fredag den 20. august 2021

Havfugle ved Gardur Lighthouse, juli 2016

I juli 2016 - for fem år siden - var jeg sammen med min familie ti dage på Island i anledning af min fætters bryllup. To af dagene var min far og jeg på morgenobs ved Gardur Lighthouse nær Keflavik Lufthavn. Her så vi masser af alkefugle, Suler, Havterner og Mallemukker samt især førstedagen mange Almindelige Skråper (ca. 500-1000) og Lille Stormsvaler (ca. 100-120) på et par timers obs. Læg dertil enkelte Polarlomvier, Islommer, Odinshøns, Tejster, Gråmåger, Pukkel- og Vågehval samt udsigt over mod Snefjällness.


I det nedenstående følger nogle videoer fra dagene.

15/7-2016:


16/7-2016:

asasasasa

søndag den 4. juli 2021

Lille Gulben på udebane

I sidste uge tilbragte jeg tre dage (tirsdag til torsdag) i det sydvestjyske, da jeg skulle lave feltarbejde lige uden for Esbjerg.

Tirsdag aften blev Sneum tjekket sammen med mine tidligere bofælle fra tiden i Aarhus, Klaus Fries. Hér blev det bedste 11 Sorthovedede Måger og 77 Skestorke, men stort set ingen vadere.

Dagen efter gav feltarbejdet en fouragerende adult Sorthovedet Måge set med det blotte øje på marker nord for Esbjerg Lufthavn, hvor der også var tre syngende Vagtler og ungevarslende Blåhalse.

Onsdag aften tjekkede jeg Kongeåslusen, hvor der var lidt flere vadere og et par Havørne, men ingen hits.

Torsdag morgen havde jeg tid til lidt fuglekig, inden jeg skulle afslutte mit feltarbejde. Derfor gik turen til Kongeåslusen og Kammerslusen, hvor jeg kunne erfare, at både tidevand og varmeflimmer var imod mig.

Eneste sted, hvor der stod lidt vadere på tjekbar afstand var ved Indvindingen på forlandet lige syd for Kammerslusen. Her stod der lidt Rødben og nogle få Sortklirer og endnu færre Almindelige Ryler på ca. 300 meters afstand. Imellem Rødbenene var der pludselig en klire med klart gule ben, og efter lidt yderligere granskning blev jeg enig med mig selv om, at det var en Lille Gulben, idet den havde lange gule ben (længere end Rødbens ditto), grålig overside med enkelte sorte pletter, mindre krop end Rødben (med længere bagparti) og et generelt ranglet jizz.

Efter sammenlagt 20 minutters obs, hvor fuglen nok kun var fremme 5-10 miutter, kom der en flyvemaskine og fik en del af fuglene på vingerne, dog så jeg ikke gulbenet flyve væk, men det har den med sikkerhed gjort, da fuglen trods grundigt tjek ikke kunne genfindes mellem de tilbageværende Rødben.


Fundet udgør, såfremt det godkendes, landets ca. 15'ende fund, hvoraf jeg i så fald vil have stået for de to, samt det andet fund fra det tidligere Ribe Amt.

fredag den 7. maj 2021

Damklire i Ulvedybet samt en gennemgang af artens forekomst i NJ

http://Tirsdag aften fandt lokale Brian Kristensen (BKr) en Damklire på Gjølvej. En del nåede at se fuglen, bl.a. Peter (Maura) Hedegaard Kristensen (PHK), min far (MoN), Lars Grøn, Morten Christensen x 2, Casper Sylvester Jensen (CSJ), Søren Knorr Søresen (SKS) aka Søren Reb og Thomas Garm Pedersen. Se desuden CSJ´s billeder og Thomas Garms billede af Damkliren. Selv fik jeg ikke set fuglen, men har dog set arten to gange tidligere i det nordjyske.

Fundet er det seneste af en række fund af sjældne vadere i Ulvedybet. Således er der inden for de seneste 5 år registreret én Hvidrygget Ryle, én Stribet Ryle, én Lille Gulben, Hvidbrystet Præstekrave (4 ex.) og Stylteløber (2 ex.). Dertil kommer endnu en Stribet Ryle og endnu en Lille Gulben hhv. fra de nærliggende lokaliteter Østerkær og Haldager Vejle, hvor der sidste år også er blev set Tredækker og 3 Stylteløbere.

Langnæbbet Sneppeklire eller Rødhalset Ryle eller en NFL next?

I det nedenstående kan Lars Grøns dokuskud og video ses.
   
Damklire-twitchere. Fra venstre mod højre: Min far, MCh-Pandrup, SKS, MCh-Bindslev og CSJ.

Det aktuelle fund udgør Ulvedybet andet og Nordjyllands 16. fund af Damklire. Derudover foreligger der et fund af arten fra 1995 fra nærliggende Haldager Vejle.

Bemærk, at fuglen, der hævdede revir i Vesløs Arup Vejle i 1986+1988+1989+1990 i SU-rapporterne er regnes som fire forskellige fund, hvilket jeg af åbenlyse grunde har valgt ikke at gøre. Damklire figurerede på SU-listen t.o.m. 2005.


Fund nr

Dato

Lokalitet

Note

Finder

1*

16/5 1984

Høndrup Sø, Hobro

2 ex.

Torben Nielsen

2*

17/5-22/6 1986

Vesløs Vejle

1 ad. han sodr., spillende.

Bjarne Bertel, Bent Jacobsen

2*

12/5-21/6 1988

Arup Vejle

1 ad. han sodr., spillende.

Jørgen Peter Kjeldsen

2*

6/5-17/6 1989

Arup Vejle

1 ad. han sodr., spillende.

Jørgen Peter Kjeldsen

2*

29/4-20/6 1990

Arup Vejle

1 ad. han sodr., spillende.

Jørgen Peter Kjeldsen

3*

27/5+7/6 1990

Bygholm Vejle

1 ad. han sodr., spillende.

Jørgen Peter Kjeldsen

4*

26/5 1990

Havnø, Hadsund

1 ad. sodr.

Calle Ljungbjerg

5*

14/5 1993

Ulvedybet

 

Hans Christophersen

6*

28/6 1995

Haldager Vejle, Aabybro

1 ad. sodr.

Palle A.F. Rasmussen

7*

28/4 1997

Ilbro Enge, Tårs

1 ad. sodr.

Lars H. Mortensen

8*

22/7 2001

Gerå Strand

1 ad. sodr., rst. derefter trk. S

Rune Sø Neergaard

9*

18/8 2001

Agerø, Mors

1 1K

Jens Kristian Kjærgård

10*

3/5 2002

Bygholm Vejle

1 ad. sodr.

Palle A.F. Rasmussen

11*

25/5-6/6 2003

Kogleaks/Bygholm Vejle

1 ad. sodr., spillende.

Henrik Haaning Nielsen

12*

21-23/6 2005

Arup Holm, Vejlerne

1 ad. sodr.

Henrik Bøhmer

13

8-20/5 2007

Vilsted Sø, Ranum

1 ad. sodr.

Peter Hedegaard Kristensen

14

4+6-7/5 2018

Kølsen-Skals Engsø, Viborg

 

Thomas Thelle

15

18-19/5 2019

Nørreådalen, Øby-Løvskal

1 ad. sodr.

Lars Mogensen

16

4/5 2021

Gjølvej, Ulvedybet

1 ad. sodr.

Brian Kristensen

*Godkendt af SU

Af nedenstående ses et kort over den geografiske fordeling  af Damklire i NJ. Med fem fund står Vejlerne forventeligt stærkt i billedet.
Arten er aldrig truffet i Skagen, men det sker vel en dag? 

Af nedenstående fremgår det, at Damklire altovervejende træffes i første halvår i NJ, især i maj måned hvor 9/16 nordjyske fund er gjort. Der foreligger blot et enkelt fund af én 1K-fugl, nemlig fra august 2001 Agerø. Netop 2001 var et godt år for arten på landsplan med flere jyske fund end normalt.


Hvis man kigger på fordelingen af de nordjyske fund fordelt på årtier, så er det tydeligt, at artens forekomst peakede i det første årti i det ny årtusinde. Samme udvikling er set i Katalonien, kan jeg huske, at jeg er blevet fortalt af spanske fuglekiggere.

Til slut lige et close-up foto af en Damklire i flot sommerdragt fra Israel ultimo marts 2014.

torsdag den 29. april 2021

Hvidbryst i dybet

En lille aftentur til Ulvedybet/Haldager Vejle søndag (25/4) skulle vise sig at være en god idé. En af de første fugle, som jeg fik skopet på, var en lille bleg vader. Efter at have zoomet i bund på fuglen i det svindende lys, lignede det godt nok en lille, lys præstekrave uden sort brystbånd - altså en Hvidbrystet Præstekrave!

Jeg fik lavet noget dogmevideo samt ringet fuglen ud til min far og de lokale birdere Brian Kristensen (BKr) og Peter (Maura) Hedegaard Kristensen (PHK).

I det allersidste lys stødte først BKr og dernæst min far til, dog havde fuglen nu stillet sig langt ud og kunne nærmest kun erkendes som en lys klat.

BKr og min far på Gjølvej. 25/4-2021.

Dagen efter slog jeg på vej på arbejdsopgave ved Tranum forbi Gjølvej, hvor bl.a. PHK og Lars Grøn allerede havde lokaliseret den Hvidbrystede, som nu sås i bedre lys end dagen før og lidt bedre dokumentation kunne erhverves.


Det er faktisk første gang, at jeg selv finder en Hvidbrystet Præstekrave, som samtidig indtil søndag var det største hul på min ædelartsliste (jf. Netfugls ædelartsliste). Nu har Rødhovedet And afløst som største hul på listen skarpt forfulgt af Markpiber.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at ud af 74 personer, der ædelkrydset Hvidbrystet Præstekrave, har ca. 50 krydset den fra nuværende eller dengang kendte ynglelokaliteter såsom Margrethe Kog/ Vidåslusen/Emmerlev, Rømø, Fanø, Harboøre Tange, Skagen, Ølsemagle Revle eller Ishøj Strand.

Det aktuelle fund fra Ulvedybet udgør mindst det fjerde fund siden arten ophørte med at være regelmæssig (ynglefugl) på lokaliteten i starten af 1990'erne. Således:

- 30/5 2004: 1 han Gjølvej (PHK UDA)

- 19/5 2018: 1 hun engen vest for pumpehuset (BKr JHC)

- 28-29/4 2019: 2 hanner Perlen (BKr BHa)

Derudover har PHK muligvis endnu et fund fra dybet, men han kan ikke huske det med sikkerhed, og fundet er ikke noteret nogle steder.

tirsdag den 27. april 2021

Så stod der lige en Kohejre

 Det er hårdt arbejde at finde hits. Det er i hvert fald min opfattelse, og jeg kan umiddelbart ikke komme i tanke om nogle hits, som jeg har fundet bare sådan helt tilfældigt.

Men det ændrede sig i torsdags, hvor jeg på vej på arbejdsopgave i Sydthy i sidste øjeblik valgte at køre fra hovedvejen for at prøve at se Prærietranen ved Vust Holme i Vejlerne. Da jeg kom til enden af Alvejen (vejen der kører op forbi Kraptårnet, red.), stod der en mindre hvid fugl alene sammen med tre heste på en græsmark.

Jeg nåede at tænke, at fuglen da godt nok gjorde sit ypperste for at imitere Kohejre, men at jeg nu ikke ville lade mig snyde. Men da jeg fik løftet kikkerten, var den sgu god nok. En fuldgod Kohejre bare lige sådan dér foran mig på marken. Jeg tror, at det er få fuglekiggere, som aldrig har tænkt tanken, hvorfor der ikke lige kunne stå en Kohejre, når man kom kørende.

Jeg fik ringet fuglen ud til HHN, som sendte den ud på birdalarm. Blot otte minutter efter opdagelsen af fuglen, lettede den pga. en forbikørende kæmpe-traktor og forsvandt for mig flyvende mod sydøst. Dog sås fuglen to yderligere gange i løbet af dagen i samme område, bl.a. af HHN om aftenen, hvor den til sidst fløj mod vest mod Bygholm Vejle.

Det var i øvrigt blot anden gang, jeg ser Kohejre i Danmark. Den første var fra november 1995, hvor jeg var i 9. klasses-praktik på Vejlernes Feltstation, og så Kohejre ved Ove Sø og Bonapartemåge i Hirtshals samme dag sammen med HHN, Dennis Nielsen, Esben Colding Broe og Olvar Læssøe.

Om fundet godkendes, hvilket der må være en fair chance for, vil det udgøre det 26. danske og fjerde nordjyske fund.

 

Kohejre, Torup Holme, Vejlerne, 15/4-2021.
 
Der er i det hele taget mange fugle i Vejlerne for tiden, især i de Vestlige Vejler, hvor der er masser af svømmeænder, bramgæs og Brushøns.
Tirsdag 13/4 tilbragte jeg hele dagen i Vejlernem, hvor jeg skulle optælle ægklumper af spidssnudet frø. Således så jeg 13/4 over 1000 Brushøns i Vejlerne totalt, flest 570 Lønnerup Fjord og 380 Torup Fjordholme. Desuden f.eks. én Nordisk og seks Sorthalsede Lappedykkere i Østerild Fjord, to Bjergpibere i Arup Vejle ved Østerild-tårnet, 46 Skestorke Arup Holm og masser af Sølvhejrer. Til gengæld lykkedes det ikke at se hverken Prærietranen eller den Amerikanske Krikand, som var væk hver gang jeg passerede østsøen.
 
Masser af brushøns, Lønnerup Fjord, 13/4-2021.

Én af to Bjergpibere i sommerdragt, Arup Vejle, 13/4-2021.

søndag den 7. marts 2021

Pak Weep Beach, Khao Lak, februar 2020

For cirka et års penge siden, før verden gik af lave, returnerede jeg sammen med min familie og min far fra et ferieophold i Thailand. Vi boede 14 dage på Hotel TUI Blue Mai Khao Lak, som var et rigtig børnevenligt hotel. Hotellet ligger ved Pak Weep Beach nord for Khao Lak by. Inde på hotelgrunden løb en lille å med mangrove, og langs åen var der ret godt med fugle, bl.a. min første Tajgafluesnapper i Thailand.

Derudover rastede der ved højvande ret mange vadefugle på nogle klipper ved stranden, herunder to Sibiriske Gråklirer, som er en fåtallig vintergæst i Thailand. Således nye Thailands-art for mig og ny lifer for min far.

Desuden sås nogle dage ret mange Orientsejlere over hotellet, men også enkelte Grey-rumped Treeswifts samt en enkelt Silver-rumped Spinetail, som må have forvildet sig ned til området fra den nærliggende regnskov. Blot anden gang, at jeg ser denne art i Thailand.

Lidt syd for hotellet var der et område med smådamme, og flere vandløb, hvor jeg bl.a. så flere Tyknæbbede Sangere og en enkelt Black-browed Reed Warbler.

Sibirisk Gråklire mv.
Common Iora

Asian Openbill
Oriental Magpie-robin, han

Blådrossel, han ssp. pandoo?

Brun Fluesnapper

Tajgafluesnapper

Slaty-breasted Rail

Grey-rumped Treeswift

Malaysian Pied Fantail

Orientsejlere
Blue-tailed Bee-eaters

Rufescent Prinia. En art, hvor det virkelig hjælper at kunne stemmen.
Scaly-breasted Munia
Lineated Barbet
Yellow-vented Bulbul

Hver aften var der underholdning for børnene - her klovnene Bobo og Frida.Stranden ved hotellet. Bagved ses klipperne, hvor vadefuglene havde højvandsrast.

Min far ved morgenmadsbuffeten. Ostemad med løg og syltetøj :-)

Christian og Emil spiser chips foran vores hytte.