torsdag den 25. februar 2021

Vintertid

I forbindelse med februars usædvaligt barske vintervejr har der været gode muligheder for at opleve store mængder af svømmefugle og måger i Limfjordens våger i Aalborg-området. Desuden har frostvejret koncentreret især bekkasiner, Vandrikser og Isfugle omkring de få tilbageværende isfrie steder. Således havde Asger Lykkegaard to Enkeltbekkasiner helt centralt i Aalborg i en lille tilløbskanal til Østerå ved Østre Allé. Det lykkedes hverken mig eller Søren Kristoffersen (SKr) at genfinde fuglene, men til gengæld bød lokaliteten på Isfugl, Vandrikse og Dobbeltbekkasin.

I håbet om at opstøve mine egne og gerne fotogene Enkeltbekkasiner tjekkede jeg fredag 12/2 Svanholmgrøften ved Mølholm Søerne i den vestlige udkant af Aalborg. Hele fire Enkeltbekkasiner sås, flere gående frit fremme i kortere tid, hvoraf kun en enkelt tillod nogenlunde fotos/video. Derudover et par Isfugle, en Vandrikse og tre Dobbeltbekkasiner samt en Rødben, som ganske usædvanligt fouragerede i grøften.

Enkeltbekkasin, Svanholmgrøften, Aalborg, 12/2-2021.

 

Endnu en Enkeltbekkasin lod sig forevige i det svindende lys. Svanholmgrøften, 12/2-2021.

Både undertegnede, SKr og KBC forsøgte sig i de følgende dage med at finde Enkeltbekkasiner derude igen, men kun de to andre havde held med foretagendet. Således lykkedes SKr med en meget fotogen fugl, som kunne nydes indefra bil, mens den fouragerede uanfægtet i grøften.

Enkeltbekkasin, Svanholmgrøften, Aalborg, 15/2-2021. Foto: Søren Kristoffersen.


Ved Svanholmgrøften sås desuden nok mindst fire forskellige Isfugle, som åbenlyst spredte stor gælde for en del af de mange mennesker, der gik tur i området i weekenden. Selv var jeg også på tur med familien i området, hvor alle familiemedlemmer fik set Isfugl fint. Men det er hårdt at være fugl i perioder, hvor der er ned til små tyve minusgrader, hvilket blandt andet en dødfunden Isfugl, som SKr fandt, vidnede om.

Isfugl, hun, Svanholmgrøften, 13/2-2021.

Død Isfugl, Svanholmgrøften, 15/2-2021. Foto: Søren Kristoffersen.

Store mængder af Sølvmåger (op til 1600 fugle) blev desuden set i Limfjorden inde ved Aalborg Centrum; så mange har jeg ikke set siden vinteren 2010/11. På trods af daglige kortvarige tjek på vej til og fra arbejde udeblev Skifermågen!

Limfjorden ud for udløbet af Østerå. Her fryser det aldrig helt til, og op til små 1000 måger kunne ses.

Udsigten fra min arbejdsplads ud over en dyfrossen Limfjorden og Østre Havn, Aalborg.

I Limfjorden ved Svanholmgrøftens udløb har jeg noteret masser af Pibeænder, Gråænder, Lysbugede Knortegæs, Sangsvaner, Canadagæs, Store Skalleslugere og Hvinænder dog uden noget mere sjældent kunne opdrivves. I den færgeskabte våge mellem Egholm Færgehavn og Vestre Fjordpark har der været masser af Hvinænder og Store Skalleslugere. Det lykkedes mig endvidere at finde to hanner af Lille Skallesluger hér, en art som ikke er årlig i Aalborg by.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar