aftenen også 580 Islandske Ryler ved Østerkær uden at kende noget til min observation. Ynglesuccesen for Islandsk Ryle (eller i hvert fald de bestande, der trækker gennem DK) virker til at være rigtig god sammenlignet med sidste mange år.Udover de Islandske Ryler var der et par hundrede Almindelige Ryler, 4 unge Krumnæbbede samt en  1K Islandsk Stor Kobbersneppe, som ret utroligt er den første DOFbase-indtastede ungfugl af denne race i DK dette år.Østerkær har flere gange vist sig at være rigtig god for vadefugle i august/september, således sås på lokaliteten flere hundrede Krumnæbbede Ryler ultimo august 1999, max 306 (303 1K + 3 ad.) 31/8 set af undertegnede - se nedenstående affotografering af min notesbog. Observationen er formentlig Nordjyllandsrekord. PAFR så 10/9-1998 455 Krumnæbbede Ryler, men på en 20 km strækning fra Hou til Stensnæs. Fordelingen af fugle denne dag fremgår ikke af rapporten "Fugle og dyr i Nordjylland 1998", hvorfra jeg har data.

Danmark oplevede i efterårene 1998 og 1999 et kæmpe influks af unge Krumnæbbede Ryler, hvis lige ikke er set siden. Derudover sås i 1998 trecifrede antal af Dværgryle ved Østerkær, de præcise data har jeg dog ikke kunnet finde. Endelig blev der i august 2006 set op til 11 1K Kærløbere på lokaliteten, max 22/8 (Fugle og dyr i Nordjylland 2006).
 

Efter at have tjekket vaderne igennem til et tilfredsstillende niveau, drog jeg videre mod selve Ulvedybet. Her sås 1-2 Sølvhejrer og tre Havørne (det lokale ynglepar + én unge) på Gjølvej. Som sædvanligt dette år var Perlen totalt oversvømmet (skyldes det ikke-fungerende stem i slusen), men på fjordsiden var der mange vadere mv. Hér taltes bl.a. 26 Krumnæbbede Ryle (23 1K + 3 ad.), endnu en 1K Islandsk Stor Kobbersneppe samt 118 Skestorke. Sidstnævnte kan være lokalitetsrekord, idet der tidligere kun er indtastet op til 117 fugle! Antallet af Krumnæbbede Ryler var ganske fint men blegner jo noget sammenlignet med ovennævnte antal fra efterårene 1998 og 1999.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar