fredag den 7. maj 2021

Damklire i Ulvedybet samt en gennemgang af artens forekomst i NJ

Tirsdag aften fandt lokale Brian Kristensen (BKr) en Damklire på Gjølvej. En del nåede at se fuglen, bl.a. Peter (Maura) Hedegaard Kristensen (PHK), min far (MoN), Lars Grøn, Morten Christensen x 2, Casper Sylvester Jensen (CSJ), Søren Knorr Søresen (SKS) aka Søren Reb og Thomas Garm Pedersen. Se desuden CSJ´s billeder og Thomas Garms billede af Damkliren. Selv fik jeg ikke set fuglen, men har dog set arten to gange tidligere i det nordjyske.

Fundet er det seneste af en række fund af sjældne vadere i Ulvedybet. Således er der inden for de seneste 5 år registreret én Hvidrygget Ryle, én Stribet Ryle, én Lille Gulben, Hvidbrystet Præstekrave (4 ex.) og Stylteløber (2 ex.). Dertil kommer endnu en Stribet Ryle og endnu en Lille Gulben hhv. fra de nærliggende lokaliteter Østerkær og Haldager Vejle, hvor der sidste år også er blev set Tredækker og 3 Stylteløbere.

Langnæbbet Sneppeklire eller Rødhalset Ryle eller en NFL next?

I det nedenstående kan Lars Grøns dokuskud og video ses.
   
Damklire-twitchere. Fra venstre mod højre: Min far, MCh-Pandrup, SKS, MCh-Bindslev og CSJ.

Det aktuelle fund udgør Ulvedybet andet og Nordjyllands 16. fund af Damklire. Derudover foreligger der et fund af arten fra 1995 fra nærliggende Haldager Vejle.

Bemærk, at fuglen, der hævdede revir i Vesløs Arup Vejle i 1986+1988+1989+1990 i SU-rapporterne er regnes som fire forskellige fund, hvilket jeg af åbenlyse grunde har valgt ikke at gøre. Damklire figurerede på SU-listen t.o.m. 2005.


Fund nr

Dato

Lokalitet

Note

Finder

1*

16/5 1984

Høndrup Sø, Hobro

2 ex.

Torben Nielsen

2*

17/5-22/6 1986

Vesløs Vejle

1 ad. han sodr., spillende.

Bjarne Bertel, Bent Jacobsen

2*

12/5-21/6 1988

Arup Vejle

1 ad. han sodr., spillende.

Jørgen Peter Kjeldsen

2*

6/5-17/6 1989

Arup Vejle

1 ad. han sodr., spillende.

Jørgen Peter Kjeldsen

2*

29/4-20/6 1990

Arup Vejle

1 ad. han sodr., spillende.

Jørgen Peter Kjeldsen

3*

27/5+7/6 1990

Bygholm Vejle

1 ad. han sodr., spillende.

Jørgen Peter Kjeldsen

4*

26/5 1990

Havnø, Hadsund

1 ad. sodr.

Calle Ljungbjerg

5*

14/5 1993

Ulvedybet

 

Hans Christophersen

6*

28/6 1995

Haldager Vejle, Aabybro

1 ad. sodr.

Palle A.F. Rasmussen

7*

28/4 1997

Ilbro Enge, Tårs

1 ad. sodr.

Lars H. Mortensen

8*

22/7 2001

Gerå Strand

1 ad. sodr., rst. derefter trk. S

Rune Sø Neergaard

9*

18/8 2001

Agerø, Mors

1 1K

Jens Kristian Kjærgård

10*

3/5 2002

Bygholm Vejle

1 ad. sodr.

Palle A.F. Rasmussen

11*

25/5-6/6 2003

Kogleaks/Bygholm Vejle

1 ad. sodr., spillende.

Henrik Haaning Nielsen

12*

21-23/6 2005

Arup Holm, Vejlerne

1 ad. sodr.

Henrik Bøhmer

13

8-20/5 2007

Vilsted Sø, Ranum

1 ad. sodr.

Peter Hedegaard Kristensen

14

4+6-7/5 2018

Kølsen-Skals Engsø, Viborg

 

Thomas Thelle

15

18-19/5 2019

Nørreådalen, Øby-Løvskal

1 ad. sodr.

Lars Mogensen

16

4/5 2021

Gjølvej, Ulvedybet

1 ad. sodr.

Brian Kristensen

*Godkendt af SU

Af nedenstående ses et kort over den geografiske fordeling  af Damklire i NJ. Med fem fund står Vejlerne forventeligt stærkt i billedet.
Arten er aldrig truffet i Skagen, men det sker vel en dag? 

Af nedenstående fremgår det, at Damklire altovervejende træffes i første halvår i NJ, især i maj måned hvor 9/16 nordjyske fund er gjort. Der foreligger blot et enkelt fund af én 1K-fugl, nemlig fra august 2001 Agerø. Netop 2001 var et godt år for arten på landsplan med flere jyske fund end normalt.


Hvis man kigger på fordelingen af de nordjyske fund fordelt på årtier, så er det tydeligt, at artens forekomst peakede i det første årti i det ny årtusinde. Samme udvikling er set i Katalonien, kan jeg huske, at jeg er blevet fortalt af spanske fuglekiggere.

Til slut lige et close-up foto af en Damklire i flot sommerdragt fra Israel ultimo marts 2014.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar