mandag den 8. januar 2024

Året der gak - 2023

Hermed følger en gennemgang af mine ornitologiske oplevelser i 2023. Helt overordnet blev 2023 et virkelig godt fugleår for undertegnede.
En af årets ornitologiske højdpeunkter for mit vedkommende var disse tre Gobipræstekraver ved Ban Thung Yai meadowlands, Takua Pa, Phang-Nga i Thailand i marts 2023. Arten er sjælden i Thailand og var ny lifer for undertegnede (og min far). Fundet af bl.a. fire amerikanere heriblandt Jeff Offermann.
På i alt cirka 69 af årets dage var jeg på deciderede fugleture (defineret som ture på over en times varighed og over 10 km fra Aalborg) inden for landets grænser. Månedsfordelingen af mine dage med fugleture ses af nedenstående graf.

Ulvedybs-området var det sted, hvor flest af ovennævnte ture gik til, således i alt 17 dage med ture til denne. Næsthyppigst besøgte lokalitet var Hirtshals med i alt 9 dage med ture hertil. Endvidere bød 2023 på 10 dage med fuglekig i Thy eller Vejlerne, samt i alt 10 dage med fugleture uden for NJ/NVJ, således seks dage på Fanø i uge 42, tre dage i Vest-/Sydvestjylland samt en enkelt dag på Fyn. Se nedenstående skema over min aktivitet fordelt på geografiske områder.

Derudover bød året på yderligere 31 dage med småture af typisk en halv til en hel times varighed, hvoraf den overvejende del var i Aalborg-området.


Det blev for mit vedkommende til to nye DK-arter (nr. 420 og 421) - begge i det nordjyske, således Østlig Gul Vipstjert i Skagen og Amerikansk Kærhøg i Vejlerne. Disse arter var, i og med at begge var førstefund for landet, selvsagt nye NJ-arter for undertegnede. Derudover var både Dværgværling og Tophejre nye, hvormed jeg i alt kunne bogføre fire nye NJ-arter i 2023 og endte på i alt 387 NJ-arter. Derudover så jeg den langtidsstationære Ørkentornskade i Hirtshals, som var ny lifer-taxon (underart) for mig.
Ørkentornskade, Amerikansk Kærhøg og Østlig Gul Vipstjert.

I alt gav 2023 en sluttotal på 254 årsarter, hvilket kan sammenlignes med 257 i 2022, 255 i 2021 og 256 i 2020. De største huller på min årtsliste blev følgende arter: Plettet Rørvagtel, Hedehøg, Søkonge, Vendehals, Pirol, Fyrremejse, Gulirisk og Karmindompap.

Sluttotalen for årsædelarter blev for mit vedkommende 236 arter, hvilket kan sammenlignes med 238 i 2022, 226 i 2021 og 229 i 2020. Ud over arterne nævnt under årtsarterne, var de største huller på min årsædelartsliste følgende arter: Tajgasædgås, Middelhavssølvmåge, Gråmåge, Sortterne, Rørdrum, Steppehøg og Stor Tornskade.

Mine bedste selvfund i 2023 blev hele fire SU-arter, som alle var nye ædelarter for mig, således Langnæbbet Sneppeklire ved Vest Stadil Fjord, Prærieløber ved Ulvedybet, Asiatisk Fløjlsand på Fanø og Gråsejler ved Stensnæs.

Gråsejler, Langnæbbet Sneppeklire, Prærieløber og Asiatisk Fløjlsand.

Øvrige gode selvfund (hvis jeg selv skal sige det) var især nedenstående arter:

- Hvidvinget Måge, Hirtshals Havn, 29/1-2023

- Topskarv, 2 ex, Grenen, 22/4-2023 (og tre fugle i september i Hirtshals)

- Lille Skrigeørn, Lille Vildmose, 17/5-2023

- Hvidvinget Terne, Lille Vildmose, 17/5-2023

- Amerikansk Sortand, Uggerby Strand, 9/9-2023 

- Dværgværling, Hanstholm Fyrhaver, 23/9-2023 

- Hvidnæbbet Lom, Hirtshals Fyr, 2/11-2023

Fuglekig uden for landets grænser, begrænsede sig til et par dage i sommerferien på Øland i Sverige, hvilket bl.a. gav en selvfunden Sibirisk Hjejle, samt en del dage (10-12) med lidt fuglekig på en famileferie i Thailand i februar/marts - indlæg herom følger snarligt.

Jeg håber, at 2024 bliver bare tilnærmelsesvist ligeså givtigt på fuglefronten som 2023. Jeg ønsker mig at finde en god and (Kongeederfugl, Amr. Pibeand eller Halsbåndstroldand), en tundrahjejle på dansk jord :-), en SU-rovbørge samt en god småfugl i efteråret fx en SU-sanger...

I det nedenstående følger en række fotos af fede/sjældne fugle fra året der gak.......
Skovsneppe, Drastrup, Aalborg, januar 2023. Op til 12 fugle sås igen denne vinter i området ved at lyse om natten.

Hvidvinget Måge, Hirtshals havn, januar 2023.

Dværgværling, Laem Pakarang, Khao Lak, Phang Nga, Thailand, februar 2023. Selvfunden fugl - tilsyneladende kun tredje fund i det sydlige Thailand.

Halsbåndstroldand, Nymindegab, april 2023. Blot min tredje fugl nogensinde. Set på vej hjem fra SU-møde i Blåvand. 

Stor Skrigeørn, Skagen, april 2023. Vist nok den første Store Skrigeørn, som jeg ser i 10 år!

Lille Skrigeørn, Skagen, 13/5-2023. Meldt fra Storeklit af KnP og sås få minutter efter sammen med SeK fra Rødstens Klit. Dagen blev en af de bedste rovfugledage i Skagen i 2023, således bl.a. totalt vist nok over ti Aftenfalke.

Fed Islom, Skagen, 13/5-2023.

Hvidvinget Terne, Lille Vildmose, maj 2023. Magisk dag med denne, Lille Skrig og 5 Hvide Storke i mosen.

Sibirisk Hjejle, Ottenby, Øland, Sverige, juli 2023. Et af kun to svenske fund i 2023.

Hvidhalset Fluesnapper, frisk juvenil, Øland, Sverige, juli 2023.

Rovterne, Ulvedybet, juli 2023. I alt fem Rovternes sås i dybet i løbet af sommeren, samt bl.a. en Kærløber og fire forskellige Odinshøns.

Middelhavssølvmåge, Hanstholm Havn, juli 2023.

Cistussanger, Grenen, Skagen, august 2023. Syvende danske fund - *RoC.

Brushøns mv., Ulvedybet, august 2023. Mængder af vadefugle sås i Perlen medio/ultimo august bl.a. op til 1000 Brushøns.

Amerikansk Sortand, Uggerby Strand, september 2023.

Topskarv, Hirthals Havn, september 2023. Tre 1K-fugle sås sammen på dækmolen.

Tophejre, Kvissel, Frederikshavn, november 2023.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar