fredag den 2. oktober 2020

Bryn, bryn, bryn og bryn

Onsdag formiddag kørte jeg inden arbejde en smuttur til Hirtshals i håb om at finde en Hvidbrynet Løvsanger eller lignende ude i pilesumpen på øststranden. Det lykkedes ikke og ej heller lykkedes det at sparke en Storpiber eller Dværgværling op ude på opfyldsarealet, men til gengæld bød øststranden og opfyldsarealet på et Husrødstjerter, en Enkeltbekkasin, en Sortstrubet Bynkefugl, en Stenpikker og en Lapværling. 

I et sidste desperat forsøg på at finde et bryn kørte jeg ned til Folkeparken i Hirtshals og efter et kvarters lusken rundt hørte jeg pludselig et bryn. Det lykkedes mig at finde fuglen fouragerende i egetræer og efter lidt tid kunne jeg konstatere, at der faktisk var to fugle tilstede. Såvidt jeg er orienteret er det blot andet fund for Hirtshals nogensinde, hvilket må siges at være et enigma  af nærmest overjordisk karakter.

Hvidbrynet Løvsanger, Folkeparken, Hirtshals, 30/9-2020.

Dernæst hastede jeg videre til Brønderslev, hvor jeg lavede feltarbejde i forrige uge. I en ådal nordøst for byen sad der saftsuseme endnu et bryn, som både lod sig høre og se. Dermed et sjældent indlandsfund. Dog fik jeg ingen fotos af fuglen, da jeg ikke havde kameraet med ud på traveturen i ådalen. Derudover bød området på en Grønspætte, en Enkeltbekkasin, 20 ditto Dobbelt og mindst 20 Lille Gråsisken i flok.

Pilekrattet, hvor der 30/9 sad et bryn.

Dagen efter, torsdag 1/10,  fandt jeg helt utroligt endnu en Hvidbrynet, som sad og kaldte ca. fem gange ved en sø i Nibstrup Plantage umiddelbart øst for Brønderslev. Det lykkedes mig aldrig at se fuglen og ej heller at optage dens stemme, men jeg fik taget et foto af lokaliteten :-)

Lokalitetsfoto fra Nibstrup Plantage, som ligger ca. 2,5 km fra krattet, hvor der sad et bryn dagen før.

Fredag morgen startede med en adult Sorthovedet Måge på en mark ved Gandrup. Fundet lunede i min interne Aalborg Kommune konkurrence, hvor RWR efterhånden er halet godt ind på min ellers solide føring, der blev grundlagt i foråret.

Dagen sluttede med det sidste feltarbejde i Brønderslev. En af søerne, der skulle besigtiges, lå i et parkanlæg i den nordøstlige Brønderslev. Her raster der ofte mange måger, og ganske overraskende stod der lige plaudselig en flot ung Kaspisk Måge.

Kaspisk Måge, 1K, Brønderslev, 2/10-2020. Et ret uventet fund midt inde i landet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar