mandag den 24. april 2023

Sneppeklire!

Sidste weekend var jeg til SU-møde i Blåvand. På vejen hjem slog jeg et smut forbi Nymindegab for at se den langtidsstationære Halsbåndstroldand. Derefter stod den på lidt mere birding op langs kysten - jeg konfererede med både Ole Amstrup og Sebastian Klein om, hvor der var bedst. Jeg fik et råd om prøve Harboøre Tange, men efterhånden gik det op for mig, at det kunne jeg ikke nå, hvorfor jeg kørte direkte op til Okkerbassinerne i nordenden af Vest Stadil Fjord.

Straks jeg ankom, stod det klart, at der var mange svømmeænder, som jeg brugte en lille times tid på at tjekke. Kort tid inden min planlagte afgang fra lokaliteten fik jeg øje på en vader, som stod nær nogle Dobbeltbekkasiner i modlys bag noget lysesiv på en lille holm.

I den tro, at jeg så på endnu en bekkasin, undrede jeg mig over, at jeg ikke kunne se andre striber end øjenbrynsstriben på fuglen. Jeg skiftede position, så fuglen stod fri af vegetationen, og kunne nu konstatere, at det vitterligt var en sneppeklire, som jeg stod og kiggede på.

Derefter gik det slag i slag med at få dokumenteret fuglen, få artsbestemt den til Langnæbbet samt ikke mindst ringe rundt og prale. Fuglen sås til i hvert fald ved 19-20-tiden og blev set af ca. 15 personer bl.a. Erik Enevoldsen, Ulf Eschou Møller, Stig Kjærgård Rasmussen, Philip Elbek, Mads Bjake Salling og Joakim Matthiesen samt senere desuden Ole Amstrup.

Bestemmelsen til Langnæbbet Sneppeklire blev væsentligst baseret på følgende:

  • Flanketegningen, som mindede om Stor Kobbersneppe med lange, sorte tværbånd og hvide bræmmer på kobberfarvet baggrund. Kortnæbbet har mere plettede flanker ala Tredækker.
  • Farvet underside ned til bag benene.
  • Tegningen i under undervingen med utegnede små dækfjer og generelt mindre kaftige tegninger især i axillarerne - se her: https://subalpinebirding.com/blog/strongunderwing-pattern-in-dowitchersstrong
  • Overgumpen med bredere sorte end hvide tegninger.
  • Mængden af lyse bræmmer på skapularerne.

Kaldet blev ikke hørt af mig og såvidt vides ej heller af andre. Fundet er det 20. for Danmark og en tangering af det tidligste forårsfund.

Hold da kæft hvor er jeg sej!

Fra venstre mod højre: Erik Enevoldsen, Ulf Eschou Møller, Mads Bjake Salling, Stig Kjærgård Rasmussen, Joakim Matthiesen og Philip Elbek (mestendels skjult).
På vej fra Blåvand til Vest Stadil Fjord smuttede jeg forbi og så den flotte Halsbåndstroldandrik. Kun tredje gang jeg ser denne art - på datoen præcist 23 år efter den første nær Silkeborg.

Halsbåndstroldand, han, Nymindestrømmen, 16/4-2023.

Både lørdag og søndag morgen var jeg ude og birde om morgenen i Blåvand. Det gav følgende lidt sjovere fugle: Sorthalset Lappedykker på havet ved Hvidbjerg Strand, tre Kaspiske Måger, to Sortryggede Hvide Vipstjerter, lidt Ringdrosler og en Grønspætte.

Sortrygget Hvid Vipstert, hun?, Hvidbjerg Camping, 16/4-2023.

På vej ned til Blåvand gjorde jeg stop ved Skjern Enge, hvor der bl.a. lå en sjælden hybridand i form af en han Krik- X Pibeand. Der er måske kun 5-10 fund af hybridkomboen i DK, jeg kan så prale med at dette er min tredje!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar