fredag den 7. oktober 2022

Diverse april-juni 2022

Bedre sent end aldrig er vist overskriften for denne blogpost. I det nedenstående følger lidt fotos og video af de mest spændende fugle, som jeg har set i april-juni i indeværende år.
Rødtoppet Fuglekonge, han syngende, Bisnapkrat, Hals, 20/4-2022. Set i forbindelse med, at jeg afleverede min ældste søn, Emil, på hyttetur. Første gang jeg har arten på lokaliteten, som ligner et klassisk ynglested. På trods heraf kunne fuglen ikke genfindes ved senere lejligheder.

 

 

Hvidnæbbet Lom, ad. sodr. trk. NØ, Hirtshals Fyr, 1/5-2022. Kom efter blot et kvarters penges obs. Den første adamsii jeg ser i mange år.
 

Pomeransfugle, Ulvedybet, 7/5-2022. Fundet af HHN få dage forinden på det klassiske sted nord for pumpehuset.

Det meste af maj druknede i koldt, klart vestenvindsvejr og få spændende fugle til følge. Lørdag 14/5 tog jeg bestik af situationen og tog i Lille Vildmose sammen med KBC i håb om, at nogle rovbasser landede på østysten i den stærke vestenvind. Det skulle vise sig at være et godt sats, idet en Lille Skrigeørn lige pludselig hang i området nord for Hegnsvej, hvor den langsomt trak mod nordvest op mod vinden. Ny og længe ventet ædelart for undertegnede. Derudover sås lidt vadere, to Hvide Storke, årets første Hvepsevåger, lidt Lærkefalke og et par Røde Glenter.

Hvide Storke, Birkesø, Lille Vildmose, 14/5-2022.


Dagen efter om søndagen, tog jeg til Frederikshavn, hvor et par timers morgenobs på havnen gav hele 3 nordtrækkende Islommer og dertil endnu en storlom, som jo nok også var en Islom, men sås for dårligt.


 

Den 18/5 var der endelig østenvind og varme, hvorfor jeg tog en velfortjent fridag og blev samlet op af Erik Dylmer klokken lort, hvorefter vi satte kursen mod Skagen. Dagen skuffede ikke med bl.a. Sort Stork, Pomeransfugl, Islommer, 3 Aftenfalke, 5 Piroler, 15 Biædere, 2 Hedehøge og ca. 2000 Gule Vipper.

Pirol, Grenen, Skagen, 18/5-2022. Én af dagens 10 Piroler, hvoraf Erik og jeg så de 5.
Hedehøg, Buttervej, Skagen, 18/5-2022.

Et par besøg i Lille Vildmose gav bl.a. min blot anden selvfundne Hvidbrystede Præstekrave nogensinde på en meget uventet lokalitet.

Sort Glente, Lille Vildmose, 20/5-2022. Én af to fugle i mosen denne dag.


Hamerkop, Aalborg, 25/5-2022. Arten var undsluppet fra Aalborg ZOO og var blevet fundet af John Brask.

Nilgæs, Hvornum, 31/5-2022.

Første weekend i juni Skagen 5-6/6 2022 bød på mange gode fugle, dog ingen af de helt sjældne selv om vejret og tidspunktet tilsagde det.

 
Sort Stork, 3K+, Grenen, Skagen, 5/6-2022.

 

Sortstrubet Lom, 3K+ sodr., Grenen, Skagen, 6/6-2022.


Vandstær, 1K, Buttervej, Skagen, 6/6-2022. Stod i vejkanten og så meget forvirret ud. Forsvandt uset, da jeg steg ud af bilen. Hvor mon fuglen er klækket?

Slutningen af juni bød på nogle arbejdsture i og omkring Vejlerne, hvilket medførte en sjælden og kærkommen mulighed for at kigge længere væk end en halv times kørsel fra Aalborg.

Lille Gulben, Arup Vejle, 20/6-2022. Fundet af HHN primo juni. Den fjerde Lille Gulben, jeg ser siden 2019. Samme dag sås to Rovterner på Bygholm Vejle.


 

Endelig opholdte der sig i slutningen af juni nogle meget store koncentrationer af melanittaer ved Hou på Vendsyssels østkyst. Den 23/6 talte jeg ikke mindre end 2600 Fløjlsænder set fra én position lige syd for Hou samt 3100 set fra én position ca. 4 km længere mod syd, hvoraf en del dog kom flyvende til fra nord og kunne være gengangere. Sikkert var det, at der var mange og tallet er et af des største antal af arten i sommermånederne i Danmark, hvis ikke det største antal nogensinde. På trods af en ihærdig indsats lykkedes det hverken at finde Sibirisk eller Amerikansk Fløjlsand eller Brilleand i flokken :-(

 

Natravn, Hals Mose, 26/6-2022. Første obs af arten på lokaliteten. Der er dog nok flere par i området.

onsdag den 28. september 2022

Blåstjert for helvede

I søndags røvede jeg endnu engang plykken i Hanstholm. Kenneth Bach Cristensen (KBC) samlede mig op på hjemmeadressen ca. kvart i seks om morgenen, hvorefter turen gik mod Hanstholm.

Velrarriveret klokken 07.15 begynder vi at luske rundt. Vi starter med to Skovpibere, som desværre lyder såre klassiske. Antallet af fugle er ikke overvældende, men dog er der lidt Gransangere, samt en del overtrækkende fugle fx finker og drosler, bl.a. en håndfuld Vindrosler.

Kl. 08.39 har vi været nede og vende på pynten og er på vej tilbage mod fyret gennem kvægfolden syd for Helshagevej. I nordkanten af det store krat på sydsiden af vejen ser jeg med det blotte øje en småfugl bevæge sig i nogle døde graner i 2-3 meters højde. Da jeg får kikkerten på, kan jeg fuldstændig forbløfffet konstatere, at det er en smådrossel med kraftigt orange flanker og et ellers lidt anonymt udseende. Jeg får fremstammet til KBC, som på det tidspunkt står få meter fra mig, at der er en Blåstjert og skyder derefter i blinde nogle skud over mod, hvor den sidder.

Fuglen når at forsvinde, inden KBC får øje på den, idet der kun går ca. syv sekunder fra jeg ser fuglen, til den smutter ind i krattet. Heldigvis genfinder KBC den ca. 25 sekunder senere lidt højere oppe i vegetationen, hvor han ser den ca. fem sekunder, inden den igen forsvinder ind i krattet, desværre for aldrig at blive set igen...

Lyt med på nedenstående lydfil akkompagneret af alle fotos af fuglen. Som det fremgår var det en intens oplevelse, som lige skulle fordøjes med at sidde ned i minutterne efter, at nedenstående optagelse slutter...

Hvor mange gange i ens birderliv har man ikke tænkt tanken, hvorfor h...... der ikke lige kunne poppe en Blåstjert op og redde dagen?

Blåstjert, Hanstholm Fyr, 25/9-2022. Det første, enormt uskarpe foto af fuglen. Fuglens blå hale, som jeg ikke nåede at se i felten kan dog erkendes. 
 
Blåstjert, Hanstholm Fyr, 25/9-2022.

I løbet af få minutter kommer Henrik Læssøe og John Kyed til, dernæst følgere HHN og mor samt to andre, som jeg ikke kendte. Lidt efter støder også Henrik Møller Thomsen (HMT) til. De næste tre kvarter bliver brugt på at lede efter Blåstjerten på østsiden af det kæmpestore krat, som ligger mellem ringmærkningskrattet og Helshagevej, men Blåstjerten er som sunket i jorden trods flittig brug af "mobgang" mv. Mens vi står og kigger efter stjerten, trækker dagens tredje Skovpiber henover os.

Blåstjertens postion
Dyppere og KBC...

Ca. 09.40 hører jeg sammen med KBC og HMT en overtrækkende vader, som både KBC og jeg mistænker for Poms. Fuglen kalder flere gange, men meget svagt, hvorfor jeg blev noget overrasket over, at det lykkedes mig, at få et kald optaget. Ved nærmere analyse (hjemme foran skærmen) viser det sig faktisk at være en Pomeransfugl, så det var jo dobbelt fedt.

Se nedenstående video med optagelse af kaldet samt derunder spektrogram med kald af dagens fugl sammenlignet med to kald af en fransk poms fra Xeno-canto.

Spektrogram over kald af poms sammenlignet med to kald af poms fra Frankrig.

Efter at have lusket lidt yderligere fortrak vi til opfyldsarealet syd for havnen uden at finde hverken Pallas Græs eller Pechora...

Dagen sluttede på havnen, hvor vi fejrede Hanstholms syvende Blåstjert med et velfortjent stjerneskud og en øl til os begge.


søndag den 12. juni 2022

Fuerteventura februar 2022 - 3

Sidst på vores ferie til Fuerteventura var det meget blæsende med vinde fra især nord. Om aftenen 27. februar kørte vi fra vores hotel på sydøstkysten til Ajui midt på vestkysten.


Ajui er en flot gammel fiskerby, som virker upåvirket af masseturismen på øen.

Ud over havet var der masser af Atlantiske Skråper, som det fremgår af nedenstående videoer.

Panorama view ud over Ajui

Nedenunder flere billeder fra Ajui.

På sidstedagen kørte jeg om morgenen ned til Morro Jable, hvor der også var lidt Atlantiske Skråper ud over havet.

lørdag den 7. maj 2022

Fuerteventura februar 2022 - 2

Den 25. februar kørte jeg fra sydøen op til Tindaya på den nordvestlige del af øen. Tindaya er det bedste sted at se Kravetrappe og Ørkenløber på Fuerteventura. Allerede inden jeg nåede derop, kunne trappen bogføres, idet en fugl fløj over vejen nord for Antigua - se video af fuglen nedenunder.

 

Jeg prøvede at genfinde fuglen og kørte væk fra vejen. Mit forehavende lykkedes dog ikke, men området bød på Triel, masser af Dværglærker og Kanariske Pibere samt Rustænder og to Ådselsgribbe.

Steppe nord for Antigua set mod øst.

Bjerge nordvest for Antigua.

Dværglærker, nord for Antigua, 25/2-2022.

Rustand, nord for Antigua, 25/2-2022.

Ådselsgribbe, nord for Antigua, 25/2-2022. I alt sås ca. 10 fugle på ferien.

Kl. halv ni om morgenen nåede jeg Tindaya-sletten og kunne umiddelbart efter ankomst bogføre yderligere fire Kravetrapper.

Kort over Tindaya-området.

Tindaya Plains

Vestlige Kravetrapper, Tindaya, 25/2-2002. I alt sås mindst otte fugle i området.

Ørkenløber, Tindaya, 25/2-2022.I alt sås 2-3 fugle i nøjagtigt det område, som HHN havde anvist mig fra sin tur til området i 1953.

 
Sortbugede Sandhøns, Tindaya, 25/2-2022. I alt sås 2-3 fuglepå lokaliteten.

Dværglærke, Tindaya, 25/2-2022.

Ørkendompap, Tindaya, 25/2-2022. I alt sås ca. 5 fugle på lokaliteten.

Kanarisk Piber, Tindaya, 25/2-2022

Middelhavssølvmåge ssp. atlantis, Playa de Esquinzo, 25/2-2022.

Klippekyst ved Playa de Esquinzo, 25/2-2022. Klippekysten syd for El Cotillo huser flere par af Rødnæbbet Tropikfugl, og åbenbart særligt ved nævnte kyst. Ingen fugle sås, arten kan nogle år dog ankomme allerede ultimo februar. Der skulle efter sigende efterhånden yngle 20 par på øen.