fredag den 7. oktober 2022

Diverse april-juni 2022

Bedre sent end aldrig er vist overskriften for denne blogpost. I det nedenstående følger lidt fotos og video af de mest spændende fugle, som jeg har set i april-juni i indeværende år.
Rødtoppet Fuglekonge, han syngende, Bisnapkrat, Hals, 20/4-2022. Set i forbindelse med, at jeg afleverede min ældste søn, Emil, på hyttetur. Første gang jeg har arten på lokaliteten, som ligner et klassisk ynglested. På trods heraf kunne fuglen ikke genfindes ved senere lejligheder.

 

 

Hvidnæbbet Lom, ad. sodr. trk. NØ, Hirtshals Fyr, 1/5-2022. Kom efter blot et kvarters penges obs. Den første adamsii jeg ser i mange år.
 

Pomeransfugle, Ulvedybet, 7/5-2022. Fundet af HHN få dage forinden på det klassiske sted nord for pumpehuset.

Det meste af maj druknede i koldt, klart vestenvindsvejr og få spændende fugle til følge. Lørdag 14/5 tog jeg bestik af situationen og tog i Lille Vildmose sammen med KBC i håb om, at nogle rovbasser landede på østysten i den stærke vestenvind. Det skulle vise sig at være et godt sats, idet en Lille Skrigeørn lige pludselig hang i området nord for Hegnsvej, hvor den langsomt trak mod nordvest op mod vinden. Ny og længe ventet ædelart for undertegnede. Derudover sås lidt vadere, to Hvide Storke, årets første Hvepsevåger, lidt Lærkefalke og et par Røde Glenter.

Hvide Storke, Birkesø, Lille Vildmose, 14/5-2022.


Dagen efter om søndagen, tog jeg til Frederikshavn, hvor et par timers morgenobs på havnen gav hele 3 nordtrækkende Islommer og dertil endnu en storlom, som jo nok også var en Islom, men sås for dårligt.


 

Den 18/5 var der endelig østenvind og varme, hvorfor jeg tog en velfortjent fridag og blev samlet op af Erik Dylmer klokken lort, hvorefter vi satte kursen mod Skagen. Dagen skuffede ikke med bl.a. Sort Stork, Pomeransfugl, Islommer, 3 Aftenfalke, 5 Piroler, 15 Biædere, 2 Hedehøge og ca. 2000 Gule Vipper.

Pirol, Grenen, Skagen, 18/5-2022. Én af dagens 10 Piroler, hvoraf Erik og jeg så de 5.
Hedehøg, Buttervej, Skagen, 18/5-2022.

Et par besøg i Lille Vildmose gav bl.a. min blot anden selvfundne Hvidbrystede Præstekrave nogensinde på en meget uventet lokalitet.

Sort Glente, Lille Vildmose, 20/5-2022. Én af to fugle i mosen denne dag.


Hamerkop, Aalborg, 25/5-2022. Arten var undsluppet fra Aalborg ZOO og var blevet fundet af John Brask.

Nilgæs, Hvornum, 31/5-2022.

Første weekend i juni Skagen 5-6/6 2022 bød på mange gode fugle, dog ingen af de helt sjældne selv om vejret og tidspunktet tilsagde det.

 
Sort Stork, 3K+, Grenen, Skagen, 5/6-2022.

 

Sortstrubet Lom, 3K+ sodr., Grenen, Skagen, 6/6-2022.


Vandstær, 1K, Buttervej, Skagen, 6/6-2022. Stod i vejkanten og så meget forvirret ud. Forsvandt uset, da jeg steg ud af bilen. Hvor mon fuglen er klækket?

Slutningen af juni bød på nogle arbejdsture i og omkring Vejlerne, hvilket medførte en sjælden og kærkommen mulighed for at kigge længere væk end en halv times kørsel fra Aalborg.

Lille Gulben, Arup Vejle, 20/6-2022. Fundet af HHN primo juni. Den fjerde Lille Gulben, jeg ser siden 2019. Samme dag sås to Rovterner på Bygholm Vejle.


 

Endelig opholdte der sig i slutningen af juni nogle meget store koncentrationer af melanittaer ved Hou på Vendsyssels østkyst. Den 23/6 talte jeg ikke mindre end 2600 Fløjlsænder set fra én position lige syd for Hou samt 3100 set fra én position ca. 4 km længere mod syd, hvoraf en del dog kom flyvende til fra nord og kunne være gengangere. Sikkert var det, at der var mange og tallet er et af des største antal af arten i sommermånederne i Danmark, hvis ikke det største antal nogensinde. På trods af en ihærdig indsats lykkedes det hverken at finde Sibirisk eller Amerikansk Fløjlsand eller Brilleand i flokken :-(

 

Natravn, Hals Mose, 26/6-2022. Første obs af arten på lokaliteten. Der er dog nok flere par i området.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar