onsdag den 10. februar 2021

Halvsbåndstrold igen igen og det løse

Torsdag sidste uge (4/2) var jeg et kort smut ude ved Nibe for at se i hvor høj grad frosten havde lukket fjorden og fået koncentreret svømmefuglene, især Troldænder.

Ved Sebbersund var der kun få Troldænder, men ud for Lundbæk i Nibe Bredning lå der i vågerne ret mange Troldænder spredt. På stor afstand (vel ca. 1,5 km) fik jeg øje på en grå flanke med hvid kile, men da fuglen svømmede rundt og fremviste en semi-top, nåede jeg ikke rigtig at blive rigtig glad. Men en fin hybrid Halsbånds- X Troldand var det dog. Fuglen fløj efter lidt tid hen i en våge tættere på mig. 

Dragtmæssigt lignede fuglen meget fuglen fra Halkær Sø i april 2020, og det er nok overvejende sandsynligt, at det er samme fugl.Umiddelbart tænker jeg, at det må være et spørgsmål om tid førend Vesthimmerland leverer en god, ren SU-aythya!

Lørdag (6/2) besøgte jeg igen Nibe, og nu var der markant mere is i bredningen, og alle Troldænderne (ca. 1500) var samlet i en lille våge i Nibe Bredning ved Sebbersund. Igen fandt jeg hybriden, som dog var overraskende sværere at pille ud blandt Troldænderne pga. det stærke sollys, som gjorde, at flankefarven på hybriden blot skilte en smule ud i forhold til Troldændernes.

Halsbåndstroldand x Troldand, 3K+ han, Nibe Bredning, 4+6/2-2021.

I det nedenstående følger lidt andre fotos fra den sidste måneds tid.


To Tornirisker sammen med Bjergirisker og Stilitser, Grønlandshavnen, 15/1-2021.   

 
Kort over fund af Sortstrubet Bynkefugl i DOF Nordjylland indrapporteret på DOFbasen. Som det fremgår af kortet udgør fundet ved Debelenge utroligt nok det første DOFbase-fund af arten i Store Vildmose nogensinde.

Munk i haven, Hasseris, 16/1-2021.

Knarand, Østerådalen, 31/1-2021. Samme dag hele fire Bjergpibere på lokaliteten.

Huldue, Stavn Enge, 4/2-2021. Samme sted desuden 30 Tyrkerduer men ingen Østlig Turtel :-(

Flot Stor Skallesluger, Nibe Havn, 6/2-2021. Nibe Bredning er et af landets bedste steder for arten.

Dobbeltbekkasin,Binderup Å ca. 1 km fra udløbet, 6/2-2021. Kulden presser bekkasinerne lige nu.

Isfugl, Østerå ved Østre Allé, Aalborg, 10/2-2021. Samme sted desuden en Dobbeltbekkasin, men targetarten Enkeltbekkasin glippede. Om eftermiddagen så ALM dog to Enkeltbekkasiner samme sted, hvilket er første fund af arten på lokaliteten.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar