torsdag den 7. september 2023

Nye tider i dybet

Sommeren har været god i Ulvedybet. Der har været masser af vadere, men der har skullet arbejdes for det, da fuglene har stået på afstand i selve dybet grundet meget lav vandstand, der har tørlagt fx perlen i store dele af sommeren. Desværre udeblev hittet, men bl.a. Odinshøns, Kærløber samt ikke mindst flere obs af Rovterner gjorde, at det alligevel ikke var kedeligt. Mht. Rovterne er det i sandhed nye tider, og arten er tillige set i Vejlerne med over 15 fugle på én dag!

Første besøg i dybet efter sommerferien i Sverige var 11/7, hvor en adult Odinshane blev bogført ved Gjølvej. Fuglen sås på stor afstand en regnvejrsdag blandt mange andre vadere.

Den 14/7 så jeg fire Dværgterner trække vest ved Gjølvej. Arten er et regulært hit i området, således har jeg kun set arten en gang tidligere derude, vist nok i august 1998. Seneste obs er fra 2018, hvor Brian Kristensen så to fugle - se obs i DOFbasen. 

18/7 var jeg igen derude, denne gang sammen med min far, i hvert fald noget af tiden. Det gav en rigtig fin Rovterne i Perlen, min første obs nogensinde i Ulvedybet. Derudover lykkedes det mig at finde en adult Kærløber i nordvesthjørnet blandt ryler i det allersidste lys.

En lille uges tid senere var der så pludselig hele tre Rovterner på Gjølvej. Desuden var der generelt mange vadefugle, men ingen Sibhjejle eller Rødhalset Ryle (snøft).


Den regnfulde sommer var om ikke andet god for rastende vadefugle. Vesterkær, 24/7.


I starten af august sås endnu en Rovterne, denne gang rastende ved Vesterkær nordøst for Bjerget. Fuglen kunne ses fra pumpestationen på nordsiden af dybet.
Tinksmed, adult og 1K, Ulvedybet, 6/8-2023.

Efter at have været udtørret hele juni og store dele af juli, kom der henpå sommeren igen vand i Perlen. Det udmøntede sig dog ikke i vadefugle før medio august, hvor der så til gengæld vrimlede med dem. Op til 890 Brushøns (talt af PAFR 28/8, heraf broderparten i Perlen), op til fire Odinshøns, Kærløber (set af KBC 31/8) og to unge Islandske Store Kobber-snepper. Læg dertil godt med Havørne (max 7) og Sølvhejrer (max 17).

 

Vadefugle galore, Perlen, Ulvedybet, 18/8-2023.

Sølvhejre, Limfjorden ud for Ulvedybet, 18/8-2023. Op til 17 fugle sås i dybet ultimo august. Klar ny lokalitetsrekord for arten.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar