fredag den 16. december 2016

Sisken galore

De store beplantninger med elletræer ved Bouet er blandt de bedste områder til siskener i nærheden af Aalborg. Søndag eftermiddag besøgte jeg lokaliteten og lokaliserede efter lidt tid en kæmpeflok Stor Gråsisken, som indeholdt skønsmæssigt 800 fugle. Gennem den næste halvanden time tjekkede jeg flokken grundigt, men arbejdsbetingelserne var svære, da flokken, som slige flokke oftest er, var meget urolig.
Kort over området ved Bouet. Flokken blev set i området markeret med lyserødt.

Gennem obstiden lokaliserede jeg jævnligt Hvidsiskerner, nok én for hver ca. 30-50 Stor Gråsisken, men at holde styr på antallet var en stort set umulig opgave. På et tidspunkt så jeg dog to udfarvede hanner af Hvidsisken sidde sammen, og lidt senere tre forskellige hunfarvede fugle sidde i samme træ. Sidenhen så jeg en meget lys, næsten hvidlig, hunfarvet fugl et par gange (evt. to forskellige fugle), som var ny i forhold til de tre første, lidt mere diskret tegnede, hunfarvede fugle. Endvidere sås endnu en han, men udfra dragtdetaljer i vingen kan denne afgøres som værende identisk som en af de to hanner, der sås indledningsvist. Altså i hvert fald seks forskellige Hvidsiskener, men ganske givet mange flere, måske helt op til 20-30 fugle.

To 2K+ hanner Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016.


Meget lys hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016.

Meget lys hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. Samme hunfarvede, meget lyse Hvidsisken på de to ovenstående videoer. Umiddelbart synes der at være forskel på tegningen i de store dækfjer på den forrige fugl, men jeg er ikke sikker på, at forskellen ikke skyldes forskel i detaljeringsgrad.2K+ han Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. Én af de samme som på den øverste video. Meget diskret rosa toning på fuglen.

To hunfarvede Hvidsiskener, Bouet, 11/12-2016.

Collage med hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. En ikke voldsomt lys fugl, men bemærk lidt lysere overside, svage flankestriber og hvid overgump.

Collage med hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. En mellemlys fugl.

Stor Gråsisken/Hvidsisken, Bouet, 11/12-2016. Mange hvide overgumpe ses på fotoet, men det er meget svært at blive helt sikker på arten ud fra dette og lignende fotos, som jeg fik af flokken. Enkelte sikre og flere mulige Hvidsiskener er markeret med lyserødt.

Dagen efter, mandag morgen, opsøgte jeg igen lokaliteten, denne gang sammen med min far. I løbet af den næste times tid så vi i hvert fald syv forskellige Hvidsiskener, men igen nok nogle flere i en flok af Stor Gråsisken, som nu var decimeret til ca. 500. Endvidere sås i modsætning til dagen før også to Lille Gråsisken i flokken.

Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. En ikke voldsomt lys fugl, men bemærk lidt lysere overside, svage flankestriber og hvid overgump. Næbbet er til gengæld ikke meget lille, hvilket oftest, men ikke altid er tilfældet hos Hvidsisken.


Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. En ekstremt flot og meget lys cremefarvet fugl, der virkelig adskiller sig fra Stor Gråsisken.


Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. Også en meget lys fugl, der er let at pille ud.Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. En tredje meget lys, hunfarvet fugl, der kan kendes fra de ovenstående på hhv. anden flanketegning og slidte tertialer (modsat friske på fuglen ovenover).


Collage af hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. Kunne ikke sammenlignes med Stor Gråsisken, men umiddelbart også en ret lys fugl.


2K+ han Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. Én ny fugl i forhold til de to hanner dagen før, idet denne har mindre flankestribning end den ene og anderledes tertialteging end den anden fugl.


To hunfarvede Hvidsiskener (centralt) til sammenligning med Store Gråsiskener, Bouet, 12/12-2016. Bemærk størrelsesforskellen.


Hunfarvet Hvidsisken, Bouet, 12/12-2016. Også en ret lys fugl med flankestribning, som dog stadig er relativt svag sammenlignet med typiske Stor Gråsisken.


Putativ hunfarvet Hvidsisken (markeret med lyserød pil) mellem klassiske Stor Gråsisken, Bouet, 12/12-2016. Jeg tænker Hvidsisken, men er ikke sikker (har kunne dette og et andet uskarpt foto, begge fotos skudt mod en flok, jeg ikke tjekkede i håndkikkert, men bare skød fotos af).

I det nedenstående følger nogle få fotos af de mange Stor Gråsisken i flokken.
2K+ han Stor Gråsisken, Bouet, 12/12-2016.


Hunfarvet Stor Gråsisken, Bouet, 12/12-2016.


Hunfarvet Stor Gråsisken, Bouet, 12/12-2016.


Store Gråsiskener, Bouet, 12/12-2016. Eventuelt ses en enkelt Lille Gråsisken stikke hovedet op midt i venstre side af fotoet. Fuglen sås ikke live, men blev først opdaget hjemme ved skærmen. Jeg er ikke helt sikker på artstilhørsforholdet, men hælder mod Lille Gråsisken, som jeg desuden så og bestemte to af i felten samme dag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar