onsdag den 23. august 2017

Feltarbejde og Tredækkere

Pt står den på feltarbejde ved Halkær Sø, hvor jeg kortlægger habitatnatur. I går gav det pote i form af to Tredækkere, som jeg lettede fra en meget våd eng sydøst for selve søen. Samme område gav desuden minimum 150 Dobbeltbekkasiner. De to Tredækkere lettede som sagt fra et meget vådt område, som jeg på forhånd ville have afskrevet som Tredækker-habitat, men den megen vand denne sommer har gjort det meget fugtigt stort set overalt.
Tredækker, fugl nr. 1, Halkær Sø, 22/8-2017.

Tredækker, fugl nr. 2, Halkær Sø, 22/8-2017

Området, hvorfra de to Tredækkere lettede.

Dobbeltbekkasiner på våd uhøstet mark, Halkær Sø, 17/8-2017.Ud over Tredækkerne har de forgangne uge givet flere obs af Fiskeørn og unge Gøge, der sidder og tigger. Dertil en Broget Fluesnapper og en Havørn samt masser af Ravne, som ses eller høres konstant i området. Derudover har feltarbejdet givet flere spændende ikke-ornitologiske oplevelser, se nedenstående.
Moserandøje, Halkær Sø, 22/8-2017.

Nældesommerfugl, Kastbjerg Ådal, august 2017. Mindst 15 eksemplarer af denne flotte sommerfugl sås, da jeg primo juli var nede i Kastbjerg Ådal en enkelt dag.

Super fint rigkær/kildevæld med rigtig mange gode arter såsom piberensermos, tørvemosser, tranebær, soldug, gøgeurter, skede-star mv. Halkær Sø, 22/8-2017.

Piberensermos, Halkær Sø, 22/8-2017.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar