torsdag den 29. april 2021

Hvidbryst i dybet

En lille aftentur til Ulvedybet/Haldager Vejle søndag (25/4) skulle vise sig at være en god idé. En af de første fugle, som jeg fik skopet på, var en lille bleg vader. Efter at have zoomet i bund på fuglen i det svindende lys, lignede det godt nok en lille, lys præstekrave uden sort brystbånd - altså en Hvidbrystet Præstekrave!

Jeg fik lavet noget dogmevideo samt ringet fuglen ud til min far og de lokale birdere Brian Kristensen (BKr) og Peter (Maura) Hedegaard Kristensen (PHK).

I det allersidste lys stødte først BKr og dernæst min far til, dog havde fuglen nu stillet sig langt ud og kunne nærmest kun erkendes som en lys klat.

BKr og min far på Gjølvej. 25/4-2021.

Dagen efter slog jeg på vej på arbejdsopgave ved Tranum forbi Gjølvej, hvor bl.a. PHK og Lars Grøn allerede havde lokaliseret den Hvidbrystede, som nu sås i bedre lys end dagen før og lidt bedre dokumentation kunne erhverves.


Det er faktisk første gang, at jeg selv finder en Hvidbrystet Præstekrave, som samtidig indtil søndag var det største hul på min ædelartsliste (jf. Netfugls ædelartsliste). Nu har Rødhovedet And afløst som største hul på listen skarpt forfulgt af Markpiber.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at ud af 74 personer, der ædelkrydset Hvidbrystet Præstekrave, har ca. 50 krydset den fra nuværende eller dengang kendte ynglelokaliteter såsom Margrethe Kog/ Vidåslusen/Emmerlev, Rømø, Fanø, Harboøre Tange, Skagen, Ølsemagle Revle eller Ishøj Strand.

Det aktuelle fund fra Ulvedybet udgør mindst det fjerde fund siden arten ophørte med at være regelmæssig (ynglefugl) på lokaliteten i starten af 1990'erne. Således:

- 30/5 2004: 1 han Gjølvej (PHK UDA)

- 19/5 2018: 1 hun engen vest for pumpehuset (BKr JHC)

- 28-29/4 2019: 2 hanner Perlen (BKr BHa)

Derudover har PHK muligvis endnu et fund fra dybet, men han kan ikke huske det med sikkerhed, og fundet er ikke noteret nogle steder.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar