torsdag den 1. oktober 2015

PGW på Mandø

Sidste weekend blev tilbragt på Mandø, hvor Club300 afholdte sit årlige PGW-septembertræf. Sammen med SKS og SSC ankom vi til Mandø ca. kl. 17.00, dog nåede vi lige at holde børnefødselsdag, idet Vester Vedsted Digekrat gav en meget ventet ny art for SKS i form af Fyrremejse.
Velankommet fik vi os indlogeret, og gik derefter en tur ud for luske lidt i byen. Det gav intet synderligt og en enkelt Gul Vip og en Grå Flue var bedste fugle.
Fællesspisning fredag aften (25/9) på Klitcentret. Bl.a. Hans Henrik Bay, THH, SKI og SSC.

Klokken 19.00 stod den på fælles flæskesteg på Mandø Klitcenter og derefter hyggeligt samvær i fællesrummet på "Bed and Breakfast" Bl.a. afholdte undertegnede et par gættequizzer, som var tæt på at få flere af deltagerne til at bryde grædende sammen, hvilket også var det overordnede formål med aktivteten.
Info ved Søren Harding fredag aften (25/9) på Klitcentret. Herudover bl.a. AEC, MWK og Skat.

Lørdag morgen var superflot, desværre blev det for undertegnede mest til Dværgværling-twitch samt fælles morgenmad. Dværgværling blev først set overflyvende i byen af SKI og derefter fundet rastende på forlandet af intetanende AOWN og HVF. Fuglen var Mandøs og undertegnedes femte Dværgværling - jeg har som eneste person set samtlige fem fugle på øen.
Flot morgen, Mandø NV-del, 26/9-2015.


Dværgværling, Mandøs vestlige forland, 26/9-2015.


Dværgværling-twitchere.


Fælles morgenmad i byen, 26/9-2015.

Efter morgenmad stod den på lusk på nordøen, hvilket gav en Duehale og to Bryn, som dog ikke blev set godt nok til fotodok.
Duehale, "Stribet Sanger-krattet", Mandø, 26/9-2015. Fundet af SKI.


MCh og min far (MoN) kigger efter bryn på nordøen i afslappet tilstand, 26/9-2015.


RDN og John Frikke overflyver øen i forbindelse med DCE-tællinger, 26/9-2015.

Tilbage i sommerhuset blev en dejlig frokost bestående af brunchpølser/røræg (og fremtryllet af Lars Ytte) afbrudt af Mandøs af en rastende ung Steppehøg på den nordlige del af Mandø. Fuglen sås fint og sås til sidst trække mod syd ud over havet mod Fanø. På sydøen fik vi set en sjælden, men stationær Isfugl, en Broget Fluesnappet, lidt Gule Vipstjerter, en putativ yarelliii samt en hybrid Rust- x Gravand, der også var set af RoC et par dage tidligere.
Steppehøg, 1K hun, Mandø, 26/9-2015.JaE spotter hybridand, 26/9-2015.

Inden sociale aktiviteter om aftenen blev det til lidt hygge i sommerhuset, hvor der blev skænket cognac, fortalt røverhistorier og set Premier League.
Aftenhygge i sommerhuset, 26/9-2015. Fra venstre mod højre: SSC, Lars Ytte, MCh, SKS og RoC. På det øverste billede vælger RoC helt umotiveret at rejse sig og fyre en brandskid af!

Søndag morgen stod den på lusk ved Vireokrattet. To-tre trækkende Skovpibere, en Løvs, et par Rørsangere samt Høvesanger (nok smidt-væk-Høges) var det bedste.
Solnedgang set fra Mandø by, 26/9-2015.


Trækobs søndag morgen (27/9) ved Vireokrattet. Lars Ytte er eneste mand ud af ni birdere med løftet håndkikkert!


RoC ved Vireokrattet, 27/9-2015. Fint camoufleret i naturlige farver!


Løvsanger, Vireokrattet, Mandø, 27/9-2015.


Formodet Rørsanger, Vireokrattet, Mandø, 27/9-2015.

Kl. 10 var der fælles morgenmad i byen, og herefter lukkede vi ned for sommerhuset. Sammen med de to skagboer, JoK og RoC, forlod jeg Mandø allerede kl 11.30 for at nå det inden højvande. Allerede kl. ca. 14.15 blev jeg sat af på adressen i Aalborg.
Havørn, adult, sydlige Midtjylland, 27/9-2015. Fotograferet fra kørende bil gennem forruden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar