tirsdag den 28. august 2018

Vild dag !

Sidste mandag, 13/8, havde jeg mulighed for at besøge den nyoprettede Birkesø i Lille Vildmose om eftermiddagen. Den chance ville jeg ikke lade passere, hvorfor jeg kl. 15.00 ankom til skjulet på østsiden af søen, hvorfra det næsten altid er lettest at se mange vadere. Efter en tre kvarters scanning lå der lige pludselig en gammel Hvidvinget Terne og fouragerede et par hundrede meter syd for skjulet. I perioden medio maj til medio juni var der flere observationer af en gammel Hvidvinget Terne, men da der ingen observationer har været siden 13/6, må fuglen næsten regnes som en ny. Efter at have kigget på fuglen et par minutter bevægede den sig længere væk helt ned i sydøsten af søen.
Dernæst skiftedede jeg position i skjulet og efter ganske få minutter fandt jeg en Stribet Ryle, som kunne ses på ca. 250 meters afstand blandt nogle Almindelige og enkelte Krumnæbbede Ryler. Den trettende Stribede Ryle, jeg ser i DK, hvoraf de syv har været selvfundne. I øvrigt den første jeg selv finder siden juli 2014.
Den næste halvanden times tid så jeg fuglen on and off, men lige før min far ankom sammen med min ældste søn Emil, mistede jeg den Stribede Ryle helt. Fuglen blev dog genfundet dagen efter. Dagen bød på rigtig mange fugle, især vadere og svaler, således også en leucistisk Landsvale, som vakte en del forvirring de første par sekunder, efter at jeg havde opdaget den. Dertil skal nævnes ca.-antal af følgende arter: Stor Præstekrave 100, Krumnæbbet Ryle 15, Almindelig Ryle 150, Brushane 75, Dobbeltbekkasin 200, Sortklire 10, Tinksmed 45, samt 3 1K Islandske Store Kobbersnepper og 2 Dværgmåger.Mens jeg stod i skjulet ved Birkesø tikkede beskeden om en mulig Stillehavslom i Skagen ind. Efter lidt rådvildhed besluttede jeg mig for at køre derop sammen med Emil og min far. Det viste sig at være en god idé, idet fuglen fremviste sig ganske fint, omend mindre tilskuervenligt end de efterfølgende dage. Ny, omend relativt ventet, art for Danmark - en art jeg havde håbet, at jeg en dag kunne nakke som ny for landet ovre i Odsherred, når vi er på besøg i min svigerinde og svogers sommerhus :-/
Dagens mand i skysovs, finderen, Troels Ekse Ortvad (TEO) flankeret af Lars Paaby til venstre og Jørgen Kabel til højre.

Aftenstemningsbilleder fra twitchet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar