torsdag den 7. november 2019

Fede næb!

Efter at have set en masse trækkende fugle ved Nordmandshage og to rastende fugle i Aalborg sidste uge er min lyst efter Krognæb ved at være stillet. Jeg manglede dog stadig at se nogle rastende flotte røde hanner. Derfor kørte jeg efter at have afleveret mine poder i hhv. skole og børnhave onsdag morgen (6/11) til Frederikshavn, idet det undrede mig, at der slet ikke var meldt nogen Krognæb herfra i år. Byen burde qua dens placering, størrelse og mængde af rønnebær-træer oplagt være landets næstbedste by (efter Skagen) til Krognæb. Tidligere er der da også set op til 3-5000 Silkehaler på én dag i byen.

Taktikken var klar og let at lægge, simpelthen at køre Frederikshavn tynd for at lede efter steder med større ansamlinger af rønnebær-træer, især alléer med seljerøn. Under den rundtur tjekkede jeg således også Rimmens Allé, hvor der i december 2004 sås en flok (se foto af en af disse fugle i sidefoden nederst på bloggen). Efter blot lidt over en times aktion var der gevinst, idet en flok på hele 22 Krognæb holdt til ved Søfartsskolen på Kragholmen ved Frydenstrand (se kort nederst i dette indlæg).

I tidsrummet kl. 10.00-12.05 kunne flokken rånydes på klods hold, mens de fouragerende i rønne- og til dels tjørnetræe, sad stille og stenede i træerne samt sad og drak af en vandpyt på vejen. I mellemtiden kom min far til og så fuglene, mens ellers dukkede ingen op før senere på dagen. Idet flokken performede så godt, fik jeg slet ikke tid til at tjekke havnen eller Elling Ås udløb for Danmarks første sikre Østlige Gule Vip eller sjældne stenpikkere...

Hvor mange Krognæb, der er blevet overset i Frederikshavn under årets invasion, kan man kun gisne om, men mon ikke det drejer sig om flere hundrede fugle? Desuden kan det undre, at der slet ikke er set fugle i  Sæby, Elling, Strandby, Jerup eller Ålbæk, som alle burde kunne huse flokke af Krognæb. 
Men folk vil vel hellere køre til Skagen og være sikre på at se Krognæb, end at prøve selv at finde nye flokke?

I det nedenstående følger en række fotos af flokken. I øvrigt kunne lokale Svend Erik Frandsen oplyse, at en hunfarvet fugl i dag 7/11 var død ved at flyve ind i vinduerne ved Søfartsskolen :-(
21 ud af flokkens 22 fugle, heraf minimum 10 2K+ hanner.

 


Kort, der viser, hvor Krognæb-flokken holdt til.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar