onsdag den 8. maj 2024

Endelig Rødrygget! Fundoversigt og status for arten i det nordjyske

Fåk, hvor synes jeg, at jeg har tjekket mange svaler. Selvfølgelig i håbet om at finde min egen Rødryggede Svale. Torsdag i sidste uge lykkedes det endelig!


Dagen stod i fødselsdagens tegn, idet min kone Johanne fyldte år. Jeg havde derfor taget størstedelen af dagen fri for at spise frokost i flotte Lønstrup sammen med Johanne. Frokosten blev indtaget på Café Havblik, hvorefter jeg var forpligtet til anden side i form af et Teams-arbejdsmøde, som kunne klares fra arbejdstelefonen.

Mens jeg deltog i Teams-mødet, sad jeg og nød solen ved Redningsstationen sammen med Johanne, og minsandten om det ikke også var muligt at holde lidt øje med havet og tjekke måger samtidig. Multitasking på højt plan skulle jeg mene!
Hygge på bænken ved redningshuset.

Efter mødet gik vi lidt rundt i byen, hvorefter vi kørte tilbage mod Aalborg. Dog blev der tid til et lille pitstop ved Rubjerg Knude, hvor vi gik ud til havet fra den gamle kirkegård. I håbet om en sjov falk eller kærhøg var jeg selvfølgelig udstyret med kikkert og kamera. Lige pludselig fik jeg øje på en svale med lys overgump, som, da jeg fik håndkikkert på, åbenbarede sig som den fineste Rødryggede Svale, der kom glidende forbi.

Opdagelsen blev efterfulgt af høje glædesbrøl, som vist overraskede Johanne lidt, selv efter 17 år sammen. Fuglen gjorde lidt holdt nord for os, hvorefter den trak videre mod nordøst. Samlet så jeg vel fuglen 45 sekunder.
Johanne poserer ved Rubjerg Gamle Kirkegård med den sydlige del af Rubjerg Knude i baggrunden.

Udsigt over Vesterhavet fra Rubjerg Knude.

Collage, Rødrygget Svale, Rubjerg Knude, 2/5-2024.

Der foreligger t.o.m. dags dato i alt 72 fund (af 74 fugle) af Rødrygget Svale i Nordjylland forstået som det gamle NOK-område dækkende DOF-NJ og DOF-NVJ. De 74 fund refererer udelukkende til fund af underarten ssp. rufula, som er den art, der yngler i Sydeuropa. Dertil kommer ét fund af Asiatisk Rødrygget Svale, som blev gjort i Skagen primo juni 2021. Formen regnes indtil videre som tilhørende samme art som de Rødryggede Svaler, der yngler i Sydeuropa, men udgør et potentielt split. Asiatisk Rødrygget Svale er en virkelig raritet i Vestpalæarktis med mindre end 15 fund.

Rødrygget Svale (ssp. rufula) blev pillet af SU-listen fra og med 2004, i alt stammer 21 af fundene fra perioden, hvor arten var SU-art.

Første nordjyske fund er lidt overraskende et efterårsfund fra oktober 1977. Af nedenstående tabel fremgår samtlige nordjyske fund (oplistet efter bedste evne).
Fundoversigt over nordjyske fund af Rødrygget Svale.

Rødrygget Svale er, nok ikke overraskende, blevet en mere almindelig fugl i det nordjyske over de sidste par årtier. Arten begyndte faktisk først at yngle i Europa i det 20. århundrede, idet arten koloniserede den Iberiske Halvø fra Nordafrika så sent som omkring 1920. Siden hen er arten blevet langt mere almindelig som ynglefugl i Sydeuropa og yngler nu også en del steder i Sydfrankrig. Af nedenstående graf ses antallet af nordjyske fund fordelt på årtier.
Fordeling af nordjyske fund af Rødrygget Svale på årtier.

Af nedenstående graf ses fordelingen af fund af Rødrygget Svale fordelt på enkeltår. Største år var 2022 med i alt ni fund, mens 1997 er næstbedste år med i alt otte fund. Ganske pudsigt blev alle fund i DK i 1998 gjort i NJ. 
Fordeling af nordjyske fund af Rødrygget Svale på år.

Med hensyn til den geografiske fordeling, så står Skagen for i alt 68 % af de nordjyske fund af Rødrygget Svale med i alt 49 fund (af 50 fugle) henover årene. Vejlerne og Thy står for totalt 12 fund. Som det fremgår af nedenstående kort er langt de fleste fund gjort langs Vestkysten, således er blot 11 fund gjort mere end et par km fra Vestkysten.
Geografisk fordeling af de nordjyske fund af Rødrygget Svale.

Efterårsfund af Rødrygget Svale er decideret sjædne, således er i alt blot seks af de norsjyske fund fra efteråret, heraf cirka fire fund alene i senefteråret 2022, kolliderende med det hidtil største influx af Gråsejler til Nordeuropa.
Månedsfordeling af nordjyske fund af Rødrygget Svale.

Langt de fleste nordjyske fund af Rødrygget Svale er gjort om foråret, og drejer sig om fugle på forlænget forårstræk. Som det fremgår af nedenstående graf er der fund fra medio april til primo juli med en klar top primo maj. Baseret på ovenstående grafer og kort, skal du altså stille dig i Skagen og tjekke svaler i perioden 1.-p. maj, hvis du vil optimere dine chancer for at finde din egen Rødryggede Svale!

fredag den 3. maj 2024

Madrid 7. april 2022

I april 2022 var Stephan Skaarup Båsen Lund (SSL) og undertegnede i Spanien på fugletur. Vi havde totalt fire hele fugledage og to halve, hhv. ankomst- og afrejsedagen. Det overordnede mål var Extremadura og de mange steppearter. Se en samlet tur-rapport her: https://ebird.org/tripreport/63017?view=checklists.

Turen startede i Aalborg Lufthavn hvorfra vi fløj til Madrid med mellemlanding i Amsterdam. Madrid blev nået om eftermiddagen, hvorefter vi straks kørte ud til Laguna de El Campillo i Sureste NP i Madrids sydøstlige udkant.


Target-arten var især Sørgestenpikker, som SSL manglede som lifer. På cirka tre timer bogførte vi i alt 60 arter, hvoraf følgende var de sjoveste: Sørgestenpikker, Alpekrage, Sultanhøne, Iberisk Grønspætte og Pungmejse.

Efter endt obs satte vi snuden mod Trujillo, som blev nået lidt før midnat samme dag.

Cettisanger, Laguna de El Campillo, Sureste NP, Madrid, 7/4-2024.

Pungmejse, Laguna de El Campillo, Sureste NP, Madrid, 7/4-2024.

Iberisk Grønspætte, Laguna de El Campillo, Sureste NP, Madrid, 7/4-2024.


Flotte omgivelser, Laguna de El Campillo, Sureste NP, Madrid, 7/4-2024.

onsdag den 17. januar 2024

Præstekraver ved Apsara 2023

Under familieferie i Thailand sidste år i februar/marts boede vi på et hotel Apsara nær Laem Pakarang-halvøen nord for Khao Lak. I 2020 gav et enkelt aftenbesøg ved hotellet en hunfarvet White-faced Plover (WFP), hvorfor jeg med spænding imødeså at kunne tjekke præstekraverne på stranden ud for Apsara Hotel igennem.

Stranden skuffede ikke, idet jeg så op til fem forskellige (3 hunner og 2 hanner) af WFP samtidig på stranden til højvandsrast. Det var superfedt at få lov til at se også de mere letbestemmelige hanner og dermed engang for alle få slået bestemmelsen til WFP tilbage i 2020 fast.

WFP blev først sådan offentligt kendt i løbet af 1990'erne på baggrund af observationer fra især Singapore - se her: https://www.surfbirds.com/Features/plovers1108/malayplovers.html. Arten yngler i det sydlige Kina og nordlige halvdel af Vietnam, mens den overvintrer flere steder i Syøstasien. Taxonet opnåede artsstatus i 2020, hvor arten blev splittet fra Hvidbrystet Præstekrave jævnfør opdatering til IOC World Bird List i juli 2020.

Udbredelse af WFP taget fra eBird/Cornell.

Hanner af White-faced Plover, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar/marts 2023.

Hun og han White-faced Plover, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar/marts 2023.

Hunner af White-faced Plover, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar/marts 2023.

Hun White-faced Plover med hunfarvet Hvidbrystet Præstekrave, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar 2023.

Det lykkedes faktisk tillige at finde en han WFP ved Bangsak Beach ca. 10 km nord for Apsara Hotel. 

Han White-faced Plover, Bangsak Beach, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar 2023.

Neden for Apsara fandt jeg desuden tre forskellige Malaysian Plovers, som var ny art for mig. Det drejede sig om to hunner og en super flot han. Et par sås ved flere lejligheder, og lokaliteten er nok et ynglested for arten.
Han Malaysian Plover, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar/marts 2023.

Hunner af Malaysian Plover, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar/marts 2023.

Endvidere var der godt med Hvidbrystede Præstekraver på stranden ud for hotellet, se nedenstående fotos.

Hvidbrystede Præstekraver, Apsara Hotel, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar/marts 2023.

mandag den 8. januar 2024

Året der gak - 2023

Hermed følger en gennemgang af mine ornitologiske oplevelser i 2023. Helt overordnet blev 2023 et virkelig godt fugleår for undertegnede.
En af årets ornitologiske højdpeunkter for mit vedkommende var disse tre Gobipræstekraver ved Ban Thung Yai meadowlands, Takua Pa, Phang-Nga i Thailand i marts 2023. Arten er sjælden i Thailand og var ny lifer for undertegnede (og min far). Fundet af bl.a. fire amerikanere heriblandt Jeff Offermann.
På i alt cirka 69 af årets dage var jeg på deciderede fugleture (defineret som ture på over en times varighed og over 10 km fra Aalborg) inden for landets grænser. Månedsfordelingen af mine dage med fugleture ses af nedenstående graf.

Ulvedybs-området var det sted, hvor flest af ovennævnte ture gik til, således i alt 17 dage med ture til denne. Næsthyppigst besøgte lokalitet var Hirtshals med i alt 9 dage med ture hertil. Endvidere bød 2023 på 10 dage med fuglekig i Thy eller Vejlerne, samt i alt 10 dage med fugleture uden for NJ/NVJ, således seks dage på Fanø i uge 42, tre dage i Vest-/Sydvestjylland samt en enkelt dag på Fyn. Se nedenstående skema over min aktivitet fordelt på geografiske områder.

Derudover bød året på yderligere 31 dage med småture af typisk en halv til en hel times varighed, hvoraf den overvejende del var i Aalborg-området.


Det blev for mit vedkommende til to nye DK-arter (nr. 420 og 421) - begge i det nordjyske, således Østlig Gul Vipstjert i Skagen og Amerikansk Kærhøg i Vejlerne. Disse arter var, i og med at begge var førstefund for landet, selvsagt nye NJ-arter for undertegnede. Derudover var både Dværgværling og Tophejre nye, hvormed jeg i alt kunne bogføre fire nye NJ-arter i 2023 og endte på i alt 387 NJ-arter. Derudover så jeg den langtidsstationære Ørkentornskade i Hirtshals, som var ny lifer-taxon (underart) for mig.
Ørkentornskade, Amerikansk Kærhøg og Østlig Gul Vipstjert.

I alt gav 2023 en sluttotal på 254 årsarter, hvilket kan sammenlignes med 257 i 2022, 255 i 2021 og 256 i 2020. De største huller på min årtsliste blev følgende arter: Plettet Rørvagtel, Hedehøg, Søkonge, Vendehals, Pirol, Fyrremejse, Gulirisk og Karmindompap.

Sluttotalen for årsædelarter blev for mit vedkommende 236 arter, hvilket kan sammenlignes med 238 i 2022, 226 i 2021 og 229 i 2020. Ud over arterne nævnt under årtsarterne, var de største huller på min årsædelartsliste følgende arter: Tajgasædgås, Middelhavssølvmåge, Gråmåge, Sortterne, Rørdrum, Steppehøg og Stor Tornskade.

Mine bedste selvfund i 2023 blev hele fire SU-arter, som alle var nye ædelarter for mig, således Langnæbbet Sneppeklire ved Vest Stadil Fjord, Prærieløber ved Ulvedybet, Asiatisk Fløjlsand på Fanø og Gråsejler ved Stensnæs.

Gråsejler, Langnæbbet Sneppeklire, Prærieløber og Asiatisk Fløjlsand.

Øvrige gode selvfund (hvis jeg selv skal sige det) var især nedenstående arter:

- Hvidvinget Måge, Hirtshals Havn, 29/1-2023

- Topskarv, 2 ex, Grenen, 22/4-2023 (og tre fugle i september i Hirtshals)

- Lille Skrigeørn, Lille Vildmose, 17/5-2023

- Hvidvinget Terne, Lille Vildmose, 17/5-2023

- Amerikansk Sortand, Uggerby Strand, 9/9-2023 

- Dværgværling, Hanstholm Fyrhaver, 23/9-2023 

- Hvidnæbbet Lom, Hirtshals Fyr, 2/11-2023

Fuglekig uden for landets grænser, begrænsede sig til et par dage i sommerferien på Øland i Sverige, hvilket bl.a. gav en selvfunden Sibirisk Hjejle, samt en del dage (10-12) med lidt fuglekig på en famileferie i Thailand i februar/marts - indlæg herom følger snarligt.

Jeg håber, at 2024 bliver bare tilnærmelsesvist ligeså givtigt på fuglefronten som 2023. Jeg ønsker mig at finde en god and (Kongeederfugl, Amr. Pibeand eller Halsbåndstroldand), en tundrahjejle på dansk jord :-), en SU-rovbørge samt en god småfugl i efteråret fx en SU-sanger...

I det nedenstående følger en række fotos af fede/sjældne fugle fra året der gak.......
Skovsneppe, Drastrup, Aalborg, januar 2023. Op til 12 fugle sås igen denne vinter i området ved at lyse om natten.

Hvidvinget Måge, Hirtshals havn, januar 2023.

Dværgværling, Laem Pakarang, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar 2023. Selvfunden fugl - tilsyneladende kun tredje fund i det sydlige Thailand.

Halsbåndstroldand, Nymindegab, april 2023. Blot min tredje fugl nogensinde. Set på vej hjem fra SU-møde i Blåvand. 

Stor Skrigeørn, Skagen, april 2023. Vist nok den første Store Skrigeørn, som jeg ser i 10 år!

Lille Skrigeørn, Skagen, 13/5-2023. Meldt fra Storeklit af KnP og sås få minutter efter sammen med SeK fra Rødstens Klit. Dagen blev en af de bedste rovfugledage i Skagen i 2023, således bl.a. totalt vist nok over ti Aftenfalke.

Fed Islom, Skagen, 13/5-2023.

Hvidvinget Terne, Lille Vildmose, maj 2023. Magisk dag med denne, Lille Skrig og 5 Hvide Storke i mosen.

Sibirisk Hjejle, Ottenby, Øland, Sverige, juli 2023. Et af kun to svenske fund i 2023.

Hvidhalset Fluesnapper, frisk juvenil, Øland, Sverige, juli 2023.

Rovterne, Ulvedybet, juli 2023. I alt fem Rovternes sås i dybet i løbet af sommeren, samt bl.a. en Kærløber og fire forskellige Odinshøns.

Middelhavssølvmåge, Hanstholm Havn, juli 2023.

Cistussanger, Grenen, Skagen, august 2023. Syvende danske fund - *RoC.

Brushøns mv., Ulvedybet, august 2023. Mængder af vadefugle sås i Perlen medio/ultimo august bl.a. op til 1000 Brushøns.

Amerikansk Sortand, Uggerby Strand, september 2023.

Topskarv, Hirthals Havn, september 2023. Tre 1K-fugle sås sammen på dækmolen.

Tophejre, Kvissel, Frederikshavn, november 2023.