onsdag den 8. maj 2024

Endelig Rødrygget! Fundoversigt og status for arten i det nordjyske

Fåk, hvor synes jeg, at jeg har tjekket mange svaler. Selvfølgelig i håbet om at finde min egen Rødryggede Svale. Torsdag i sidste uge lykkedes det endelig!


Dagen stod i fødselsdagens tegn, idet min kone Johanne fyldte år. Jeg havde derfor taget størstedelen af dagen fri for at spise frokost i flotte Lønstrup sammen med Johanne. Frokosten blev indtaget på Café Havblik, hvorefter jeg var forpligtet til anden side i form af et Teams-arbejdsmøde, som kunne klares fra arbejdstelefonen.

Mens jeg deltog i Teams-mødet, sad jeg og nød solen ved Redningsstationen sammen med Johanne, og minsandten om det ikke også var muligt at holde lidt øje med havet og tjekke måger samtidig. Multitasking på højt plan skulle jeg mene!
Hygge på bænken ved redningshuset.

Efter mødet gik vi lidt rundt i byen, hvorefter vi kørte tilbage mod Aalborg. Dog blev der tid til et lille pitstop ved Rubjerg Knude, hvor vi gik ud til havet fra den gamle kirkegård. I håbet om en sjov falk eller kærhøg var jeg selvfølgelig udstyret med kikkert og kamera. Lige pludselig fik jeg øje på en svale med lys overgump, som, da jeg fik håndkikkert på, åbenbarede sig som den fineste Rødryggede Svale, der kom glidende forbi.

Opdagelsen blev efterfulgt af høje glædesbrøl, som vist overraskede Johanne lidt, selv efter 17 år sammen. Fuglen gjorde lidt holdt nord for os, hvorefter den trak videre mod nordøst. Samlet så jeg vel fuglen 45 sekunder.
Johanne poserer ved Rubjerg Gamle Kirkegård med den sydlige del af Rubjerg Knude i baggrunden.

Udsigt over Vesterhavet fra Rubjerg Knude.

Collage, Rødrygget Svale, Rubjerg Knude, 2/5-2024.

Der foreligger t.o.m. dags dato i alt 72 fund (af 74 fugle) af Rødrygget Svale i Nordjylland forstået som det gamle NOK-område dækkende DOF-NJ og DOF-NVJ. De 74 fund refererer udelukkende til fund af underarten ssp. rufula, som er den art, der yngler i Sydeuropa. Dertil kommer ét fund af Asiatisk Rødrygget Svale, som blev gjort i Skagen primo juni 2021. Formen regnes indtil videre som tilhørende samme art som de Rødryggede Svaler, der yngler i Sydeuropa, men udgør et potentielt split. Asiatisk Rødrygget Svale er en virkelig raritet i Vestpalæarktis med mindre end 15 fund.

Rødrygget Svale (ssp. rufula) blev pillet af SU-listen fra og med 2004, i alt stammer 21 af fundene fra perioden, hvor arten var SU-art.

Første nordjyske fund er lidt overraskende et efterårsfund fra oktober 1977. Af nedenstående tabel fremgår samtlige nordjyske fund (oplistet efter bedste evne).
Fundoversigt over nordjyske fund af Rødrygget Svale.

Rødrygget Svale er, nok ikke overraskende, blevet en mere almindelig fugl i det nordjyske over de sidste par årtier. Arten begyndte faktisk først at yngle i Europa i det 20. århundrede, idet arten koloniserede den Iberiske Halvø fra Nordafrika så sent som omkring 1920. Siden hen er arten blevet langt mere almindelig som ynglefugl i Sydeuropa og yngler nu også en del steder i Sydfrankrig. Af nedenstående graf ses antallet af nordjyske fund fordelt på årtier.
Fordeling af nordjyske fund af Rødrygget Svale på årtier.

Af nedenstående graf ses fordelingen af fund af Rødrygget Svale fordelt på enkeltår. Største år var 2022 med i alt ni fund, mens 1997 er næstbedste år med i alt otte fund. Ganske pudsigt blev alle fund i DK i 1998 gjort i NJ. 
Fordeling af nordjyske fund af Rødrygget Svale på år.

Med hensyn til den geografiske fordeling, så står Skagen for i alt 68 % af de nordjyske fund af Rødrygget Svale med i alt 49 fund (af 50 fugle) henover årene. Vejlerne og Thy står for totalt 12 fund. Som det fremgår af nedenstående kort er langt de fleste fund gjort langs Vestkysten, således er blot 11 fund gjort mere end et par km fra Vestkysten.
Geografisk fordeling af de nordjyske fund af Rødrygget Svale.

Efterårsfund af Rødrygget Svale er decideret sjædne, således er i alt blot seks af de norsjyske fund fra efteråret, heraf cirka fire fund alene i senefteråret 2022, kolliderende med det hidtil største influx af Gråsejler til Nordeuropa.
Månedsfordeling af nordjyske fund af Rødrygget Svale.

Langt de fleste nordjyske fund af Rødrygget Svale er gjort om foråret, og drejer sig om fugle på forlænget forårstræk. Som det fremgår af nedenstående graf er der fund fra medio april til primo juli med en klar top primo maj. Baseret på ovenstående grafer og kort, skal du altså stille dig i Skagen og tjekke svaler i perioden 1.-p. maj, hvis du vil optimere dine chancer for at finde din egen Rødryggede Svale!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar