torsdag den 26. januar 2017

Hvidsiskener i januar

Siden nytår har jeg set 11-14 forskellige Hvidsiskener i det nordjyske. Alle fuglene har været hunfarvede fugle. Stort set hver flok Stor Gråsisken, det har været muligt at tjekke nogenlunde har indeholdt Hvidsisken. Desuden er det i samme tidsrum blevet til ca. 15 Lille Gråsisken. Ud af disse er det kun en fugl var en hunfarvet fugl i Nørre Tranders 4/1 og to fugle i et virvar af gråsiskener ved Bouet 14/1, som det ikke lykkedes mig at fotodokumentere.

4/1: Denne dag havde jeg et arbejdsærinde i Hjørring, og på vej hjem fra ærindet standsede jeg ved en lille beplantning med en del elletræer i Bagterp i den allersydøstligste ende af byen. Her lod mindst to Hvidsiskener sig se mellem 60 Store og minimum to Lille Gråsisken. Faktisk var den første tjekkede gråsisken-type en flot let-bestemmelig Hvidsisken. Fuglene blev set af en del i de efterfølgende dage, og på CHJ's billede af en Hvidsisken ligner det klart en anden fugl, end de to som jeg fik fotos af.
Hvidsisken, hunfarvet, Bagterp, 4/1-2017. Let at bestemme i felten på kombinationen af svagere flanketegninger, lille næb og meget lys overside sammenlignet med Stor Gråsisken.

Hvidsisken, hunfarvet, Bagterp, 4/1-2017. Svær at pille ud i den lave eftermiddagssol, hvor det typisk kan være meget svært at erkende rygfarven ordentligt.

Hvidsisken, hunfarvet, Bagterp, 4/1-2017. Kun set meget kort, da den fløj op fra en grøft. Kunne være samme fugl, som på billedet ovenover.

5/1: Dagen efter kørte jeg i anledning af snedækket en tur op til Store Vildmose for at lede efter Hvidkindet Værling. To steder standsede jeg ved ansamlinger af elletræer og begge gange sad der fugle lige over mit hoved. Begge gange var første gråsisken-type, som jeg fik kikkert på igen en flot Hvidsisken! Ved Sandels Fenner sås mindst én fugl mellem 15 Stor Gråsisken, og ved Damfenner sås én fugl mellem 20 Store.
Hvidsisken, hunfarvet, Sandels Fenner, Store Vildmose, 5/1-2017.18/1: En hurtig smuttur fra kontoret til Fakta endte med at give en rigtig flot Hvidsisken, som holdt til sammen med 30 Stillitser og 12 Stor Gråsisken. Fuglen var meget lys og kunne erkendes med det blotte øje på ca. 30 meters afstand, når den sad i flokken på marken. Flokken fouragerede mest på en mark, men også på et ruderat-areal.
Hvidsisken, Alfred Nobels Vej, Aalborg Universitet, 18/1-2017.

16+19+20/1: Bundgårdsparken, som ligger mellem Universitetsboulevarden og Humlebakken, har ved tre korte besøg i den forgangne uge kastet mindst tre men potentielt op til seks forskellige Hvidsiskener af sig. Fredag 20/1 sås og fotograferedes mindst tre forskellige fugle i en flok på 60 Store Gråsiskener.

Hvidsisken, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 16/1-2017.


Hvidsiskener, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 18/1-2017. Hvorvidt det er to forskellige fugle, der ses på videoerne denne dag kan ikke afgøres.


Hvidsisken, 1K, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 16/1-2017. Let genkendeligt individ grundet individspecifikke tegninger i hsf på højre vinge og mellemste tertial i ventre vinge. Bemærk den meget store forskel i fuglens oversidefarve i sollys (øverste fotos) og skygge (nederste fotos). I skygge lyste denne fugl gevaldigt op mellem Store Gråsiskener og kunne pilles ud med det blotte øje.


Hvidsisken, 1K, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 16/1-2017. Også et meget lyst individ, der kunne kendes fra ovenstående fugl på manglende individspecifikke tegninger i dens vinger.


Hvidsisken, Bundgårdsparken, Aalborg Ø, 16/1-2017. Et mere stribet individ, som skilte sig ud fra de to andre Hvidsiskener, men stadig var let at pille ud på grundfarven mellem Store Gråsiskener, når den hoppede rundt på jorden i skygge.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar