mandag den 6. april 2020

Halvsbåndstroldand og Norddyk

Lørdag forsøgte jeg mig endnu engang med at finde en sjælden aythya ved Halkær Sø ved Nibe. Efter en rum tids scannen af de mange Troldænder på lokaliteten fandt jeg en han med grålige flanker med en hvid kile foran. Fuglen lå og sov, og jeg kunne således ikke se hovedet, hvorfor jeg med tilbageholdt åndræt ventede på, at fuglens hovedform ville afsløre sig. Det gjorde den ret hurtigt, og fuglen udviste desværre en fin miniature-nakketop og var altså en hybrid. Øv!

Dermed den anden Halsbåndshybrid, jeg finder i det vesthimmerlandske efter en fugl i april 2016 i Vilsted Sø. Om fundet fra 2020 godkendes, vil det så vidt jeg er orienteret, udgøre det fjerde nordjyske fund af denne hybridtype. Ud over mine to fund er der desuden et fund fra Vilsted Sø i 2011 og et fund fra Vandet Sø i 2009. Dertil kommer en fugl fra Han Vejle i april 2011, der i høj grad ligner en Halsbåndshybrid, men som vist aldrig er blevet behandlet af SU.

Til sammenligning er der blot to godkendte fund af rene Halsbåndstroldænder fra Nordjylland, således ved Kvols Vig, Hjarbæk Fjord i 1990 og fra Nordstrand, Skagen i 2002.
Lørdagens fugl udviste en næbtegning, der var markant mindre Halsbåndsagtigt end på de øvrige tre nordjyske fund.
Igennem en times tid kunne jeg flere gange relativt let genfinde den i den sydligste halvdel af søen.


Udover hybriden var der følgende sjove arter i Halkær Sø i lørdags. En flot adult Havørn (lokalt par fra nærliggende skov), som sad i en elmast og spejdede, et par Sangsvaner som lå og kurtiserede hinanden, to paukende Rørdrummer, lidt Skægmejser, en Isfugl, 1-2 overflyvende Bjergpibere samt ca. 2500 Bramgæs, som trak igennem området uden, at Rødhalset Gås kunne hives ud af flokkene.

På vej mod Halkær gjorde jeg et kort stop ved Nibe Havn for at se, om der lå nogle Pibeænder, der kunne tjekkes. Det var det lidt småt med, men en fin Blåhals sad og sang i rørskoven ud mod fjorden.


Bjergpiber, Halkær Sø, 4/4-2020.


Sydlig Blåhals, Nibe Roklub 4/4-2020.

Om søndagen var jeg i Ulvedybet sammen med min far. Masser af Pibeænder (ca. 4000, hvoraf måske 1000-1500 kunne tjekkes) samt en god slat Krikænder dominerede billedet. Nordvest for Bjerget lå der to Nordiske Lappedykkere i dybet, hvilket også var en af de arter, som jeg havde sat næsen op efter. Derudover var den Sortkrage på Gjølvej og en enkelt Sølvhejre, som lettede fra Perlen og fløj over mod pumpehuset.

På vej ud mod Ulvedybet standsede jeg ved Vejlen for at tjekke, om der lå ænder i fjorden. Det gjorde der, men lyset var for ringe til, at det gav mening at bruge tid på det. Da jeg sad og scannede med håndkikkert inde fra bilen kunne jeg i rørkanten (på ca. 250 meters afstand) se en småfugl, der sad i Blåhalse-positur (skråt med spredt hale). Da jeg fik skop på viste det sig, at være en fin Blåhals, og da jeg steg ud af bilen gik sangen ret klart igennem. Ret vildt, at der har siddet Blåhals lige præcis de to steder, hvor jeg henover weekenden tilfældigt er standset ved Limfjorden. Bestanden alene langs Limfjorden må skulle tælles i over tusind par! Endnu en Blåhals hørtes ved den klassiske lokalitet Gjøl Bro, hvor der hvert år siden, jeg opdagede de første i 2012 har siddet indtil flere syngende fugle. Samme sted sad der desuden en paukende Rørdrum.På vej hjem mod Aalborg tjekkede jeg kort græsningsarelerne ved Aalborg Lufthavn, hvor der også er enkelte småsøer. Det gav en Skeand og lidt Grå-, Pibe- og især Krikænder, ca. fem Dobbeltbekkasiner (nok mange flere) samt fire Nilgæs, hvilket er første obs arten fra lokaliteten. Store dele af det tidligere så flotte eng-/overdrevsområde er blevet ødelagt de seneste år pga. anlæg af jernbane til lufthavnen samt udvidelser af p-pladserne, men selve engen ser nu rigtig god ud og kunne godt huse Atlingand, og senere vadere og vipstjerter.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar